WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Платіжні системи - Реферат

Платіжні системи - Реферат

Тема. Платіжні системи.Послідовність здійснення операцій за допомогою пластикових смарт-карток
Учасники системи розрахунків :
* банк-емітент карток;
* обслуговуючий банк (банк-еквайєр, тобто банк, що обслуговує заклади торгівлі і сфери послуг);
* розрахунковий банк;
* процесинговий (і) центр (и);
* клієнт (фізичні особи, власники карток);
* місця обслуговування карток (підприємства торгівлі, сфери послуг, банкомати тощо).
Форми безготівкових розрахунків:
- платіжними дорученнями;
- платіжними вимогами-дорученнями;
- чеками;
- акредитивами;
- векселями;
- платіжними вимогами;
- інкасовими дорученнями(розпорядженнями).
- розрахунки в системi електронних платежiв "клiєнт-банк"
Платiжне доручення - це документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.
Платiжна вимога-доручення - це комбінований розрахунковий документ, який складається з двох частин:
- верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг);
- нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суму, яка проставлена у рядку "сума до оплати літерами".
Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.
Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:
- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги;
- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Види акредитивів:
а) покритий - акредитив, для здiйснення платежiв при якому завчасно бронюються кошти платника в повнiй сумi на окремому рахунку в банку-емітентi або виконуючому банку;
б) непокритий - акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банком-емiтентом за рахунок банкiвського кредиту.
в)відзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього погодження з бенефіціаром (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).
г)безвідзивний акредитив - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий.
Платіжні вимоги та інкасові доручення (розпорядження) застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством та нормативними актами Нацiонального банку України.
Вексель цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векследержателю). Вексель буває простий і переказний.
Оборот переказноговекселя
Операція 1. Фірма "Б" трасант відправляє фірмі "А" трасту разом з товаром і пред явлений на неї вексель - тратту.
Операція 2. Фірма "А" акцептує (підписує) вексель - дає згоду на його оплату. Потім фірма "А" трасат пересилає акцептований вексель фірмі "Б" трасанту.
Операція 3. Фірма "Б" трасант переакзує вексель фірмі "В" ремітенту. Цей переказ векселя використовується для погашення заборгованості фірми "Б" перед своїм кредитором фірмою "В".
Операція 4.1. Фірма "В" - може пред являти вексель у визначений строк до оплати.
Операція 4.2. Фірма "В" - може використовувати вексель для погашення грошових зобов язань фірмі "Г". На зворотній стороні векселя робиться заява (індосамент) про передачу прав за векселем до фірми "Г".
Операція 4.3. Фірма "В" - може продати його до наступлення строку платежу банку, тобто врахувати вексель(дисконт).
Операція 5. Власник векселя фірма "Г" повинна пред являє переказний вексель до платежу.
акцепт (2)
трата (1)
вексель вексель вексель
до оплати до оплати (4.1) (3)
(5)
індосамент дисконт
(4.2) (4.3)
Індосамент - це передаточний напис на зворотній стороні векселя або на приєднаному до нього аркуші паперу (аллонж) про передачу на нього прав.
Акцепт прийняття до платежу векселя, виражене письмово на лицевій стороні векселя звичайно упоперек тексту словами "акцептований" або "прийнятий до платежу", із зазначенням підпису особи, яка приймає вексель (акцептанта).
Інкасування векселів - взяття банком на себе зобов язання здійснити передачу векселя від боржника до кредитора, здійснити пред явлення векселя боржнику для акцепту, для оплати, опротестувати вексель у разі неакцепту, недатування акцепту або неоплати векселя.
Аваль гарантія третьої особи оплатити вексель, якщо зобов язана за векселем особа буде не в змозі зробити це самостійно.
Протест векселів це офіційний документ, оформлений на спеціальному аркуші, в якому зазначено відповідно невиконане зобов язання за векселем.
Кореспондентські відносини - договірні відносини між банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку.
Електронний розрахунковий документ - банківське повідомлення визначеного формату, яке містить встановлені реквізити і несе інформацію про перерахування коштів, приймає вигляд файлу при передачі електронною поштою та при зберіганні на магнітних носіях.
Банки-кореспонденти - це комерцiйнi банки, якi встановили мiж собою кореспондентськi вiдносини.
Pахунки банків-кореспондентів:
- "Лоро"- рахунок, вiдкритий комерцiйним банком банку-кореспонденту.
- "Ностро"- рахунок даного комерцiйного банку в банку-кореспондентi.

 
 

Цікаве

Загрузка...