WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМісцеве самоврядування в Україні. Муніципалітет → Ресурси місцевого самоврядування: політичні моделі і методологічні проблеми розвитку самоврядування в контексті політико-правових реформ України (реф - Реферат

Ресурси місцевого самоврядування: політичні моделі і методологічні проблеми розвитку самоврядування в контексті політико-правових реформ України (реф - Реферат

З урахуванням того, що функціонування моделі традиційного національного суспільства може привести до олігархії та тоталітаризму, європейський вибір України – це не добре побажання, а жорстка необхідність, ігнорування якої може дорого коштувати суспільству. З точки зору історичного і політичного досвіду – демократична консервативна модель суспільства, в якому закладаються первинні, традиційні демократичні цінності: сім'я, приватна власність, держава, місцеве самоврядування, закон, порядок, особиста свобода і т.д16 - є найкращим вибором України.

Наступним етапом її розвитку може бути ліберальна модель суспільства, але не сьогодні, коли така модель може привести до політичної нестабільності, як це було, наприклад, у 1992-1994 рр. Хоча окремі елементи цієї моделі вже реалізуються у Києві та інших містах.

Аналіз польського досвіду, до якого українці звертаються особливо часто свідчить, що Польща в 1989-1990 рр. починала саме з консервативної моделі місцевого самоврядування. Україна у своєму суспільно-політичному розвитку знаходиться приблизно на рівні Польщі цих років і тому дана модель може бути для неї оптимальною.

  1. Виходячи з таких методологічних міркувань, майбутнє місцевого самоврядування за його консервативною моделлю, яка на відміну від пануючої традиційної моделі самоврядування, має:

  • розмежовані об'єкти комунальної і державної власності, місцеві і Державний бюджети, самоврядні та державні повноваження;

  • чітко визначену функціональну і предметну компетенцію — 8-10 повноважень на рівні територіальних громад міст, селищ, сіл17 та точний перелік об'єктів управління;

  • фінансування самоврядних і делегованих повноважень на рівні 100% витрат;

  • пропорційну виборчу систему на місцевих виборах в містах обласного значення18;

  • політичну основу в особі представлених в органах місцевого самоврядування політичних партії та їх блоків;

  • реальні гарантії захисту прав і законних інтересів в органах виконавчої і судової влади тощо.

  1. З урахуванням необхідності впровадження консервативної моделі місцевого самоврядування в Україні варто реформувати державну муніципальну політику19, законодавство про місцеве самоврядування, місцеві фінанси, муніципальну освіту та просвіту і т.д. Звичайно, що це впровадження повинно бути раціональним та відповідати принципу: не нашкодити. У кінцевому рахунку це дасть можливість роздержавити місцеве самоврядування, зробити його самодостатнім.

  2. Особлива роль у впровадження консервативної моделі місцевого самоврядування в Україні належить реформованому муніципальному законодавству. На жаль, ухвалена урядом А. Кінаха Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування 2002 р. носить еклектичний і глобальний характер – типовий витвір утопічного бюрократичного мислення. Чого тільки вартують пропозиції на кшталт: законодавче забезпечення розвитку місцевого самоврядування базується... на засадах здійснення підготовки проектів нормативно-правових актів з урахуванням адміністративної, судово-правової, адміністративно-територіальної реформ!

Отже, якщо реалізувати дану Концепцію, як того вимагає рішення уряду, то місцеве самоврядування може стати жертвою ще одного ірраціонального експерименту. Очевидно, що новому уряду В. Януковича необхідно її виправити або й скасувати, якщо немає іншого способу попередити шкодливі наслідки цієї Концепції.

  1. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування неможливе без Верховної Ради України. Очевидно, що парламент повинен, перш ніж прийняти зміни до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" 1997 р., визначити основні напрями цих змін. Консервативна модель місцевого самоврядування могла б послужити базою для напрацювання змін до даного закону.

Але в діючому парламенті реалізувати консервативну модель місцевого самоврядування буде непросто, зокрема, у профільному Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Тому слід очікувати серйозну теоретичну і політичну боротьбу навколо змін до вищезгаданого закону.

Таким чином, аналіз методологічних проблем дослідження місцевого самоврядування у контексті реалізації ідей адміністративної реформи в Україні вказує на те, що настав час впровадження консервативної моделі місцевого самоврядування, яка найбільше відповідає суспільно-політичним умовам України.

У цілому ж, політичні моделі та методологія дослідження місцевого самоврядування в Україні складають важливі інтелектуально-інформаційні ресурси місцевого самоврядування, потенціал яких тільки починає розкриватись.

1 Визнання інтелектуально-інформаційних ресурсів місцевого самоврядування в якості приорітетних є показником готовності мегасистеми самоврядування до її переходу від індустріального до інформаційного суспільства.

2 Про ці реформи, наприклад, див.: Кампо В. Українські реформи: політика і право. – К.: IFES, 1995. – 29 с.

3 Див.: Звернення Президента України Л.Д. Кучми до українського народу з нагоди 11-ї річниці Незалежності України // Урядовий кур'єр, 28 серпня 2002 р. № 156. – С. 1-2.

4 Наприклад, див.: Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – С. 3; Дробуш І.В. Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – К., 2002. – С. 8.

5 Див.: Кампо В.М. Політичні моделі місцевого самоврядування: європейський та український досвід. – У зб. Муніципальний рух: новий етап розвитку: Матеріали УІІ Всеукр. муніципал. слухань "Муніципал. рух в Україні – 10 років розвитку" (6-8 вересня 2001 р., м. Бердянськ) / За заг. ред. М. Пухтинського. – К.: Логос2002. – С. 359-364.

6 Про те, як в конституційних інститутах Третьої Республіки Франції (1875-1940 рр.) знайшли своє відображення інститути, закріплені в Хартії 1830 р. та Конституції 1848 р., наприклад, див.: Прело М. Конституционное право Франции / Пер. с фр. Ф.А. Кублицкого. Под ред. и с предисл. проф. А.З. Манфреда. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1957. – С. 245-248.

7 Див.: Druga fala polskich reform. Pod red. L. Kolarskiej-Bobinskiej. – Warszawa, 1999. – 326 s.

8 Наприклад, див.: Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє. Виступ Президента України Л.Д. Кучми на науковій конференції 16 листопада 2000 року // Урядовий кур'єр, 18 листопада 2000 р. № 215. – С. 5.

9 Наприклад, в країнах Центральної і Східної Європи оплата праці керівників органів місцевого самоврядування у десятки разів перевищує відповідну оплату в Україні. Мери деяких центральноєвропейських міст отримують 4-6 тис. дол. США у місяць, тоді як міські голови рівновеликих міст в Україні – 800-1000 грн. Про дешеве управління, наприклад, див.: Кривко М. Чи ефективне дешеве управління? // Урядовий кур'єр, 19 листопада 2002 р. №215. – С. 7.

10 Наприклад, див.: Рабінович П. Методологія вітчизняного праводержавознавства // Юридичний вісник України, 9-15 листопада 2002 р. – С. 4.

11 Див. Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали // Український правничий часопис, 1999, № 4.

12 Про це детальніше див.: Гурне Б. Державне управління. Пер з фр. В. Шовкун. – К.: Вид-во "Основи", 1993. – С. 152-157; Драго Р. Административная наука. Пер. с фр. к.ю.н. В.Л. Энтина. – М.: Прогресс, 1982. – С. 72-78.

13 Про відмінність між поняттями "державна адміністрація" та "державне управління", зокрема, див.: Кампо В.М., Нижник Н.Р., Шльоер Б.П. Становлення нового адміністративного права України. З нашої точки зору переклад назви книги Б. Гурне неправильний. Справжня її назва "Державна адміністрація".

14 У зв'язку з цим в авторів тексту Послання Президента України до Верховної Ради України на 2002 р. виникли труднощі з формулюванням назви розділу, присвяченого адміністративній та іншим політико-правовим реформам.

15 Про роль політичної та соціокультурної модернізації у забезпечення реформ українського суспільства, наприклад, див.: Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. Монографія. – К.: Видавничий дім "Академія", 1999. – 240 с.

16 Детальніше про консерватизм див.: КОНСЕРВАТИЗМ: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Вид-во "Смолоскип", 1998. – 598 с.

17 Телешун С. Структурні елементи вертикалі політичної влади і реформа органів місцевого самоврядування. – У Зб. Концептуальні засади реформування політичної системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політичних наук: Матеріали "круглого столу", Київ, 13 квітня 2001 р. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 97 с.

18 Див.: Політичні партії та місцеві вибори / Авт. кол.: Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко. – За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Видавничий дім "Юридична книга", 2001. – С. 40.

19 Див.: Кампо В. Що таке державна муніципальна політика? // Міжнаціональний конгрес "Злагода", № 5 (13), жовтень 2002. - С. 12.


 
 

Цікаве

Загрузка...