WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Реферат

Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Реферат

валюти:
- проведення цілеспрямованої монетарної політики, зорієнтованої на макроекономічну стабілізацію економіки, що сприяло подальшомузниженню темпів інфляції;
- досягнення стабілізації офіційного курсу національної валюти до іноземних валют;
- збільшення обсягів та удосконалення структури офіційних валютних резервів для підтримання курсу гривні до іноземних валют;
- зупинення, починаючи з 1994 р., емісії платіжних засобів комер-ційними банками.
Регулювання грошового обігу:
- зростання платіжних засобів та підвищення рівня монетизації еконо-міки;
- повне і безперебійне забезпечення економіки грошовою готівкою;
- впровадження автоматизованих систем обробки готівки;
- --введення в дію в 1994 р. виробничих потужностей Банкнотно-монетного двору.
Кредитна діяльність:
- відмова від прямого кредитування дефіциту бюджету за рахунок кредитної емісії;
- удосконалення структури кредитної емісії;
- зростання обсягів кредитних вкладень в економіку України зі збіль-шенням фізичного обсягу довгострокового кредитування суб'єктів господарювання і населення України.
Процентна політика:
- зниження рівня облікової ставки НБУ, її зміна залежно від економіч-ної ситуації при дотриманні позитивного рівня;
- зниження процентних ставок за кредитами комерційних банків. Сфера валютного регулювання:
- подальша лібералізація та збільшення обсягів валютного ринку;
- зміцнення зовнішньої та внутрішньої стабільності національної валюти;
- вдосконалення системи валютних операцій з впровадженням системи валютних деривативів;
- поширення впровадження пластикових карток міжнародних пла-тіжних систем.
Здійснення банківського нагляду:
- подальше нарощування статутного капіталу комерційних банків;
- вдосконалення регулювання та контролю за діяльністю банківських структур;
- реформування банківського нагляду;
- створення сприятливих умов для ефективної роботи, стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів вкладників, підвищення рівня конкуренції, підвищення ліквідності банківської системи.
Обслуговування Державного бюджету України:
- удосконалення механізму касового виконання Державного бюджету України;
- удосконалення механізму обслуговування дефіциту Державного бюджету України через подальший розвиток фондового ринку державних цінних паперів.
У 1998 р. грошово-кредитна політика була направлена на подальше закріплення внутрішньої і зовнішньої стабільності національної валюти.
Регулювання грошово-кредитного ринку здійснювалося за допомогою інструментів, які забезпечували фінансову стабілізацію та сприяли досягненню відповідного рівня економічного та соціального розвитку, а саме:
- здійснення кількісного контролю за динамікою грошової маси, вста-новлення її приросту в межах, що відповідають прогнозованим обсягам ВВП та інфляції;
- забезпечення купівельної спроможності національної валюти до рівня, що дає змогу збалансувати інтереси як державні, так і суб'єктів національної економіки, включаючи зовнішньоекономічну діяльність;
- стимулювання процесу залучення вкладів населення в банківську систему шляхом підвищення гарантованості їх повернення через введення механізму страхування депозитів та орієнтації комерційних банків на встановлення процентних ставок за депозитами на реальному позитивному рівні;
- підвищення кредитної активності комерційних банків з метою стиму-лювання вітчизняного виробництва та підтримання Національним банком України ліквідності комерційних банків через систему рефінансування;
- стимулювання інвестицій у діяльність банків, збільшення обсягів до-вгострокового кредитування на основі росту депозитів, залучених на довгостроковій основі;
- захист економічних інтересів суб'єктів грошово-кредитного ринку [39].
Грошово-емісійна політика та валютне регулювання.
У період різкого падіння вартості національних грошей України - з кінця 1991 р. до першої половини 1994 р., коли інфляція стрімко підвищилась з 240% в 1991 р. до 2100% в 1992 р. і переросла в 1993 р. у гіперінфляцію - 10 256Ж на рік, ситуація визначалась надзвичайно значними обсягами кредитних емісій, які здійснювались відповідно до постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, рішеннь Кабінету Міністрів України.
Так, в 1992 р. кредитна емісія (за оборотами) складала нечуваний за тих часів обсяг - 1 трлн крб., який було спрямовано на забезпечення заліків взаємозаборгованості підприємств, поповнення їх обігових коштів, для сільськогосподарських підприємств та за іншими напрямами. У 1993 р. обсяги кредитної емісії збільшились у 30 разів і становили 30 трлн крб., 70% якої через різні канали було спрямовано на фінансування агропромислового комплексу. В цей же період стрімко зростали прямі кредити Уряду, частка яких була переважною в загальній сумі платіжних засобів: на 01.01.93 - 73%, на 01.01.94 - 52%, на 01.01.95 - 86%, на 01.01.96 - 77%. Меншими були частки коштів, спрямовані на рефінансування комерційних банків та на купівлю іноземної валюти в офіційні валютні резерви НБУ.
Саме ця величезна за обсягами кредитна емісія була головною причиною гіперінфляції 1993 р. та поглиблення фінансової кризи.
У період гіперінфляції інструменти проведення грошової політики не працювали, оскільки Національний банк України не міг впливати на стан грошового ринку через відсутність умов використання класичних інструментів регулювання грошового ринку.
Додатковим фактором тиску на вартість національної валюти було надання емісійних кредитів за пільговими процентними ставками, які були значно нижче рівня інфляції. І тільки після трагічного досвіду 1992-1993 рр. обсяги кредитних емісій за рішеннями державних органів почали зменшуватись. Це дозволило Національному банку України з 1994-1995 рр. розпочати запровадження нормальної системи регулювання грошового ринку через систему відповідних інструментів, що відповідає міжнародній практиці, і, таким чином, стримати інфляцію, стабілізувати грошово-кредитний ринок та вартість національних грошей.
Виважена монетарна політика протягом 1996-1997 рр., спрямована на підтримку купівельної спроможності гривні, стабілізацію фінансових ринків та підтримку банківської системи, сприяла поступовому зниженню темпів інфляції. Значне зниження темпів інфляції розпочалося з лютого 1996 р. і надалі набуло стабільного характеру. У 1997 р. інфляція споживчого ринку становила 10,1% - це найнижчий рівень за весь період розбудови незалежної держави. Багато в чому така політика сприяла створенню належних умов для можливого економічного зростання в наступні роки, створення середовища довіри для зовнішніх та внутрішніх інвесторів [39].
Протягом 1996-1998 рр. при зростанні випуску в обіг платіжних засобів НБУ значно змінилась їх структура. Якщо у 1996 р. при збільшенні обсягу платіжних засобів на 37% на пряме кредитування

 
 

Цікаве

Загрузка...