WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Суть, форми, функцiї грошей - Курсова робота

Суть, форми, функцiї грошей - Курсова робота

Обмін за допомогою грошей має істотні переваги перед бартером (натуральним обміном): здешевлює, прискорює, краще гарантує здійснення обмінних операцій, розширює можливості вибору, знімає часові і територіальні обмеження, створює умови для суспільного контролю і впливу на процеси обміну; все це сприяє прискоренню суспільного відтворення.

Гроші за своєю сутністю є особливим товаром, що має властивості загального еквівалента — здатність обмінюватися на будь-який інший товар, загальну споживну вартість замість специфічної, властивої звичайним товарам, є безпосереднім носієм абстрактної цінності і суспільного багатства.

Вартість грошей як загального еквівалента формується безпосередньо в обігу внаслідок обміну певної маси реальних цінностей на певну масу грошей. У результаті такого обміну кожна грошова одиниця стає для її власника носієм тієї маси вартості, яку він відчужив в обмін на свої грошові доходи. Зміна такої вартості грошей спричинюється передусім зміною фізичного обсягу реальних благ, що надходять у сферу реалізації, і маси грошей, що обслуговує цю сферу. Перший із цих факторів впливає на вартість грошей прямо пропорційно, а другий — обернено пропорційно.

Гроші пройшли тривалий і складний шлях розвитку від звичайних товарів широкого вжитку до сучасних електронних грошей. Кожна зміна форми грошей зумовлювалася більш високим рівнем розвитку суспільних відносин та істотним ускладненням вимог ринку до грошового еквівалента. Переломним моментом у розвитку форм грошей стала демонетизація золота, унаслідок якої закінчилася епоха повноцінних грошей і розпочалася епоха неповноцінних грошей. На сьогодні неповноцінні гроші повністю взяли на себе й успішно виконують більшість грошових функцій, насамперед засобу обігу, засобу платежу і міри вартості. Водночас є підстави стверджувати, що функцію засобу нагромадження вартості частково продовжує виконувати золото, про що свідчить накопичення великих запасів золота у державній та приватній власності.

Гроші в сучасній ринковій економіці виконують п'ять функцій: міри вартості, засобу обігу, засобу платежу, засобу нагромадження вартості, світових грошей. У функції міри вартості гроші забезпечують визначення вартості товарів через форму ціни. У функції засобу обігу гроші обслуговують реалізацію товарів з негайним поверненням власникові еквівалентної вартості. У функції засобу платежу гроші обслуговують погашення боргових зобов'язань, що виникають у процесі розподілу та реалізації вартості. У функції світових грошей гроші обслуговують рух вартості по каналах світового ринку — її вимірювання, розподіл, реалізацію і нагромадження.

Роль грошей є результатом їх функціонування і виявляється в стимулюючому чи гальмуючому впливі грошей на певні економічні процеси. Такий вплив забезпечується самою наявністю грошей, завдяки чому всі економічні суб'єкти функціонують у грошовому (а не бартерному) середовищі, а також зміною кількості грошей в обороті. У першому випадку роль грошей полягає в тому, що економічні суб'єкти поставлені в такі умови, що спонукають їх як виробників виробляти більше і з меншими витратами, а як споживачів — витрачати гроші економніше і з найбільшим ефектом. У другому випадку роль грошей виявляється в тому, що збільшення чи зменшення маси грошей збільшує чи зменшує обсяг платоспроможного попиту, впливає на кон'юнктуру ринку, на обсяги виробництва і зайнятість.

Правові засади валютного регулювання в Україні закладені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. №15-93, згідно з яким Національний банк України було визначено головним валютним органом країни та покладено на нього виконання функцій щодо формування на підставі загальної економічної політики держави принципів і стратегії валютного регулювання, ліцензування діяльності з валютними цінностями, розробки і впровадження системи курсоутворення та здійснення контролю за виконанням правил валютних операцій.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р.

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 p.

 • Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 p.

 • Указ Президента України "Про грошову реформу в Україні" // Вісник НБУ. — 1996. — № 5.

 • Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України №15-93 від 19.02.1993 р. // Урядовий кур'єр. — 1993. — 6 березня.

 • Maккoннeлл К.Л., Брю С.Л. Экономикс. Принципи, проблемы и политика. - Т. 1. - М.: Республика, 1992.

 • Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. — М.: НВЦ Маркетинг, 1997.

 • Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: у 2-х частинах. – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.

 • Валютний рынок и валютное регулирование. — М.: БЕК, 1996.

 • Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. — X.: Гриф, 1997.

 • Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001.

 • Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. - К.: Вища шк., 1995.

 • Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002.

 • Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 1999.

 • Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

 • Деньги, кредит, банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 1998.

 • Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. — К.: Знання-Прес, 2001.

 • Комаринська З.М. Історія грошей. — К., 1998.

 • Кротпюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник Нац. банку України. — 1997. — №11. — С. 10—13.

 • Максимова Л. М., Носкова Й. Я. Международные экономические отношения. — М.: Банки й биржи; ЮНИТИ, 1995.

 • Международные экономические отношения / Под ред. С. Ф. Сутырина, В. Н. Харламовой. — СПб.: Изд-во СПбУ, 1996.

 • Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків. — К., 1998.

 • Основи економічної теорії.кн.1,2 / За ред. Ніколенка Ю.В. - К.: Либідь, 1998.

 • Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко. – К.: Вища шк. – Знаня, 1997.

 • Савлук М. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. — 1997. — № 2.

 • Фридмен М. Количественная теория денег. — М., 1996.

 • Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

  1 Maккoннeлл К.Л., Брю С.Л. Экономикс. Принципи, проблемы и политика. - Т. 1. - М.: Республика, 1992. - С.264.

  1 Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – С. 64-65.

  1 Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 10-15.

  1 Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – С. 71-72.

  1 Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – С. 29.

  1 Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях / За ред Б. Л. Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – С. 31.

  1 Гроші та кредит / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 31-34.

  2 Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – С. 75-76.

  1 Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – С. 69-70.

  1 Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – С. 149-152.

  1 Гальчинський А.С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – С. 32-33.

  1 Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – С. 45-47.

  1 Савлук М. Нова національна валюта гривня працює на економіку України // Фінанси України. — 1997. — № 2. – С. 23.

  1 Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. – С. 48-49.

  1 Кротпюк В., Іоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник Нац. банку України. — 1997. — №11. — С. 10—13.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...