WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

̳ . → Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування та роль асоціацій органів місцевого самовряд -

Статус службовців органів місцевого самоврядування не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування, а також на працівників комунальних підприємств, установ і організацій.

Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на:

виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;

виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;

посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

За станом на 01.01.2003 р. в Україні нараховувалося 12061 представницьких органів місцевого самоврядування, з них: сільських та селищних рад – 11017, районних рад – 488, районних у містах рад – 82, міських рад (міст обласних центрів, обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим, районного значення) – 448, обласних рад – 24, та Київська і Севастопольська ради, які мають особливий статус.

В місцевих радах та їх виконавчих органах працює 77,5 тис. службовців органів місцевого самоврядування (таблиця І). З них виборні посади займає близько 10 тис. службовців, а 68,5 тис. – призначені на посади сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради.

Таблиця І. Динаміка загальної чисельності службовців органів місцевого самоврядування в 1995 – 2003 роках1

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Всього службовців (тис.)

64,05

53,15

53,19

59,42

65,61

67,49

67,66

77,44

Обласні ради, Київська, севастопольська міські ради (тис.)

0,276

0,662

0,761

0,737

0,757

0,787

Міські ради міст обласного та республіканського в АР Крим значення (тис.)

25,96

26,64

26,34

28,19

26,10

27,61

25,40

26,16

Міські ради міст районного значення (тис.)

5,849

1,902

1,846

1,843

3,226

2,291

2,455

2,776

Районні у містах ради (тис.)

0,796

6,533

6,963

8,222

8,104

Районні ради (тис.)

1,25

3,377

3,715

3,671

3,819

4,042

Сільські, селищні ради (тис.)

32,25

24,62

23,48

24,55

25,27

26,20

27,01

35,58

Якісна характеристика службовців органів місцевого самоврядування наведена в таблиці ІІ.

Таблиця ІІ. Якісна характеристика службовців органів місцевого самоврядування2

Тис.

%

Всього службовців органів місцевого самоврядування

77 442

100

Зі стажем служби

До 1 року

16 759

21,64

Від 1 до 3 років

10 681

13,79

Від 3 до 5 років

8 779

11,34

Від 5 до 10 років

18 432

23,80

Від 10 до 15 років

9 833

12,70

Від 15 до 25 років

9 653

12,46

Понад 25 років

3 305

4,26

За статтю

чоловіків

20 435

26,4

жінок

57 007

73,6

За рівнем освіти

Повна вища

45 973

59,36

Базова вища

28 032

36,20

Науковий ступінь

118

0,15

Вчене звання

29

0,04

Здобули вищу освіту в 2002 р.

846

1,09

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:

на посаду сільського, селищного, міського голови в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, обласної ради, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання відповідною радою;

на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради шляхом затвердження відповідною радою;

на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу. У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.

Голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, радників (патронажну службу).

На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

1) визнані судом недієздатними;

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

3) які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

4) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад:

перша категорія - посади Київського міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського голови;

друга категорія - посади Сімферопольського міського голови, міських (міст - обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та Севастопольського міського голови, заступника міського голови - секретаря Київської міської ради;

третя категорія - посади перших заступників та заступників міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст - обласних центрів), голів районних, районних у містах рад; керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської міської рад;

четверта категорія - посади голів постійних комісій з питань бюджету обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад;


 
 

ֳ

...