WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

Актуалізація муніципального консалтингу на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування -

 • Міністерство регіональної політики та будівництва.

 • Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

 • Міжвідомча комісія з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України.

 • Управління експертизи та аналізу розвитку територій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 • Департамент регіональної політики Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції.

 • Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України.

 • Асоціації органів місцевого самоврядування, створених для громадсько-політичної та соціально-економічної діяльності.

 • Асоціація агенцій регіонального розвитку.

 • Український союз промисловців та підприємців.

 • Асоціація Українських банків.

 • Громадські Ради при вищих органах влади (Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадська Рада при Комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України тощо).

Зрозуміло, що вищенаведений перелік учасників не є вичерпним. Проте, він демонструє підхід до формування мережі територіального розвитку на центральному рівні влади, яка повинна мати чітко сформульовану спільну мету, визначені механізми та правила партнерства. Серед них ряд державних і недержавних органів має свій внутрішній експертний потенціал, який має співвідноситись з зовнішнім експертним потенціалом організацій–центрів муніципального консалтингу. Останні створюються як незалежні організації або як структурні підрозділи організацій, що представляють інтереси територіальних громад, бізнесу, громадськості.

Мережа суб'єктів територіального розвитку є основою для формування мережі суб'єктів муніципального консалтингу різних конфігурацій, які діють на різних рівнях територіальної організації влади і можуть виконувати функції консультування органів місцевого самоврядування. Суб'єктами цієї взаємодії можуть бути:

 • регіональні та місцеві філіали окремих суб'єктів мережі територіального розвитку;

 • фізичні особи (окремі фахівці, які індивідуально надають консалтингові послуги, до переліку яких може входити певна частина державних та муніципальних службовців4),

 • державні і недержавні суб'єкти діяльності5 у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств;

 • "мозкові центри" — недержавні дослідницькі інституції, що спеціалізуються на проблемах сфери діяльності місцевого самоврядування;

 • наукові установи – академічні інститути, університети, галузеві науково-дослідні інститути, урядові дослідницькі організації, які працюють над виконанням замовлень бюджетних та приватних організацій;

 • консалтингові фірми та інші установи відповідного профілю;

 • інформаційно-аналітичні видання, що висвітлюють проблеми місцевого самоврядування.

 • організації любої форми власності, які є елементами інформаційно-комунікативної структури муніципально-правових відносин, що здатні проаналізувати та розробити модель розв'язання певної управлінської проблеми.

  Значну роль як суб'єкту мережі територіального розвитку має виконувати Асоціація міст України та громад, членами якої є понад 300 міст України. Ця асоціація включає до своєї структури регіональні асоціації. Така організаційна побудова є сприятливою для вироблення і реалізації ефективної стратегії формування розгалуженої мережі суб'єктів муніципального консалтингу на нижчих рівнях територіально-владних відносин. Останні у цілях підвищення ефективності своєї діяльності мають спиратись на послуги системи муніципального консалтингу. АМУ робить поки що перші кроки щодо створення такої системи та відповідного інформаційно-консультативного ресурсу.

Не менш важливою може бути роль Асоціації агенцій регіонального розвитку6. На даний час функціонує біля50 агенцій місцевого та регіонального розвитку7. Метою їх діяльності є реалізація пріоритетних економічних та соціальних завдань розвитку регіонів, розробка та реалізація програм з підтримки підприємництва, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у регіональні проекти. Засновниками агенцій виступають міські ради, різні товариства та фізичні особи. Більшість зазначених інституцій місцевого і регіонального розвитку мають статус неприбуткових громадських організацій, товариств з обмеженою відповідальністю та комунальних підприємств. Поки що джерелами фінансування агенцій є переважно гранти технічної допомоги міжнародних та вітчизняних інституцій, і лише у деяких випадках кошти місцевих бюджетів. Відсутність місцевих джерел фінансування консалтингових послуг значно уповільнює темпи розвитку агенцій і загалом муніципального консалтингу.

Важливими суб'єктами муніципального консалтингу є аналітичні, інформаційно-аналітичні підрозділи, відділи міського розвитку, які функціонують в структурі виконавчих органів місцевого самоврядування. Його співробітники фактично є першим рівнем муніципального консультування, базовою інстанцією для робочих контактів вищезазначених суб'єктів консалтингу. Вони формують унікальний досвід, знання, пакети документів, які доцільно перетворювати в інформаційний ресурс — базу даних для широкого кола інших користувачів муніципальної сфери. Однак створення інформаційного ресурсу передбачає великий обсяг розумової діяльності, виробки нових знань у вигляді моделей, алгоритмів, програм або проектів розв'язання певних проблем, і тому є завданням суб'єктів муніципального консалтингу вищої інстанції. Це можуть бути асоціації органів місцевого самоврядування, їх об'єднання, асоціація агентств місцевого і регіонального розвитку.

Інформаційно-аналітичні видання, що висвітлюють проблеми місцевого і регіонального розвитку також слід розглядати як потенційних суб'єктів муніципального консалтингу. Стан цієї сфери є також незадовільним і потребує розвитку. Сьогодні в Україні фактично утворився інформаційний вакуум щодо висвітлення окремих науково-прикладних проблем розвитку місцевого самоврядування. Існуюча ситуація є одним із симптомів слабкості механізмів саморегуляції територіальних громад у сферах реформування та прикладних інновацій. Сьогодні в муніципальному інформаційному просторі діє небагато періодичних видань — часопис "Аспекти самоврядування", "Столичний регіон", інформаційний бюлетень "Партнери", у матеріалах яких, висвітлюються результати науково-прикладних досліджень та практичний досвід щодо використання ефективних стратегій та прийомів управління селом, селищем, містом.

Інституціональне становлення муніципального консалтингу залежить від розв'язання проблем координації суб'єктів муніципального консалтингу, подолання ізольованості діяльності багатьох організацій, які здійснюють функції консультування органів місцевого самоврядування, створення інформаційного ресурсу про їхню спеціалізацію та ринок консультаційних послуг. Суб'єкти муніципального консалтингу поки що мають слабке уявлення про досвід та напрацювання один одного, а органи місцевого самоврядування отримують мізерну інформацію про існування та консультаційні можливості більшості з них.

Тим не менш, в Україні вже накопичено певний унікальний досвід незалежного муніципального консалтингу, який має стати фундаментом створення української школи. В зв'язку з цим гостро стоїть проблема аналізу та узагальнення вітчизняного досвіду управлінського консультування в сфері самоврядування. Певний досвід вже є, але ще не започаткована своя школа. На практиці різними суб'єктами муніципального консалтингу реалізуються проекти, які передбачають консультування органів місцевого самоврядування з широкого спектру напрямків їх діяльності. Проте, цей процес не має системності, що є однією з ознак нерозвиненості муніципального консалтингу як інституції.

Перспективним напрямом у реалізації ідеї муніципального консалтингу є створення на основі ММК окремої юридично оформленої асоціації, яка б об'єднала всіх суб'єктів муніципального консалтингу. Прикладом може бути сфера підприємництва, для якої за сприяння Фонду держмайна та Кабінету Міністрів України у 1992 році створена Асоціація консультаційних фірм України "Укрконсалтинг", яка має на сьогодні свій Кодекс консультанта, регулярно проводить навчання консультантів, видає їм кваліфікаційний атестат. Асоціація суб'єктів муніципального консалтингу може бути недержавною організацією на зразок Асоціації агенцій регіонального розвитку, або Асоціації фінансистів України. Така організаційно-правова форма дозволяє обмінюватися інформацією та досвідом в сфері науково-прикладних та теоретико-методологічних досліджень.


 
 

ֳ

...