WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Реферат

Національна валюта України та шляхи її стабілізації - Реферат

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Спецфакультет "Фінанси і кредит"
НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА УКРАЇНИ
ТА ШЛЯХИ ЇЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
(дипломна робота)
Виконав студент
групи ФіК-41
Шевчук А.В.
Науковий керівник
доцент Реверчук С.К.
Львів-2000
ЗМІСТ
ВСТУП 4
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 6
1.1. Загальні відомості про валюту, національну валюту і валютні курси 6
1.2. Методи дослідження національної валюти і її ролі в розвитку національного господарського комплексу 9
1.3. Роль грошово-валютного регулювання у становленні та стабілізації національної валюти у період незалежності 11
2. ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ 28
2.1. Чинники введення національної валюти в Україні після виборення незалежності і українська міжбанківська валютна біржа 28
2.2. Організація операцій на міжбанківському валютному ринку Украї- ни 39
2.3. Українська національна валюта і міжнародна валютно-фінансова система 67
3. ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ 72
3.1. Інфляція - основний показник нестабільності валюти 72
3.2. Антиінфляційна політика уряду України як основний метод зміцнення національної валюти України 76
3.3. Інші шляхи та методи подальшого зміцнення української національної валюти 82
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102
ДОДАТКИ 106
ВСТУП
Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов'язаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни. Україна має платіжний засіб (грошову одиницю) - українську гривню, яка є валютою. В Україні є грошові знаки чужоземних держав, найпоширенішими з яких є американський долар. Ці знаки - теж валюта. Існують і інші види валюти. Режим функціонування всіх видів валюти в країні є також потужним фактором її подальшого соціально-економічного розвитку. Ось чому питання валюти є завжди в полі зору провідних економістів-фінансистів держави. Враховуючи незгасаючу актуальність валютних проблем, питання національної валюти і вибране для написання дипломної роботи.
Дана дипломна робота написана в результаті опрацювання літературних джерел, низки законодавчих та урядових матеріалів, даних, отриманих з міжнародної інформаційної системи INTERNET.
Об'єктом дослідження дипломної роботи є національна валюта, предметом - економічні і фінансові аспекти стабілізації національної валюти України.
Мета даної дипломної роботи - визначення ролі національної валюти України у розвитку національного господарського комплексу та дослідження шляхів її стабілізації в період реформування економіки.
Для досягнення поставленої мети при виконанні дипломної роботи необхідно було розв'язати низку завдань:
- підібрати методи дослідження національної валюти;
- визначити фактори введення національної валюти;
- виявити сучасні особливості функціонування національної валюти;
- проаналізувати сучасні валютні відносини;
- дослідити антиінфляційну політика уряду України на етапі становлення національної валюти;
- виявити шляхи та методи подальшого зміцнення національної валюти.
Дипломна робота має обсяг 111 сторінок комп'ютерного набору. Вона містить 8 таблиць і 6 рисунків.
1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1. Загальні відомості про валюту, національну
валюту і валютні курси
У кожному науковому дослідженні, у тому числі в дипломній роботі оперують низкою ключових слів, без розуміння яких неможливо уяснити суть дослідження. В даній дипломній роботі такими ключовими словами є валюта, національна валюта, національна грошова система, валютний курс, інтервалютний курс, вексельний курс, валютні зони, валютна політика та інші. Нижче розкриємо зміст найважливіших з них.
Валюта - грошові знаки іноземних держав, кредитні і платіжні документи в вигляді векселів, чеків, банкнот, що використовуються в міжнародних розрахунках. У широкому розумінні, валюта - це кошти що належать центральному банку, казні та комерційним банкам. До епохи капіталізму і на початку його розвитку в обігу перебували срібна і золота, а в деяких країнах лише срібна валюта. З розвитком капіталізму все більшого значення набувають банкноти - кредитні знаки грошей, що їх випускають емісійні банки для заміни металевих грошей, як засіб обігу і платежів. З кінця 18 ст. у Великобританії, а з останньої третини 19 ст. і в ін. каїнах в обігу в основному залишається золото, а також розміняні на золото банкноти. Для загальної кризи капіталізму, яка охопила і валютну систему, характерним є паперова валюта - нерозмінні на золото банкноти, які постійно знецінюються.
Національна валюта - це грошова одиниця країни. Без національної валюти неможливе існування національної грошової системи.
Національна грошова система - це способи і форми випуску грошей, які історично склалися та закріплені правовими нормами, а також організація грошового обігу в країні.
Валютний курс, інтервалютний курс, вексельний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни. Основою валютного курсу є співвідношення грошових одиниць щодо їхнього золотого вмісту в різних країнах. Розрізняють офіційний і вільний курс іноземної валюти. В умовах загострення запальної кризи економіки держав, яка характеризується в сфері грошового обміну валютними кризами (характеризуються крахом золотого стандарту, нестійкістю курсів національних валют, дефіцитністю балансів, девальвацією і ревальвацією валют ), курси деяких держав (як і розвинутих так і новостворених) валют остаточно втратили свою відносну стійкість, є формальними і не завжди відображають дійсну вартість відповідних валют щодо золота й товарів. Більшість країн капіталістичного світу вибрала на сучасну етапі курс "плаваючих валют, який дає їм можливість якоюсь мірою пристосувати до економічної кон'юнктури, що швидко змінюється.
Валютні зони - валютні угрупування держав, створенні під час та після другої світової війни на базі довоєнних валютних блоків для проведення узгодженої політики в галузі міжнародних валютних відносин. Як правило валютні зони охоплюють країни, які перебувають у фінансово - економічній і політичній залежності від більш могутньої держави, що очолює зону. Ці країни підтримують

 
 

Цікаве

Загрузка...