WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Реферат

Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Реферат

Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Ч.І.- Львів, 2000. - С. 237 - 239.
28. Пинзенык В. Макроэкономическая стабилизация в Украине: итоги и проблемы первого года // Вопросы экономики. - 1996. - №2. - С.88-97.
29. Пинзенык В. Украина: мифы и реальность макроэкономической стабилизации // Ваш партнер. - 1994. - №47. - С.18.
30. Поддерьогін А.М., Наумова Л.Ю. Деякі питання фінансової стабілізації в Україні // Фінанси України. - 1999. - № 12. - С.8 - 14.
31. Райзберг Б.А., Лозовский Л.М. Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь - М.: ІНФА.М, 1997. - 492с.
32. Ривак О.С. Монетарна політика в Україні // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000 р. (В двох частинах) НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Ч.І.- Львів, 2000. - С. 225 - 227.
33. Романюк С.А., Кулік О.О. Моніторинг соціально-економічного становища України та її регіонів за січень-липень 2000 року. - www.me.gov.ua - С.99.
34. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономiка. - К.: Основи, 1995.
35. Статистичний щорічник України за 1998 рік. - К.: Техніка, 1999. - 576с.
36. Теория финансов: Учебн. пособие / Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко, Т.Е.Бондарь и др. - 2-е изд., стереотип. - Мн.: Выш.шк., 1998. - 368 с.
37. Тимофссв В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин // Економiка Украiни. - 1993. - №1. - С.37-45.
38. Українська Радянська Енциклопедія (видання друге). Т.2- К .: Головне видання УРЕ, 1978. - 541с.
39. Україна за роки незалежності. - 2-е видання, переробл., допов. та розшир. - К.: Нора-прінт, 1999. - 280 с.
40. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993.
41. Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С.11 - 19.
42. Чернецький В. Євро проти долара // Вісник НБУ. - № 12, грудень, 1998. - 21 с.
43. Шемятенко В.Г. Евро - две стороны одноймонеты. - М.,1998. - 345 с.
44. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посібн. -К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 359 с.
ДОДАТКИ
Додаток 1.?Номінальні та pеальні обмінні куpси (в сеpедньому за пеpіод)
Офіційний обмінний курс Середньозважений куpс готівки у нетоpгових
опеpаціях (гpн/USD) Pеальний готівковий
обмінний куpс
(гpн./USD,
червень 1992=100)
гpн/USD гpн/DM гpн/ЕUR
1992 0.00208 0.00135 0.00267 121.1
1993 0.04539 0.02731 0.05270 0.10011 87.4
1994 0.31700 0.20250 0.38487 0.58990 42.7
1995 1.47307 1.02886 1.92790 1.60504 25.1
1996 1.82950 1.21640 2.32190 1.85125 15.9
1997 1.86170 1.07610 2.11290 1.85958 14.4
1998 2.44950 1.40690 2.76760 2.47929 17.9
1999 4.13044 2.24633 4.39335 25.9
1992 Q3 0.00181 0.00293 99.3
1992 Q4 0.00563 0.00788 142.9
1993 Q1 0.01382 0.01893 121.4
1993 Q2 0.03344 0.03133 98.2
1993 Q3 0.05900 0.06179 0.08350 66.3
1993 Q4 0.08557 0.09423 0.26667 63.5
1994 Q1 0.12610 0.07329 0.14233 0.35597 41.3
1994 Q2 0.14134 0.09038 0.16416 0.43466 42.1
1994 Q3 0.21416 0.13709 0.26265 0.46657 41.2
1994 Q4 0.78638 0.51487 0.97101 1.10242 46.4
1995 Q1 1.20653 0.81355 1.53118 1.42782 30.6
1995 Q2 1.34678 0.96368 1.79161 1.51360 25.6
1995 Q3 1.56664 1.09353 2.05417 1.65629 23.5
1995 Q4 1.77127 1.24475 2.33311 1.83863 20.5
1996 Q1 1.86633 1.27137 2.40237 1.91054 17.8
1996 Q2 1.84453 1.21291 2.31545 1.86448 16.3
1996 Q3 1.76698 1.16676 2.22604 1.78497 14.9
1996 Q4 1.83942 1.20182 2.32007 1.84002 14.7
1997 Q1 1.85739 1.12470 2.19360 1.86135 14.5
1997 Q2 1.84949 1.07911 2.11440 1.84058 14.3
1997 Q3 1.85795 1.02993 2.03360 1.85053 14.4
1997 Q4 1.88190 1.07137 1.07137 1.88583 14.4
1998 Q1 1.96656 1.08194 1.08194 1.96652 14.7
1998 Q2 2.04935 1.14197 2.24686 2.04470 15.3
1998 Q3 2.35694 1.34217 2.64220 2.36257 17.9
1998 Q4 3.42579 2.06578 4.04329 3.54338 23.8
1999 Q1 3.55689 2.04197 3.99337 3.68212 23.4
1999 Q2 3.93560 2.12849 4.16295 4.01402 24.6
1999 Q3 4.30694 2.31087 4.51968 4.33652 26.5
1999 Q4 4.72233 2.50400 4.89740 29.0
Квітень-98 2.03992 1.12211 2.19931 2.03755 15.2
Тpавень-98 2.04928 1.15349 2.27226 2.04535 15.3
Чеpвень-98 2.05886 1.15031 2.26900 2.05120 15.4
Липень-98 2.10262 1.16825 2.30631 2.08235 15.8
Сеpпень-98 2.18321 1.22078 2.40452 2.19605 16.5
Веpесень-98 2.18321 1.63749 2.40452 2.80930 21.3
Жовтень-98 3.42458 2.09013 4.09639 3.53910 24.7
Листопад-98 3.42722 2.05364 4.01937 3.54450 23.5
Гpудень-98 3.42700 2.05357 4.02012 3.54655 23.2
Січень-99 3.42700 2.03640 3.98190 3.55900 23.0
Лютий-99 3.47086 1.98950 3.89110 3.59115 23.1
Березень-99 3.77280 2.10000 4.10710 3.89620 24.1
Квітень-99 3.93368 2.15379 4.21244 4.06565 25.2
Тpавень-99 3.92352 2.13317 4.17212 3.99600 24.4
Чеpвень-99 3.94960 2.09850 4.10430 3.98040 24.3
Липень-99 4.00443 2.11672 4.13995 4.02710 24.8
Серпень-99 4.46050 2.42320 4.73940 4.46365 27.3
Вересень-99 4.45590 2.39270 4.67970 4.51880 27.4
Жовтень-99 4.46730 2.44600 4.78390 4.60074 27.6
Листопад-99 4.63060 2.44600 4.78400 4.92710 29.4
Грудень-99 5.06910 2.62000 5.12430 30.0
Джеpело: НБУ та обчислення UEPLAC. Офіційні обмінні курси, наведені у стовпцях 1 - 3, встановлюються Національним банком України з урахуванням фіксінґу долара на Українській міжбанківській валютній біpжі (з березня 1999 - на міжбанківському валютному ринку. Четвертий стовпець містить дані про обмінний курс гривні до долара, що фіксується за так званими некомеpційними (здебільшого готівковими) опеpаціями українських комерційних банків. Pеальний куpс - це номінальний готівковий валютний куpс множений на відношення pівнів цін (ІСЦ) в США та Укpаїні. В стовпці 3 вказаний обмінній курс гривні до екю протягом 1992-98 років.
Додаток 2.?Обмінний куpс гривні на Українській міжбанківській валютній біржі (в сеpедньому за пеpіод)
Долаp США Німецька маpка Pосійський pубль
гpн./USD обсяг
(млн. USD) гpн./DM обсяг
(млн. DM) гpн./
RUR обсяг
(млн. RUR)
1993 0.0886
1994 0.5223 909.7 0.3569 88.8 0.2380 326.2
1995 1.5030 3007.9 1.0373 237.7 0.3188 2905.7
1996 1.8384 2147.8 1.2248 196.9 0.3606 1433.7
1997 1.8612 2990.4 1.0880 132.6 0.3210 476.2
1998 2.6788 3896.6 1.4810 313.3 0.3270 230.0
1993 Q1 0.0143 60.8 - - - -
1993 Q2 0.0327 335.2 0.0206 28.9 0.0412 135.2
1993 Q3 0.0883
1993 Q4 0.2842
1994 Q1 0.3019 33.9 - - - -
1994 Q2 0.3793 74.0 0.2302 35.8 0.2048 22.9
1994 Q3 0.4240 170.5 0.2684 14.7 0.2166 77.6
1994 Q4 0.9104 420.0 0.6071 38.3 0.2928 225.7
1995

 
 

Цікаве

Загрузка...