WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Роль зовнішнього консалтингу у розвитку інноваційної діяльності органів місцевого самоврядування в умовах глобалізації та впровадження муніципального -

Роль зовнішнього консалтингу у розвитку інноваційної діяльності органів місцевого самоврядування в умовах глобалізації та впровадження муніципального -

- наявність тих, хто боїться щось втратити в результаті змін;

- наявність тих, чий статус може змінитися, а він/вона не готові для цього;

- наявність тих, чиї владні повноваження можуть бути перевизначені;

- наявність тих, чиїй безпеці загрожують зміни;

- наявність тих, чиї доходи і зручності життя можуть бути скомпрометовані.

Крім того, варто замислитися, чи готові місцеві органи влади шукати відповіді не тільки на питання Що змінювати, але також Як і Чому?

До основних бар'єрів проведення змін в муніципальному управлінні можливо віднести також досить високий рівень освіти в Україні, який часто не допомагає поступово змінювати наше життя на краще, а, навпаки, мішає цьому.

Поряд з переліченими бар'єрами для проведення змін в муніципальному управлінні варто усвідомлювати основні "пастки" послідовного поліпшення місцевого менеджменту, а саме:

- Покладання на "експертну думку" замість фактів.

- Передчасний перехід до певного розв'язання проблем.

- Фокусування на симптомах, а не на причинах.

- Звернення до "нерозв'язних проблем". Перед тим, як братися за вирішення якої-небудь проблеми потрібно задатися питанням, чи не лежить ця проблема за межами вашого контролю або впливу?

- Осуд людей замість системи. Варто розуміти, що "помилка оператора" не є правильною відповіддю.

- Робота з єдиною причиною, в той час, коли проблема може бути комплексною і мати безліч взаємозалежних причин. Завжди існує дві причини - Процес і Система. Потрібно обов'язково ідентифікувати обидві.

Де перш за все може бути корисним муніципальний консалтинг?

В назві доповіді міститься кілька запитань. Найкоротше – чи потрібен консалтинг органам місцевого самоврядування? Коротка відповідь: Так, потрібен для подолання національних управлінських особливостей задля підвищення якості життя більшої частини населення (а не лише вузького кола осіб) в умовах жорсткої міжнародної конкуренції за допомогою запровадження успішного досвіду інших міст, регіонів, країн, оскільки на власному робочому місці керівнику буває вкрай важко самостійне вийти із замкнутого кола звичних адміністративних повсякденних справ, щоб побачити ситуацію ззовні та під новим кутом.

Крім забезпечення відповідності поточної діяльності органів місцевого самоврядування динамічним змінам вітчизняного законодавства за допомогою правового консультування, зовнішній консалтинг може привнести нові перспективи, розкрити нову якість життя за допомогою:

- кваліфікованого "підйому грошей", ефективного залучення інвестицій заради суспільної віддачі, заради суспільного блага;

- організаційного розвитку органів влади і ключових підприємств з попередньою оцінкою вихідного стану та потреб у розвитку;

- цілеспрямованого використання бюджетних коштів заради задоволення суспільних потреб;

- стратегічного розвитку територій, бачення майбутнього;

- економного використання обмежених ресурсів за допомогою застосування бережливого менеджменту (лін-менеджменту);

- розвитку людських ресурсів;

- проведення змін.

Джерела вітчизняного муніципального консалтингу

Ініціатива Фонду сприяння місцевому самоврядуванню стосовно створення мережі зовнішнього консалтингу з'явилась не на порожньому місці. На мій погляд крім західної традиції існує декілька вітчизняних джерел муніципального консалтингу. До них можна віднести Московську школу логіки Г. П. Щедровицького, Школу ділових ігор Київського інституту будівництва і архітектури, Школу регіонального управління, яка зародилась в Київському Інституті кібернетики НАН України. В семінарах Щедровицького, які проходили і в Україні, ще за радянських часів приймали активну участь професійні архітектори і дизайнери, історики і психологи, люди багатьох професій, які вже тоді – з кінця 60-х років професійно працювали в галузі архітектури і містобудування, приймали участь у створенні "миследіяльності" соціального проектування, а пізніше стали активними учасниками муніципального руху з початку Перебудови, під час розпаду Радянського Союзу і отримання бувшими республіками статусу незалежних держав. Деякі громадяни України знайшли себе і свою професію в цьому товаристві завдяки їх участі в семінарах.

Міцний поштовх у становленні українського муніципального консалтингу із країн східної і західної Європи та США надали програма Хабітат (керівник тренінгових програм Томас Шудра) за участі румунського НУО "Partners Romania Foundation for Local Development" під керівництвом Анни Васілакі і за активної участі Фреда Фішера, який був свого часу учнем Ніла Гарднера, родоначальника концепції організацій, які самі навчаються, тренінгові програми Тріангл Інституту, Університетів Джорджії й Індіани (США), Фонду Україна-США і зусиль у просуванні ідеї самоврядування багатьох інших організацій.

Висновки.

Як ми вже говорили, вітчизняний перелік ефективних управлінських практик налічує кілька сотень позицій. Для їх засвоєння і застосування в повсякденній діяльності органів місцевого самоврядування потрібна політична воля керівництва, участь співробітників і населення. Для підтримки руху за ефективну управлінську діяльність зараз існує багато джерел. Це професійне навчання, короткотермінові курси і тренінги, бази даних і знань з кращих управлінських практик, які представлені як на папері, так і на спеціальних веб-сайтах, а також у житті наших сусідів. Потрібно бути тільки відкритим до світу і сучасних тенденцій, мати бажання і бути налаштованими на перспективу.

На завершення можна навести ключові (на наш погляд) навички успішного реформування в сучасних умовах:

- Орієнтація на якість й ефективні управлінські практики, які складаються з набору інструментів і процедур успішно використовуваних серед муніципальних органів влади, окремих компаній і організацій. При цьому треба пам'ятати, що кожна ініціатива має обмежений життєвий цикл і може стати застарілою. Якість у застосуванні до муніципального менеджменту слід визнати як глобальну локальну ідею-інструмент підвищення рівня життя в громаді. Дієздатність цієї ідеї вже неодноразове доведена на практиці в різних країнах. Рух за якість не тільки бізнесу, але і суспільного життя в той або іншої формі існував з моменту заснування перших міст. Саме для цього вони і зароджувались свого часу.

- Глобальне партнерство, тобто участь у співтоваристві асоціацій, компаній, організацій, які присутні результатами власної діяльності на глобальному ринку і користуються його ресурсами, при цьому технології їх діяльності належать до традицій чверті найкращих глобальних компаній.

- Заповзятливість, діловитість – поведінка, яка пов'язується з постійним пошуком і розпізнаванням можливостей, та застосуванням навичок вирішення проблем, які є критичними для розвитку продуктивної компанії/організації.

Мені скажуть, що все це ідеалізм. Погоджуюсь, це дійсно так. Але:

- Чому американські міста майже незалежні від настільки могутнього федерального уряду?

- Чому коли приїжджаєш до країни з населенням біля 2 млн. отримуєш культурний шок від якості життя (я маю на увазі Словенію)?

- Чому ефективні форми муніципального менеджменту десь там працюють вже зараз, а нам все потрібно винаходити велосипед і традиційно вірити, що нащадки будуть більш мудрі і щасливі?

- Чому керівник великої західної компанії з захопленням говорить, як вони щасливі, що вчасно увійшли на ринок Китаю, а коли говорять про Україну, то неодмінно переходять на тему національних особливостей ведення бізнесу?

На завершення хочу ще раз підкреслити, що великі інвестиції ніколи не підуть на непідготовані до їх прийняття території. Інвестиції повинні працювати і приносити прибуток. Для цього потрібне підґрунтя у вигляді раціональної організації труда, раціонального економного сучасного менеджменту, стратегічного підходу, поваги до власних громадян, любові до міста, знання власних достоїнств, вміння їх презентувати і, перш за все, вміння вчитись у інших.

Використана література:

1. Миронюк М., Тимофеев И. Государство состоялось// Эксперт, № 1-2 за 15.01.2007. – С. 68-72.

2. Полунєєв Ю. Соціально відповідальний бізнес = конкурентоспроможна країна // Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка. Збірник статей та рекомендацій. – К.: Стилос, 2007. – С. 29 – 40.

3. Саламатов В. Эффективность управления городом и демократия: сравнение восприятия существующего положения в Украине, России и США // Матеріали III міжнародної конференції "Розвиток демократії та демократична освіта в Україні". - Канадсько-Український проект "Розбудова демократії", Львів, 20-22 травня 2005 року. - www.democracy.kiev.ua

4. Drucker P.F. Essential Drucker. - Recorded Books, 2001.

5. Warren M. Вступ до лін-менеджменту. Презентація на Першому російському форумі по лін-менеджменту, Екатерінбург, 6-7 червня, 2006 р.

1 Fortune 500 – Список 500 кращих компаній США.

2 Сигма – в даному випадку середнє квадратове відхилення як статистична міра розкиду точності/правильності виконання, надання послуг тощо.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...