WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Основи банківського кредитування - Реферат

Основи банківського кредитування - Реферат

гарантії або поручительства третьої особи, страхових відшкодувань.
Здатність клієнта своєчасно повертати позики банкуоцінюється шляхом аналізу балансу господарської організації на ліквідність, ефективність використання виробничих фондів, а також шляхом вивчення перспективи розвитку господарства та здатності клієнта до інновацій.
Строковість. Кредит надається на певний термін, обумовлений в кредитному договорі. Умова надання позики на певний термін може бути сформульвана в кредитному договорі у вигляді:
1) встановлення терміну повного повернення позики;
2) встановлення графіку повернення позики;
3) встановлення тривалості періоду користування позикою.
Термін кредиту залежить від багатьох факторів:
цільового призначення кредиту;
співвідношення попиту і пропозиції на кредити;
суми кредиту;
національного законодавства;
традиційної практики кредитування;
кредитної політики банку;
характеру виробничої діяльності позичальника, та швидкості обігу оборотного капіталу. Кредити на техніччне переозброєння і розширення діючих підприємств та їх реконструкцію надаються в межах нормативних строків будівництва, опанування і окупності об єкту.
Для визначення ефективності кредиту розраховують його повний та середній терміни.
Повний термін кредиту розраховується за формулою:
Тп = Пвик. + Ппіл. + Ппог,
де Тп повний термін кредиту, Пвик. період використання, Ппіл. пільговий (граційний) період, Ппог. період погашення.
Повний термін рахують від початку використання кредиту до його погашення. Під пільговим періодом розуміють відкладення погашення позики.
Проте повний термін не відображає, протягом якого часу в розпорядженні позичальника була вся сума позики. Виходячи з цього, з метою порівняння ефективності кредитів з різними умовами застосовується поняття середнього терміну, що показує, на який період у середньому припадає вся сума позики.
Середній термін кредиту при рівномірному використанні чи погашенні розраховуєтьсяя за формулою:
Тсер = 1/2 Пвик + Ппіл + 1/2 Ппог
Середній термін кредиту при нерівномірному використанні чи погашенні розраховується за формулою:
НЗ1 + НЗ2 + . . . + НЗп
Тсер = ,
ліміт (сума) кредиту
де НЗ непогашена заборгованість (на певну дату).
Середній термін кредиту, як правило, менший за повний. Вони співпадають, якщо кредит надається відразу в повному об ємі і погашається одноразово. Якщо використання і погашення кредиту відбувається нерівномірно, то визначити середній термін за вказаною формулою можна лише приблизно.
Фактична тривалість періоду користування позикою встановлюється від дати її видання включно до дати повного повернення.
Зобов язання банку щодо умов надання кредиту можна сформулювати у вигляді:
термін одноразового надання кредиту;
перііоду, протягом якого ця позика буде видана;
графіку поступового надання кредиту.
У світовій практиці застосовуються такі методи розрахунку моменту початку погашення кредиту:
1) дата першої поставки;
2) дата кожної поставки;
3) дата останньої поставки;
4) середньозважена дата поставки;
5) дата закінчення шефмонтажних робіт, або пуску обладнання в експлуатацію;
Банки можуть надавати відстрочку повернення позики, стягуючи за це підвищений процент. Від дотримання принципу строковості кредиту залежить можливість надання нових кредитів, оскільки одним із важливих кредитних ресурсів є повернені позики. Порушення принципу строковості кредиту знаходить відбиття в переростанні строкової кредитної заборгованості у прострочену. При порушенні строків повернення та наявності простроченої заборгованості нові кредити таким фірмам, як правило, не надаються.
Принципи повернення строковості та платності означають, що кредит має бути повернуто позичальником у визначений у договорі строк з відповідною сплатою за його користування.
В умовах ринкових відносин позичковий процент є об єктивним атрибутом кредиту, його складовою ланкою, оскільки кредитна операція це акт комерційного продажу на певний термін грошових коштів. За рахунок процентів банки покривають свої витрати і одержують прибуток.
Визначаючи загальну суму витрат на обслуговування кредиту, необхідно розрахувати його повну вартість. Вартість кредиту складається з таких основних елементів: суми, які виплачуються безпосередньо кредитору, відсотки, витрати на оформлення застави, комісії;
додаткових елементів: гроші, які виплачуються позичальником третім особам, зокрема, за гарантію або поручництво;
прихованих елементів: елементи, пов язані з одержанням і використанням кредиту, що не увійшли до кредитної угоди: вимушені депозити у певному відсотку від позики; втрати, викликані вимогою страхування кредиту тощо.
У світовій банківській практиці винагорода банку за кредит складається з двох головних елементів: відсотку за користування позикою та комісії за відкриття кредитної лінії (commitment fee), яка враховує витрати, пов язані з оформленням позики, перевіркою її забезпечення, аналізом кредитоспроможності та індексацією платежів.
Вартість кредиту це сума, яку позичальник платить кредитору за користування кредитом. Вартість кредиту можна розрахувати за формулою:
Клім * r0 * Tсер.
ВК = ,
100
де Клім ліміт (сума) кредиту; Тсер середній термін кредиту; r0 загальна річна ставка відсотку, тобто основна ставка по кредиту плюс комісії (у відсотках річних), а також інші витрати, пов язані з отриманням кредиту, наприклад, страхові внески, плата за правничі та інші послуги.
За користування кредитом позичальник вносить плату у вигляді річних відсотків від суми позики. Ставка відсотків встановлюється кожним банком індивідуально так, щоб покривалися витрати банку по залученню кредитних ресурсів. Маржа різниця між ставкою, за якою банк нараховує відсотки на суму виданих клієнтом кредитів, і ставкою, за якою банк сплачує відсотки по залучених кредитних ресурсах.
Принцип забезпеченності. Комерційні банки переважну більшість кредитів надають під забезпечення. Це означає, що у формі носія гарантії повернення позики виступає застава майна або майнових прав.
Розмір позики під заставу визначається у відсотках від ринкової вартості застави на момент укладання кредитної угоди. Превищення ціни застави над сумою кредиту є гарантією компенсації ризику втрати, пов язаною із зміною ціни застави. Вартість майна та майнових прав позичальника, оформлених під заставу, повинна бути не меншою розміру кредитної заборгованості, бути вільною від застави та зобов язань позичальника перед іншими кредиторами.
Зауважимо, що забезпечення це остання лінія захисту для банку, і рішення про надання кредиту завжди повинно спиратися на переваги проекту, що фінансується, а не тільки на привабливість забезпечення.

 
 

Цікаве

Загрузка...