WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Муніципальний консалтинг як інституціональний механізм впровадження інноваційних практик -

Муніципальний консалтинг як інституціональний механізм впровадження інноваційних практик -

Розвиток муніципального консалтингу є значною мірою спонтанним процесом, оскільки він пов'язаний з розвитком ринкових відносин в економіці та у сфері консультацій. Тим не менш, усвідомлені дії публічних органів влади та суб'єктів суспільства мають раціоналізувати його з метою виключення побічних ефектів можливої опортуністичної поведінки зацікавлених сторін. Виходячи з цього, найбільш вірогідним і оптимальним варіантом інституціонального становлення сфери консультацій для органів місцевого самоврядування є створення організацій - центрів муніципального консалтингу у рамках інфраструктурної політичної сіті територіального розвитку.

Остання має конфігурацією інформаційно-комунікативних контактів, які включають у процес розроблення та прийняття рішень представників всіх секторів суспільства ("трикутника влади"), які зацікавлені у створенні ефективної національної стратегії розвитку місцевого самоврядування, розробленні та реалізації проектів територіального розвитку, спрямованих на зростання виробництва суспільних благ. Український варіант інфраструктурної політичної сіті територіального розвитку має такий можливий склад її основних учасників:

 • Національна рада з питань державного управління та місцевого самоврядування.

 • Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

 • Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України.

 • Управління експертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 • Департамент регіональної політики Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

 • Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України.

 • Асоціація міст України та громад (далі - АМУ) та інші асоціації органів місцевого самоврядування.

 • Конгрес місцевих та регіональних влад України.

 • Асоціація агенцій регіонального розвитку.

 • Український союз промисловців та підприємців.

 • Асоціація Українських банків

 • Громадські Ради при вищих органах влади (Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадська Рада при Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України тощо).

Зрозуміло, що вищенаведений перелік учасників не є вичерпним. Проте, він демонструє підхід до формування інфраструктури політичної сіті територіального розвитку на центральному рівні влади, яка повинна мати чітко сформульовану спільну мету, визначені механізми та правила партнерства. Серед них ряд державних і недержавних органів має свій внутрішній експертний потенціал, який має співвідноситись з зовнішнім експертним потенціалом організацій–центрів муніципального консалтингу. Останні створюються як незалежні організації або як структурні підрозділи організацій, що представляють інтереси територіальних громад, бізнесу, громадськості.

Інфраструктура політичної сіті територіального розвитку є основою для формування політичних сітей різних конфігурацій, які діють на різних рівнях територіальної організації влади і можуть виконувати функції муніципального консалтингу. Суб'єктами цієї взаємодії можуть бути:

 • регіональні та місцеві філіали окремих суб'єктів інфраструктурної політичної сіті;

 • фізичні особи (окремі фахівці, які індивідуально надають консалтингові послуги, до переліку яких може входити певна частина державних та муніципальних службовців),

 • державні і недержавні суб'єкти діяльності3 у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств;

 • "мозкові центри" — недержавні дослідницькі інституції, що спеціалізуються на проблемах сфери діяльності місцевого самоврядування;

 • наукові установи – академічні інститути, університети, галузеві науково-дослідні інститути, урядові дослідницькі організації, які працюють над виконанням замовлень бюджетних та приватних організацій;

 • консалтингові фірми та інші установи відповідного профілю; службовців органів місцевого самоврядування;

 • інформаційно-аналітичні видання, що висвітлюють проблеми місцевого самоврядування.

 • організації любої форми власності, які є елементами інформаційно-комунікативної структури муніципально-правових відносин, що здатні проаналізувати та розробити модель розв'язання певної управлінської проблеми.

Роль аттрактора в інформаційно-комунікативній системі муніципального поля належить АМУ, членами якої є понад 300 міст України. Ця асоціація за своїм статусом і структурною побудовою є організацією-парасолькою, яка включає до своєї структури регіональні асоціації. Така організаційна побудова є сприятливою для вироблення і реалізації ефективної стратегії формування розгалуженої системи політичних сітей на нижчих рівнях територіально-владних відносин. Останні у цілях підвищення ефективності своєї діяльності мають спиратись на послуги системи муніципального консалтингу. АМУ робить поки що перші кроки щодо створення такої системи та інформаційно-консультативного ресурсу.

Другим за значенням суб'єктом муніципального консалтингу можна вважати Асоціацію агенцій регіонального розвитку4. На даний час функціонує біля50 агенцій місцевого та регіонального розвитку5. Метою їх діяльності є реалізація пріоритетних економічних та соціальних завдань розвитку регіонів, розробка та реалізація програм з підтримки підприємництва, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у регіональні проекти. Засновниками агенцій виступають міські ради, різні товариства та фізичні особи. Більшість зазначених інституцій місцевого і регіонального розвитку мають статус неприбуткових громадських організацій, товариств з обмеженою відповідальністю та комунальних підприємств. Поки що джерелами фінансування агенцій є переважно гранти технічної допомоги міжнародних та вітчизняних інституцій, і лише у деяких випадках кошти місцевих бюджетів. Відсутність місцевих джерел фінансування консалтингових послуг значно уповільнює темпи розвитку агенцій і загалом муніципального консалтингу.

Важливими суб'єктами муніципального консалтингу є аналітичні, інформаційно-аналітичні підрозділи, відділи міського розвитку, які функціонують в структурі виконавчих органів місцевого самоврядування. Його співробітники фактично є першим рівнем муніципального консультування, базовою інстанцією для робочих контактів вищезазначених суб'єктів консалтингу. Вони формують унікальний досвід, знання, пакети документів, які доцільно перетворювати в інформаційний ресурс — базу даних для широкого кола інших користувачів муніципальної сфери. Однак створення інформаційного ресурсу передбачає великий обсяг розумової діяльності, виробки нових знань у вигляді моделей, алгоритмів, програм або проектів розв'язання певних проблем, і тому є завданням суб'єктів муніципального консалтингу вищої інстанції. Це можуть бути асоціації органів місцевого самоврядування, їх об'єднання, асоціація агентств місцевого і регіонального розвитку.

Інформаційно-аналітичні видання, що висвітлюють проблеми місцевого і регіонального розвитку також слід розглядати як потенційних суб'єктів муніципального консалтингу. Стан цієї сфери є також незадовільним і потребує розвитку. Сьогодні в Україні фактично утворився інформаційний вакуум щодо висвітлення окремих науково-прикладних проблем розвитку місцевого самоврядування. Існуюча ситуація є одним із симптомів слабкості механізмів саморегуляції територіальних громад у сферах реформування та прикладних інновацій. Сьогодні в муніципальному інформаційному просторі діє небагато періодичних видань — часопис "Аспекти самоврядування", "Столичний регіон", у матеріалах яких, окрім теорії, висвітлюються результати науково-прикладних досліджень та практичний досвід щодо використання ефективних стратегій та прийомів управління селом, селищем, містом.

Інституціональне становлення муніципального консалтингу залежить від розв'язання проблем координації консультаційних послуг, подолання ізольованості діяльності багатьох організацій – суб'єктів консалтингу, створення інформаційного ресурсу про їхню спеціалізацію та ринок консультаційних послуг. Суб'єкти муніципального консалтингу поки що мають слабке уявлення про досвід та напрацювання один одного, а органи місцевого самоврядування отримують мізерну інформацію про існування та консультаційні можливості більшості з них.

Потенціал муніципального консалтингу в Україні повноцінно може бути реалізований через запровадження ринкових стимулів "високої потужності" в систему взаємозв'язків суб'єктів та об'єктів консультування. Інститут консультування як ліберально-демократичний і ринковий механізм надання консалтингових послуг для суб'єктів муніципальної сфери потребує відповідних фінансових умов функціонування. В країнах з усталеною ринковою економікою аналогічні структури мають стандартну статтю витрат місцевого бюджету на придбання консультаційних послуг. Українське законодавство не передбачає такої статті витрат, хоча і не забороняє. Проте, державні контрольні органи вважають її статтею корупційного призначення, оскільки відсутні критерії та процедури виміру вартості та якості консультаційної послуги.

У реальній практиці деякі міста планують статтю витрат на консультації, але в цілому практика залучення консультантів на договірній основі для вирішення місцевих проблем шляхом навчання персоналу або придбання консультаційної послуги є непопулярною серед керівників самоврядування. Зазначена ситуація пояснює той факт, що консультації для органів місцевого самоврядування здійснюються, як правило, в рамках науково-технічної допомоги або грантових програм і проектів, заходи яких передбачають надання у різних формах консультацій з питань розробки стратегічних планів розвитку території, створення дорадчих комітетів і проведення громадських слухань, електоральних технологій, роботи із засобами масової інформації тощо.


 
 

ֳ

...