WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Функціонування муніципального консалтингу як інституції передбачає наявність певних правил, вимог, прав та обов'язків, юридичних та організаційних інструментів, які регулюють взаємодію суб'єктів та об'єктів муніципального консалтингу в чітко визначеному інформаційному просторі, можливість обмінювати грошові ресурси на інтелектуальні. Формальні складові інституту створюються державою або за її участю. Враховуючи стратегічне значення муніципального консалтингу, необхідно поєднати зовнішні та внутрішні чинники його розвитку як конкурентноспроможної інституції, яка б у свої діяльності спиралась би на власні організаційні, інформаційно-консультативні ресурси та на певні, нормативно визначені засади порядку та механізми державної підтримки розвитку консультаційної діяльності в сфері місцевого та регіонального розвитку.

Основний висновок, що ґрунтується на вищевикладеному матеріалі, полягає в тому, що розвиток інституту муніципального консалтингу має стати об'єктом державної муніципальної та регіональної політики. Основні питання, розв'язанню яких має сприяти держава, зводяться до наступного:

Перше, у створенні ринкових умов для суб'єктів та об'єктів муніципального консалтингу шляхом введення норми формування місцевого бюджету, яка б передбачала статтю витрат на придбання консультаційної послуги або навчання посадових осіб місцевого самоврядування. Додатковими аргументами на користь розвитку ринку консультаційних послуг, окрім тих, що вказані вище, є те, що:

а) об'єкти муніципального консалтингу (споживачі послуг) як власники грошових ресурсів несуть весь тягар негативних наслідків щодо вибору виконавця замовлення на консультаційні послуги й тому зацікавлені у правильному рішенні;

б) ринок муніципального консалтингу стимулює споживачів послуг на нововведення, експерименти, інноваційне використання ресурсів, що є одним із пріоритетів державної регіональної політики; в) консалтинговий ринок формує високий рівень організаційної та методологічної культури суб'єктів муніципального консалтингу як надійних та ефективних партнерів політичної сіті місцевого та регіонального розвитку;

г) споживання консалтингових послуг незалежних від влади експертів стимулює впровадження стратегічних підходів у діяльність органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів місцевого та регіонального розвитку.

Друге,у забезпеченні механізмів захисту інтересів як суб'єктів, так і об'єктів муніципального консалтингу. Такі складові як якість інформації та компетентність консультації мають спиратися на певні критерії, визначені державою та зафіксовані у відповідних нормативних актах. Складовою цієї політики має бути також здійснення заходів моніторингу соціально-економічних процесів. Його результати є основою для створення бази даних щодо регіональних проблем та потреб у розробці консалтингових продуктів.

Список використаної літератури

  1. Закон України від 22 грудня 2005 р. № 3266-IV "Про внесення змін до деяких законів України щодо помічників-консультантів депутата місцевої ради" // Офіційний вісник України. – 2006. – № 1-2. - Ст. 14.

  2. Закон о местном самоуправлении Швеции (1991: 900) // Матеріали міжнародної конференції "Розвиток місцевого самоврядування в Україні у контексті євроінтеграції". Київ, 22-23 червня 2004 р.

  3. Валевський О. Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження: Моногр. - К.: НІСД, 2001. - 240 c.

  4. Грицяк І. А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Моногр. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с.

  5. Запатрина И. В. Есть ли перспективы у консалтинга в Украине // Теория и практика управления. – 2004. – С. 50 – 55.

  6. Мельник Ю., Молодцов О. Місцевий соціально-економічний розвиток: порадник для депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування. - К.: "Оріяни", 2004. – 120 с.

  7. Ситников А.П., Огарь И.В., Бахвалова Н.С. Политический консалтинг. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 622 с.

1 Більш детально зазначені проблеми розкриті у виступах та статтях учасників круглого столу.

2 Національна Академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути забезпечують підвищення кваліфікації тільки службовців органів місцевого самоврядування I - IV категорій. Регіональні центри підвищення кваліфікації охоплюють контингент працівників сфери місцевого самоврядування інших категорій: новообраних сільських, селищних голів; заступників селищних та міських голів, які займаються вирішенням питань надання житлово-комунальних послуг; працівників апаратів районних рад; начальників відділів управлінь економіки виконкомів міст обласного значення; керівників кадрових служб та головних бухгалтерів, спеціалістів організаційних відділів міськвиконкомів та, в деяких випадках, спеціалістів окремих галузей місцевого господарства.

3 Найбільш відомими міжнародними організаціями, які проводили конкурси в сфері розвитку місцевого самоврядування і державного управління, є: Міжнародний фонд "Відродження", Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Програма Європейського Союзу "TACIS", Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, Агентство Швеції з міжнародного розвитку (SIDA), Польсько-американська-українська ініціатива про співпрацю (ПАУСІ), Дім Свободи, Посольство Королівства Нідерландів, Українсько-Канадський проект законодавчого співробітництва, Британська Рада в Україні, Фонд "Євразія" та інші організації.

4 З окремих питань діяльності органів місцевого самоврядування консультації надають такі структури органів центральної влади: Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України, Головне управління державної служби України, Управління з питань взаємодії з місцевими органами влади Секретаріату Кабінету Міністрів України. Останній підрозділ здійснив 3 випуски збірника відповідей та роз'яснень на запитання органів місцевого самоврядування, їх асоціацій та місцевих державних адміністрацій.

5 У рамках Програми партнерства громад діють п'ять регіональних навчальних центрів у Донецьку, Львові, Харкові, Херсоні, та Черкасах, які фінансуються Фундацією "Україна — США". Змістом діяльності цих центрів є фактично надання консультаційних послуг органам місцевого самоврядування, серед яких навчання є лише однією із форм консультаційної діяльності.

6 Асоціація агенцій регіонального створена у 2001 році. За станом на листопад 2003 року вона має в своєму складі 38 агенцій. Основною метою діяльності Асоціації є прискорення інституціональних і структурних соціально-економічних змін у регіонах, сприяння ефективному використанню внутрішнього потенціалу розвитку територій, формування та гармонізація стратегій розвитку держави і регіонів, систематичне використання та заохочення місцевих ініціатив з впровадження політики регіонального розвитку. Асоціація провела у Києві 4 листопада 2003 року перший форум своїх агенцій, на якому була здійснена спроба теоретичного обґрунтування досвіду, напрямків та технологій, які ними використовуються при розробці і реалізації програм розвитку територій.

7 Агенції (агентства) носять різні назви, наприклад, Агентство регіонального розвитку "Донбас", Регіональне агентство економічного розвитку (м. Івано-Франківськ), Агентство місцевого розвитку та інформаційних ресурсів „Європоліс (м. Ужгород), Агентство з розвитку бізнесу (м. Славутич) тощо.


 
 

ֳ

...