WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку -

Проекти основних концептуальних документів та законодавчих актів з питань місцевого та регіонального розвитку -

Варіант 2. Укрупнення шляхом добровільного об'єднання громад та розподіл функцій залежності від наявних договірних відносин.

Цей варіант передбачає добровільну передачу повноважень не на районний рівень, а до інших громад за договором та супроводжуватиметься відповідними бюджетними трансфертами.

Переваги

Недоліки

- Зміцнення самоврядування

частини сільських та міських громад, що створює умови для надання ними більшого переліку публічних послуг на ближчому до громадян рівні, покращення якості послуг

- Створення умов для посилення участі членів громад у вирішенні місцевих питань через необхідність . публічного обговорення питань щодо добровільного об'єднання зусиль кількох громад на добровільній основі

- Проведення заходів не вимагає великих інвестицій

- Інертність існуючих сільських

громад, брак кваліфікованих кадрів, що спричинить суттєве уповільнення процесу добровільного об'єднання на договірній основі

- Недосконалість законодавства, що регулює добровільні договірні відносини між органами публічної влади, може привести до виникнення конфліктів, які не будуть ефективно вирішуватись навіть у судовому порядку

- Неможливо встановити єдині

бюджетні нормативи, що нададуть можливість встановити прямі трансфертні відносини з державним бюджетом всіх АТО

- Високий рівень пере адресації трансфертів між громадами

Варіант 3. Укрупнення громад шляхом централізованого об'єднання, в тому числі примусово.

Соціальна модель створення громад

Цей варіант передбачає вольове проведення реформи.

Об'єднання сіл, селищ здійснюється до рівня, на якому забезпечується мінімальний перелік стандартних послуг, передбачених для рівня громади за принципом субсидіарності. Те саме стосується районного рівня. Цей варіант розглядався як базовий у 2005 році при підготовці реформи.

Переваги

Недоліки

- Створення основи для зміцнення самоврядування громад

- Створення умов для забезпечення рівних стандартів послуг на території держави в усіх громадах і районах

- Високий рівень субсидіарності при наданні послуг в об'єднаних громадах - Чіткий розподіл повноважень між рівнями самоврядування, що зменшує кількість конфліктів

- Можливість переведення всіх АТО на прямі відносини з державним бюджетом

- Спротив з боку органів

самоврядування у сільській місцевості

- Серйозні капіталовкладення для

уніфікації мережі бюджетних установ

- Нестійкість створених громад і

залежність їх від демографічних та економічних факторів

- Труднощі при формуванні

доходної частини бюджету у зв'язку з міграцією продуктивних сил

Варіант 4. Розукрупнення існуючих районів до рівня мінімально можливого для виконання делегованих повноважень та формування громад навколо центрів економічного розвитку.

Соціально-економічна модель формування громад. Цей варіант передбачає наступне.

За основу формування АТО на рівні громади береться, як правило, центр економічного тяжіння - селища, містечка, міста. Формування громад на основі соціальної інфраструктури можливе, як виняток, на територіях з низькою густиною населення, у важкодоступних районах чи територіях, де таке формування доцільне з етнічних чи релігійних мотивів. При цьому на рівні поселень (та) створюється орган самоорганізації населення.

Кожний рівень АТО отримує ексклюзивну і повну компетенцію в частині виконання делегованих повноважень, визначену законом. Рівень та має компетенцію лише в частині власних повноважень, як визначену законом, так і ту, що передається рівнем громади.

Переваги

Недоліки

- Створення стійких з огляду на демографічні тенденції утворень, низький рівень міжбюджетних переадресацій між різними АТО

- Тенденції до підвищення дохідності АТО в розрахунку на мешканця

- Поєднання в рамках АТО інтересів бізнесу та рівнів надання послуг

- Високий рівень інфраструктурної, кадрової та бюджетної самодостатності АТО

- Можливість оптимізації мережі соціальних закладів на території як громади, так і району

- Приблизна рівність АТО за площею, що дає можливість виробити єдину політику щодо їх розвитку

- Можливість урегулювання повного циклу життя в рамках АТО, зокрема щодо утилізації відходів, транспортного забезпечення тощо

- Можливість порівняно легкого вирішення організації прямих трансфертів з державного бюджету.

- Порівняно великі відстані до центру громади

- Наявність ризику відцентрових рухів на етапі формування громад та пов'язаний з цим високий рівень політичних ризиків

- Конфліктність між АТО і ТО на перехідному етапі їх формування у зв'язку з пониженням статусу самоврядних органів ТО

- Необхідність диференціації

законодавства щодо формування громад, створених на базі міських поселень та громад, створених на базі сільських поселень у частині виборчого законодавства та формування виконавчих органів громад

Після порівняння соціально-політичних, фінансових, адміністративних аспектів за основу формування громади взято четвертий варіант.

Вказаний вибір підкріплюється практикою організації адміністративно-територіального устрою в країнах Європи. Так, у Польщі гміни сформовані майже за такими самими принципами, як пропонується в даному проекті Концепції. Вважається, що створення гмін є найкращим результатом адміністративно-територіальної реформи в Польщі. У той же час створення повітів сприймається неоднозначно. А стосовно повітів-гмін (в українському контексті - міст обласного значення чи міст-районів) чи щодо надання особливого статусу Варшаві, то вказаний крок розцінюється експертами як невдалий. Достатньо виправданим є створення воєводств, які відповідають рекомендаціям ЄС щодо N 11182. Це дасть можливість отримати доступ до структурних фондів ЄС. Саме тому зміни в устрої нинішніх областей в Україні не передбачається.

Організація громади за запропонованим у проекті варіантом відповідає практиці реформування базового адміністративно-територіального рівня в Норвегії, Великій Британії, Німеччині, Данії, Бельгії, Нідерландах, Греції.

Пропозиції щодо подібної реформи організації комун на даний час розглядаються і у Франції, яка наразі залишається країною з найбільшою кількістю базових АТО (понад 35 тис). Разом з тим, організація департаментів і регіонів у Франції вважається найбільш вдалою схемою управління як в частині повноважень, які стосуються самоврядування, так і щодо територіальної організації виконавчої влади.

Запропонований варіант дає можливість максимально залучити до реалізації реформи обласний рівень політичної та адміністративної еліти. Оскільки вимоги до АТО та рекомендації до їх формування є досить чіткими, то варіантів їх розташування є небагато. Це дає можливість забезпечити стійкість системи. Керівництво області, здійснюючи відповідне моделювання, буде сприймати вказану реформу як власну, і тому не буде її саботувати.

У проекті не застосовуються такі показники, як кількість мешканців, відстань, площа, щоб не створювати штучні утворення, - нестійкі та залежні від демографічних, економічних, політичних чинників, - та уникнути політичних спекуляцій. Вводяться критерії, які відображають певний стандарт якості надання послуг - час надання швидкої медичної допомоги, час довезення дітей до школи тощо, що застосовуються також у країнах ЄС Упровадження цих критеріїв надає імпульс для прикладення з силь з метою реалізації цих вимог місцевими органами влади.

Важливим компонентом проведення будь-якої реформи є належне кадрове забезпечення.


 
 

ֳ

...