WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Ці заклади здійснюють:

1) підготовку спеціалістів для органів місцевого самоврядування в освітній галузі "Державне управління" за спеціальністю "Державна служба";

2) підготовку магістрів для органів місцевого самоврядування за освітньо-професійними програмами за спеціальністю "Державна служба";

3) підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Схема І. Суб'єкти діяльності у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ

Українська Академія державного управління при Президентові України, їїрегіональні інститути

Навчальні центри при обласних державних адміністраціях.

Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Держана служба"

Інші вищі навчальні заклади всіх форм власності, що готують спеціалістів за різними освітніми напрямками

Органи місцевого самоврядування:

Громадські організації:

Асоціації органів місцевого самоврядування:

Всього до Академії та її регіональних інститутів в 2002 році на навчання було зараховано 950 осіб (350 – за денною, 100 – вечірньою та 550 – заочною формою навчання), з яких близько 200 осіб є працівниками органів місцевого самоврядування або перебувають у кадровому резерві.

Підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування здійснюється в Академії, її інститутах та навчальних центрах за програмами:

професійними;

тематичних короткотермінових та постійно діючих семінарів;

стажування.

При цьому в 2002 році за професійними програмами підвищили кваліфікацію 6,5 посадових осіб місцевого самоврядування (в 2001 році – 6 тис.).

За даними Головного управління державної служби України загальна чисельність посадових осіб органів місцевого самоврядування, що планується на підвищення кваліфікації в 2003 році становить 11,5 тис. осіб (17% від загальної чисельності), з них:

5,8 тис. осіб – за професійною програмою підвищення кваліфікації;

2 тис. осіб – за програмами тематичних постійно діючих семінарів;

3,7 тис. осіб за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

На підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування в Академії, її інститутах та навчальних центрах передбачається в 2003 році витратити 5,7 млн. грн. з місцевих бюджетів.

Найбільшу кількість посадових осіб місцевого самоврядування ( 25 – 305 від загальної чисельності) в 2002 році було охоплено державною системою підвищення кваліфікації в Житомирській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій областях та в Автономній Республіці Крим. Недостатню увагу питанням підвищення кваліфікації приділяють в Рівненській (14%), Кіровоградській (15%) та Закарпатській областях (19%).

Підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом використання ресурсів Академії, її регіональних інститутів та навчальних центрів при обласних адміністраціях свої плюси та мінуси.

Позитивним є те, що вона може бути належним чином забезпеченою в науковому та методичному плані, враховуючи досить високий професійний рівень професорсько-викладацького складу Академії та її регіональних інститутів.

До негативних моментів можна віднести наступні:

а) ця система націлена на підготовку спеціалістів для органів виконавчої влади, що впливає на формування їх професійної свідомості саме як державних службовців, а не службовців органів місцевого самоврядування. Це, в свою чергу, не сприяє формуванню нової корпоративної філософії муніципальної служби, менталітету посадових осіб місцевого самоврядування як представників територіальної громади, діяльність яких спрямована, в першу чергу, на захист та відстоювання інтересів громади;

б) Академія та її регіональні інститути здійснюють підготовку фахівців лише за одним освітнім напрямком – "Державне управління", яка не передбачає таких офіційно затверджених спеціальностей та спеціалізацій, які б адекватно відповідали потребам розвитку місцевого самоврядування (наприклад, муніципальне право, муніципальний менеджмент, розвиток територіальної громади тощо), що не завжди забезпечує цільовий характер підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ;

в) Академія та її регіональні інститути не можуть здійснювати підготовку та перепідготовку спеціалістів для окремих галузей муніципального управління (наприклад, будівництво, громадський транспорт, тепловодопостачання тощо) в силу ліцензійних обмежень Міністерства освіти та науки України, а також підвищення їх кваліфікації.

2. Вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Держана служба"

В 2002 році підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" для органів місцевого самоврядування крім Української Академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів здійснювали ще 8 вищих навчальних закладів:

Київський національний економічний університет;

Харківський державний економічний університет;

Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля;

Тернопільська академія народного господарства;

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;

Донецький національний технічний університет;

Дніпропетровський національний університет;

Одеська національна юридична академія.

В той же час питома вага цих закладів у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування незначна. Так, в 2002 році в них проходили підготовку лише 13 посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі:

заступники голів районних рад – 1;

керівники структурних підрозділів апарату районних рад – 7;

сільські, селищні голови – 5.

В той же час можна спостерігати тенденцію до розширення цього компоненту системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування про що свідчить збільшення числа вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба".

Так, в 2002 році були погоджені ліцензійні справи ще восьми навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності в галузі "Державне управління":

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України;

Інститут державного управління в сфері цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайний ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Харківський філіал Курсів підвищення кваліфікації працівників юстиції України;

Державні республіканські курси підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів Міністерства промислової політики України;

Інститут адміністративного, економічного і політичного менеджменту Української Академії державного управління при Президентові України;

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого;

Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту;

Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України;

Українська академія банківської справи Національного банку України.

3.Інші вищі навчальні заклади всіх форм власності, що готують спеціалістів за різними освітніми напрямками

Ці вищі навчальні заклади здійснюють:

1) підготовку та перепідготовку (друга вища освіта) посадових осіб місцевого самоврядування за муніципальним замовленням (на кошти бюджетів місцевого самоврядування) або з ініціативи службовців органів самоорганізації населення, працівників муніципальних установ, депутатів місцевих рад за їх власні кошти;

2) розробку навчальних програм, підготовку необхідних навчально-методичних матеріалів;

3) підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування за програмами тематичних короткотермінових семінарів (досить часто спільно з органами місцевого самоврядування та з їх асоціаціями).

Активну діяльність в цій сфері здійснюють, наприклад, такі вищі навчальні заклади, як Академія муніципального управління, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Університет економіки та права "КРОК", Міжрегіональна академія управління персоналом тощо.

Подібна система також має як позитивні, так і негативні риси.

Так, позитивнимє те, що, по-перше, забезпечується можливість підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів самоорганізації населення за будь-якою спеціальністю7, по-друге, зазначені заклади освіти користуються більшою автономією щодо визначення переліку навчальних дисциплін, що викладаються для спеціалістів місцевого самоврядування8, що, в свою чергу, дозволяє поглибити знання в таких галузях, що безпосередньо стосуються проблем місцевого та регіонального розвитку і, тим самим, забезпечити індивідуалізацію та цільовий характер навчання.


 
 

ֳ

...