WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

В той же час питання оплати праці службовців органів місцевого самоврядування сьогодні в Україні регулюються в основному централізовано – Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"), який визначив межі посадових окладів службовців органів місцевого самоврядування (таблиця VI).

Таблиця V. Кількість працівників, прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування в 2002 році5

Назва категорії

Всього осіб

Прийнято

осіб

%

Всього осіб

77 442

23 790

30,7

У тому числі:

1. Керівники

32341

8514

26,3

з них мають категорії посад:

першу

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

27

59

892

1122

17751

12490

15

32

357

461

5047

2602

55,6

54,2

40,0

41,1

28,4

20,8

2. Спеціалісти

45101

15276

33,9

з них мають категорії посад:

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

сьому

16

10

69

1257

21669

22080

8

4

37

276

5588

9363

50,0

40,0

53,6

22,0

25,8

42,4

Таблиця VI. Посадові оклади керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім міст Києва і Севастополя) рад та їх виконавчих органів

Посада

Місячний посадовий оклад за групами міст, гривень

У містах з чисельністю понад 1 млн. чоловік

Поза групою

І

ІІ

ІІІ

Чисельність населення

Понад 15 тис. чол.

До 15 тис. чол.

Міський голова

300

280

270

260

240

200

170

Перший заступник міського голови

270

250

240

230

210

180

150

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету

250

230

220

210

190

170

140

Завідувач відділу

155-180

150-170

145-165

140-160

130-150

120-130

110-120

Радник, консультант голови ради

140-150

135-145

130-140

120-130

115-125

-

-

Помічник голови, начальник сектора

130-140

125-135

120-130

-

-

-

-

Головний бухгалтер, головний спеціаліст

120-130

115-120

115-125

110-120

110-115

-

-

Провідний спеціаліст

110-120

-

-

-

-

-

-

Спеціаліст I категорії

105-110

105-110

105-110

100-105

100-105

100-105

100-105

Спеціаліст II категорії

100-105

100-105

100-105

95-100

95-100

95-100

95-100

Спеціаліст

90-100

90-100

90-100

90-95

90-95

90-95

90-95

Дані про фактичну середньомісячну заробітну плату службовців органів місцевого самоврядування в 2002 році наведені в таблиці VII.

Таблиця VII. Середньомісячна заробітна плата (у гривнях) службовців органів місцевого самоврядування за станом на 01.011.03 р.6

Органи місцевого самоврядування

Середньомісячна заробітна плата (грн.)

Обласні ради

Районні ради

Міські ради міст обласного значення

Міські ради міст районного значення

Районні у містах ради

Селищні та сільські ради

666,81

432,52

403,42

344,81

388,26

262,77

Службовцям органів місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а тим з них, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років надається додаткова оплачувана відпустка до 15 календарних днів.

Пенсійне забезпечення службовців органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному законодавством України про державну службу. В той же час посадовим особам, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше призначається пенсія (за умови наявності загального трудового стажу для чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років) незалежно від того, де вони працювали перед призначенням пенсії.

ІІ. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування

Як вже зазначалося вище до прийняття Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" статус посадових осіб місцевого самоврядування визначався Законом України "Про державну службу" (!993 р.). Відповідно, починаючи з 1993 року в Україні починає формуватися єдина державна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації як для державних службовців, так і для службовців органів місцевого самоврядування.

З прийняттям Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" починається процес розведення двох форм публічної служби – державної та муніципальної. Цей процес об'єктивно потребує певної перебудови системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, активного залучення до цього процесу недержавних суб'єктів освітянської діяльності.

Сьогодні відбувається формування в Україні недержавної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування, працівників комунальних установ, прискорення якого обумовлене потребами муніципальної реформи, відновленням житлово-комунального господарства, широким застосуванням у муніципальній практиці сучасних технологій муніципального менеджменту. В першу чергу це стосується розвитку системи підвищення кваліфікації. Так, наприклад, в 2002 році різними формами підвищення кваліфікації було охоплено близько 21 тис. посадових осіб місцевого самоврядування (в 2001 році – 16,5 тис.)

Цей процес призвів до появи великої кількості субєктів діяльності у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних установ (схема 1).

Серед них можна виділити наступні:

1. Національна академія державного управління при Президентові України, її регіональні інститути та навчальні центри при обласних державних адміністраціях

За станом на 01.01.03 р. державну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, яка здійснює одночасно підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування становили:

Національна Академія державного управління при Президентові України;

чотири регіональних інститути Академії (міста Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів);

27 навчальних центри при 24 обласних державних адміністраціях, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях та при Раді Міністрів АР Крим (центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування).


 
 

ֳ

...