WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

п'ята категорія - посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів, заступників голів районних рад, керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад;

шоста категорія - посади заступників міських (міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста Сімферополя) рад;

сьома категорія - посади радників, консультантів секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються наступні ранги у межах відповідної категорії посад:

особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути присвоєно 3, 2 і 1 ранг;

особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути присвоєно 5, 4 і 3 ранг;

особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг;

особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг;

особам, які займають посади, віднесені до п'ятої категорії, може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг;

особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг;

особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг.

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

Ранги, які відповідають посадам третьої - сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу посаду.

Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи.

Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки. За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.

Кількість службовців органів місцевого самоврядування по категоріях посад наведена в таблиці ІІІ.

Таблиця ІІІ. Кількість посадових осіб органів місцевого самоврядування по категоріях 3

Всього службовців

77 442

Керівники

з них мають категорії посад:

першу

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

32 341

27

59

892

1122

17751

12490

Спеціалісти

з них мають категорії посад:

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

сьому

45 101

16

10

69

1257

21669

22080

Служба в органах місцевого самоврядування характеризується значною плинністю кадрів, особливо в ті роки, коли проводяться муніципальні вибори, наприклад в 2002 році (таблиці ІV, V).

Найбільша плинність кадрів спостерігається серед виборних посад органів місцевого самоврядування. Так, кількість новообраних в 2002 році голів обласних рад становить 50% від їх загальної кількості, голів районних рад – 41,8%, районних у містах рад – 26,8%, міських голів міст обласного значення – 44,4%.

В цілому у зв'язку із закінченням повноважень або їх дострокового припинення вибуло з органів місцевого самоврядування в 2002 році 5013 осіб (6,5%), з них: керівників – 4649 осіб (14,4%), спеціалістів – 364 (0,8%).

Серед інших причин вибуття з органів місцевого самоврядування можна вказати:

за власним бажанням – 5656 (7,3%);

досягнення граничного віку служби в органах місцевого самоврядування – 923 (1,2%);

скорочення штатів – 601 (0,8%);

корупція – 5 (0,006%);

перехід на іншу роботу тощо – 3825 (4,9%).

В залежності від процедури було прийнято на службу в органи місцевого самоврядування в 2002 році:

на конкурсній основі – 14348 осіб (18,5%);

зі стажуванням – 533 (0,68%);

з кадрового резерву – 975 (1,26%);

внаслідок обрання чи за іншою процедурою – 7934 (10,25%).

Таблиця IV. Кількість працівників, які вибули з органів місцевого самоврядування в 2002 році4

Назва категорії

Всього осіб

Вибуло

осіб

%

Всього осіб

77 442

16026

20,7

У тому числі:

1. Керівники

32341

7886

24,4

з них мають категорії посад:

першу

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

27

59

892

1122

17751

12490

14

29

321

439

4854

2229

51,9

49,2

36,0

39,1

27,3

17,8

2. Спеціалісти

45101

8140

79,3

з них мають категорії посад:

другу

третю

четверту

п'яту

шосту

сьому

16

10

69

1257

21669

22080

2

1

28

225

4397

3487

12,5

10,0

40,6

17,9

20,3

15,8

Заробітна плата службовців органів місцевого самоврядування складається з окладу, премій, доплати за ранг, надбавки за вислугу років та інших надбавок, передбачених цим Законом.

Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування згідно з Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" визначаються відповідним органом місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад.


 
 

ֳ

...