WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку -

Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку -

Державна регіональна політика України, направлена на створення повноцінного життєвого середовища для людей на усій території, збереження просторової єдності держави, забезпечення сталого збалансованого розвитку її регіонів. Узгодження регіональних та загальнодержавних інтересів потребує нової якості рівня підготовки посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Однак освітній рівень посадових осіб місцевого самоврядування та підготовка депутатів місцевих рад у багатьох випадках не дозволяє їм кваліфіковано виконувати покладені на них повноваження та обов'язки. Так, з майже 99 тисяч посадових осіб місцевого самоврядування лише 64,7% мають повну вищу освіту станом на 31.12.07 (статистичні матеріали Головдержслужби України).

Близько 40% сільських, селищних та міських голів на кожних чергових виборах обираються вперше, що говорить про відсутність у них досвіду та відповідної підготовки для виконання своїх повноважень.

Корпус працівників органів місцевого самоврядування щороку оновлюється приблизно на 20%, що вимагає проведення відповідної підготовки (навчання) новопризначених працівників.

З більш як 230тисяч депутатів місцевих рад на кожних чергових виборах 40-60% обираються вперше. Отже, в основній своїй масі вони не мають відповідної підготовки та досвіду для здійснення депутатських повноважень. При цьому існуюча система навчання чи підготовки новообраних депутатів є недостатньою для здійснення ними кваліфікованої депутатської діяльності, відсутня система надання інформаційно-консультативних послуг для депутатів місцевих рад.

В Україні за роки незалежності сформувалася мережа навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, однак вона, на жаль, не повністю відповідає потребам сьогодення.

При щорічному оновленні корпусу службовців органів місцевого самоврядування на 20% необхідні програми навчання проходять лише 11-12% з них, тобто кількість осіб, які мають відповідну підготовку, досвід роботи чи пройшли курси підвищення кваліфікації за своєю спеціальністю лише зменшується. Така ситуація вимагає негайних заходів з метою зупинення процесу декваліфікації кадрового потенціалу службовців органів місцевого самоврядування, а також забезпечення відповідної системної підготовки депутатів місцевих рад для кваліфікованого здійснення своїх повноважень.

Діюча в країні система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, за умови кардинального підсилення її можливостей, може бути використана для організації планової підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, короткотермінових курсів та періодичних фахових і тематичних семінарів з основних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, а також для надання базових знань депутатам місцевих рад.

Тому було розроблено проектКонцепції удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - Концепція) визначає основні вимоги до системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з використанням та розвитком мережі навчальних закладів і тренінгових центрів, засади її подальшої організації та функціонування.

Мета Концепції - забезпечення організації, функціонування та розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яка покращить виконання ними своїх обов'язків відповідно до сучасних вимог.

Завдання Концепції:

• визначення напрямів та пріоритетів удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

• визначення шляхів і методів обміну інформацією щодо визначення потреб та освітніх можливостей системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

• встановлення принципів моніторингу та контролю за якістю підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування.

1. Напрями та пріоритети удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Організація підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад має здійснюватися за такими напрямами:

• встановлення основних вимог до системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

• визначення основних видів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Пріоритетами державної політики щодо створення ефективної системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування є:

• запровадження дієвих механізмів державної підтримки системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

1.1. Основні вимоги до системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Рівень забезпеченості керівного складу виконавчих комітетів місцевих рад посадовими особами зі спеціалізованою підготовкою в сфері муніципального управління повинен становити:

 • міст обласних центрів - 1 00%;

 • інших міст не нижче - 75%;

 • селищ не нижче - 60%;

 • сіл не нижче - 50%.

Рівень забезпеченості апаратів районних та обласних рад службовцями місцевого самоврядування зі спеціалізованою підготовкою в сфері муніципального управління повинен становити:

 • областей - 100%;

 • районів не нижче - 75%.

Порядок та вимоги до рівня підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування встановлюються законодавством.

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад здійснюється за професійними програмами підвищення кваліфікації за загальною складовою, а для окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування - у вигляді спеціалізованих короткотермінових навчальних курсів, тематичних та фахових семінарів, тренінгів.

Встановлюється наступна періодичність підвищення кваліфікації за професійними програмами підвищення кваліфікації за загальною складовою та рівень охоплення за такими категоріями:

 • для сільських, селищних, міських голів та їх заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, голів та заступників голів районної, районної у місті, обласної ради, секретаря сільської, селищної та міської ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради - не менше двох разів за строк повноважень;

 • для інших посадових осіб місцевого самоврядування - не менше одного разу у три роки;

 • для депутатів місцевих рад - не менше одного разу за строк повноважень.

1.2. Основні види підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1.2.1. Професійні програми підвищення кваліфікації за загальною складовою посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Професійні програми підвищення кваліфікації за загальною складовою посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад включають такі напрями вивчення:

 • Конституція України;

 • законодавство про місцеве самоврядування, систему територіальних органів виконавчої влади;

 • земельне законодавство;

 • бюджетне законодавство;

 • основи соціального захисту населення;

 • основи управління;

 • основи житлово-комунального господарства;

 • основи місцевого економічного розвитку та його планування;

 • основи містобудування.

1.2.2. Спеціалізовані короткотермінові навчальні курси, тематичні та фахові семінари, тренінги для підвищення кваліфікації окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування.

З метою реагування на нові виклики та завдання, що постають перед органами місцевого самоврядування, запроваджуються спеціалізовані короткотермінові навчальні курси, тематичні та фахові семінари, тренінги для підвищення кваліфікації окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування.

Розробка та викладання спеціалізованих короткотермінових навчальних курсів, тематичних та фахових семінарів, тренінгів для підвищення кваліфікації окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на конкурсних засадах надавачами освітніх послуг за замовленнями асоціацій місцевого самоврядування та органів місцевого самоврядування за рахунок коштів замовника.

2. Шляхи і методи обміну інформацією щодо визначення потреб та освітніх можливостей системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти та інші юридичні особи, що надають Освітні послуги (надавачі освітніх послуг) з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад повідомляють Мінрегіонбуд та Головдержслужбу про умови надання таких послуг.


 
 

ֳ

...