WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Потреба комерційного банку в ліквідних коштах - Реферат

Потреба комерційного банку в ліквідних коштах - Реферат

платоспроможність.
Розробити політику управління капіталом, ФСН і резервами.
Стежити за співвідношенням власного капіталу до притягнутого.
Проаналізувати депозитну базу банку:
звернути увагу на структуру депозитів: термінові й ощадні депозити більш ліквідні, чим депозити до запитання;
визначити стратегію підтримки стійкості депозитів. Частиною такої стратегії виступає маркетинг - підвищення якість обслуговування клієнтів, із тим щоб вони залишалися вірними банку і під час кризових ситуацій. Підвищення термінів ощадних депозитів, їхньої середньої суми також пом'якшує коливання депозитів під час криз.
враховувати не тільки стабільність, але і джерело депозитів, тобто депозити фізичних осіб більш надійні, чим депозити юридичних осіб, у силу розходжень у розмірах внесків.
привести у відповідність врахування кредитних ресурсів;
оцінювати надійність депозитів і позик, отриманих від інших кредитних установ.
скоротити зобов'язання до запитання за допомогою перегрупування пасивів за їх термінами.
У цілому ж, для розпізнавання ризиків небалансованості ліквідності балансу і неплатоспроможності комерційного банку потрібне створення спеціальної системи щоденного контролю за рівнем наведених у першій і других розділах показників, аналізу чинників, що впливають на їхню зміну. Для цього доцільно створення бази даних, що дозволяє оперативно одержувати всю необхідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, на основі якої буде формуватися політика банку. У якості джерела для формування бази даних банком можуть розглядатися укладені і що проробляються кредитні і депозитні договори, договори про позики в інших банків, відомості про планову потребу в кредиті, щоденні відомості оборотів залишків по балансових рахунках, щоденні відомісті по особових рахунках, відомості по позабалансових рахунках, відомості про оборотність кредитів і т.п.
На основі бази даних банком щодня повинні розкриватися значення показників платоспроможності і ліквідності і проводитися аналіз перспектив розвитку операцій банку з врахуванням норм платоспроможності і ліквідності. Це дозволяє взаємопов"язати вирішення питань по розміщенню коштів, залученню ресурсів, збільшенню власних коштів банку, розширенню участі банку в інших підприємствах і банках, щодо пошуку джерел додаткових прибутків і розвитку нових операцій комерційного банку з вимогами дотримання його ліквідності і платоспроможності. Розглянутий аналіз дає можливість передбачати різноманітні зміни рівня ліквідності і платоспроможності комерційного банку і своєчасно прийняти необхідні заходи для його стабілізації.
У міжнародній практиці менеджери по управлінню ліквідності банків розробили ряд практичних рекомендацій для поліпшення цього виду діяльності. Перша з них складається в тому, що менеджери по управлінню ліквідністю повинні контролювати діяльність усіх відділів банку, відповідальних за використання і залучення коштів, і координувати свою діяльність із роботою цих відділів.
Друга рекомендація полягає в тому, що менеджери по управлінню ліквідністю повинні передбачати коли найбільше великі вкладники і користувачі кредитів банку планують зняти кошти з рахунку або збільшити внески. Це дозволяє керуючим планувати свої дії у випадку виникнення дефіциту або надлишку ліквідних коштів.
Відповідно до третьої рекомендації, менеджери по управлінню ліквідністю в співробітництві з вищим керівництвом і керівниками відділів повинні бути впевнені, що пріоритети і цілі управління ліквідними коштами очевидні. У недавньому минулому при розміщенні коштів ліквідність банку часто мала вищий пріоритет. Сьогодні управлінню ліквідними коштами в загальному приділяється роль допоміжного механізму в порівнянні з пріоритетом банку №1 - наданням позик усім категоріям клієнтів. Банк повинний надаватибудь-які вигідні позики, ставлячи перед керуючим ліквідними коштами завдання вишукування достатніх коштів для забезпечення кредитів.
Суть четвертої рекомендації складається в наступному: потреби банку в ліквідних коштах і рішення щодо їх розміщення повинні постійно аналізуватися з метою запобігання і надлишку, і дефіциту ліквідних коштів. Зайві ліквідні кошти, що не реінвестуються в той же день, ведуть до втрат прибутків банку, у той час як їхній дефіцит повинний бути швидко ліквідований щоб уникнути несприятливих наслідків поспішних позик або продажів активів, також ведучих до втрат прибутків.
Таким чином, кожний комерційний банк повинний самостійно забезпечувати підтримку своєї ліквідності на заданому рівні на основі як аналізу її стану, що складається на конкретні періоди часу, так і прогнозування результатів діяльності і проведення в наступному науково обгрунтовані економічної політики в області формування статутного капіталу, фондів спеціального призначення і резервів, залучення позикових коштів сторонніх організацій, здійснення активних кредитних операцій.
Додатки
Таблиця 1
Розрахунок потреби в ліквідних коштах
умовного комерційного банку (у тис. дол.).
Внески Зміни
по відношенню-
До минулого- Зміни в обов'язкових резервах Позички Зміни в порівнянні з минулим Недостача (-) або надлишок (+) ліквідних коштів
місяця (вихідні рівень 10%) місяцем, абсолютна сума накопичена сума
1 2 3 4 5 6 7
гр2-гр3-гр5 сума рядків
Грудень 10900 - - 7000 - - -
Січень 10800 -100 -10 6500 -500 +410 +400
Лютий 10750 -50 -5 6490 -10 -35 +375
Березень 10440 -310 -31 6400 -90 -189 +186
Квітень 9900 -540 -54 6440 +40 -526 -340
Травень 9840 -60 -6 6460 +20 -74 -414
Червень 9810 -30 -3 6500 +40 -67 -481
Липень 9720 -90 -9 6530 +30 -111 -592
Серпень 9790 +70 +7 6720 +190 -127 -719
Вересень 9840 +50 +5 6800 +80 -35 -754
Жовтень 9980 +140 +14 7200 +400 -274 -1028
Листопад 10500 +520 +52 7680 +480 -12 -1040
Грудень 10940 +440 +44 8040 +360 +36 -1004
Таблиця номер 9
Коефіцієнти ліквідності
Показник Формула розрахунку Допуст. значення Критич. значення
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності або коефіцієнт поточної ліквідності ЛА/ОВ 100% min 70 min 30
2. Коефіцієнт ліквідності по термінових зобов'язаннях (ЛА-ОВ)/Ср 100% min 25 min -50
3. Генеральний коефіцієнт ліквідності по термінових зобов'язаннях (ЛА+КВ-ОВ)/Ср 100% min 50 min 25
4. Коефіцієнт повної ліквідності або статечної коефіцієнт ліквідності Ліквідні активи
Залучені кошти
або ЛА/З
5. Показовий коефіцієнт ліквідності ЛА/ВБ
6. Крос-коефіцієнт ліквідності З/АР
7. Коефіцієнт короткострокової ліквідності Активи з терміном менше року
Власного кошти + Зобов'язання по депозитах + Кредити менше року
8. Коефіцієнт середньострокової ліквідності Активи з терміном більш року
Власні кошти + Зобов'язання по депозитах + Кредити більш року
9. Коефіцієнт ліквідності для ресурсів з обмеженою ліквідністю Заборгованість за позикою до 6 міс. * * 100%
Залучені депозити до 6 міс.
10. Коефіцієнт ліквідності для ресурсів із середньою ліквідністю Заборгованість за позикою від 6 міс. до року * 100%
Залучені депозити від 6 міс. до року
?

 
 

Цікаве

Загрузка...