WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Становлення служби в органах місцевого самоврядування -

Становлення служби в органах місцевого самоврядування -

Голови районних, районних у містах, обласних і Севастопольської міської рад, Київський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронатну службу).

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).

Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу. У її тексті передбачено урочисту обіцянку вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. Встановлено, що новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад не просто підписують текст Присяги, а складають її на сесії відповідної ради. Для зазначених посадових осіб передбачено також особливий порядок присвоєння рангів - за рішенням відповідної ради.

За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її. Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб визначається відповідною радою згідно з примірним порядком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 17 Закону з метою оцінки ділових, професійних якостей, а також рівня кваліфікації посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських та селищних радах з нечисленним апаратом (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова одноособово.

Не визначені у цій статті питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради. Примірне положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Статтею 18 Закону встановлено граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування: 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

У зв'язку з цим досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування є підставою для припинення служби (стаття 20 Закону), якщо ця особа не є виборною посадовою особою.

У разі необхідності термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на п'ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

Відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. Що стосується посадової особи місцевого самоврядування, то вона відповідно до Закону підлягає звільненню з посади у зв'язку з досягненням граничного віку. Якщо ж відповідний голова в установленому порядку прийме рішення щодо продовження певній особі терміну перебування на службі, така посадова особа до кінця продовженого терміну не може бути звільнена за ініціативою керівника з мотивів досягнення граничного віку чи виходу на пенсію. Ця особа не може також бути переведена на вищу посаду, крім обрання на посаду відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі потреби за погодженням сторін ця особа може бути переведена лише на рівнозначну чи нижчу посаду або на посаду, яка відповідно до штатного розпису є патронатною.

Посадова особа, термін перебування якої продовжено на службі в органах місцевого самоврядування, не може бути також переведена до іншого органу, оскільки такий перехід тягне за собою звільнення з попереднього місця роботи, а прийняття на службу в органи місцевого самоврядування після досягнення граничного віку не допускається.

Після закінчення п'ятирічного терміну продовження служби посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені лише на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового договору.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій посад. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет. Групи за оплатою праці працівників виконавчих апаратів обласних рад, виконавчих органів міських рад встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Як і державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено тривалішої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Постановою Кабінету Міністрів України встановлено, що працівникам органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів у межах фонду заробітної плати можна надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. Отже, передбачена Законом допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу є обов'язковою виплатою, а виплата в розмірі середньомісячного посадового окладу може здійснюватися за умови наявності коштів на оплату праці.

Посадовим особам, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Законом передбачено, що пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу, за рахунок внесків до Пенсійного фонду України, що сплачуються відповідно до закону.

Водночас установлені й особливості. Зокрема посадовим особам, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше за наявності загального трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, призначається пенсія відповідно до цього Закону незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії.

Чітко визначено також право виходу на пенсію посадових осіб місцевого самоврядування по інвалідності і у разі втрати годувальника за умови, що інвалідність або смерть годувальника настали в період перебування на службі в органах місцевого самоврядування, з урахуванням наявності не менше як 10 років стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування.

Законом передбачено дещо інші, ніж державним службовцям умови виплати грошової допомоги посадовим особам місцевого самоврядування у розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на пенсію. Така допомога виплачується особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорії державних службовців, не менше 10 років. Тобто йдеться не про стаж служби, обчислений відповідно до чинного законодавства для виплати надбавки за вислугу років, а про періоди роботи на посадах, які віднесені до категорій державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування.

У Законі "Про службу в органах місцевого самоврядування" в основному збережені норми щодо відповідності категорій посад та рангів працівників місцевого самоврядування категоріям посад та рангам державних службовців, передбачено єдиний підхід до вирішення питань пов'язаних з обмеженнями при прийнятті на посади та проходженні служби.

  • <<
  • 1 2 3
  • >>

 
 

ֳ

...