WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошовi реформи - Курсова робота

Грошовi реформи - Курсова робота

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Поняття, цілі та види грошових реформ

Розділ 2. Перебудова грошових відносин у країнах, що

входили до колишнього Радянського Союзу

Розділ 3. Етапи проведення грошової реформи в Україні та

сучасні проблеми стабілізації гривні

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Негативні соціально-економічні наслідки інфляції примушують окремі держави вдаватись до таких радикальних заходів, як грошові реформи, тобто до повної або часткової перебудови грошової системи з метою стабілізації грошового обігу. Такий спосіб використовується лише тоді, коли інші відомі способи стабілізації грошей не спрацьовують або не дають бажаного ефекту

Всі ми поступово звикаємо до стабільної національної грошової одиниці — малопомітних коливань її валютного курсу та незначних змін цінової динаміки. Наскільки міцна ця стабільність? Це питання, поза сумнівом, турбує не лише кожного пересічного громадянина та суб'єктів господарювання, а й фахівців, безпосередньо причетних до грошово-кредитної політики, зокрема членів Ради Національного банку, які разом з правлінням НБУ опікуються вищезазначеною проблемою. Рада не поділяє песимістичних оцінок щодо перспектив стабільності гривні, які лунали з вуст окремих політиків — претендентів на парламентські крісла. То були заяви, позбавлені економічного підгрунтя. Однак, попри це, проблеми довгострокової перспективи стабілізаційних процесів у грошовій сфері справді є.

Актуальність обраної для написання теми курсової роботи становить той факт, що найважливішою метою грошової реформи є надання національній валюті характеру справді єдиного законного платіжного засобу та суттєвого підвищення її купівельної спроможності й конвертова-ності. Оскільки "твердість" національної валюти має два тісно пов'язані між собою, але не тотожні аспекти: зовнішній - стабільність обмінного курсу національної валюти, і внутрішній - стабільність цін, тобто відсутність інфляції, то, вибираючи модель проведення грошової реформи, украй важливо чітко визначитись щодо напрямку "вектора твердості" національної валюти у просторі цих двох вимірів.

Метою курсової роботи стало вивчення наступних питань – поняття, цілей та видів грошових реформ, перебудови грошових відносин у країнах, що входили до колишнього Радянського Союзу, етапів проведення грошової реформи в Україні та сучасних проблем стабілізації гривні.

Для досягнення поставленої мети використовувалася наступна література: Гальчинського Анатолія "Стабілізація гривні: проблеми та перспективи", Савлука М.І. "Гроші та кредит", Івасіва Б.С. "Гроші та кредит", Гальчинського А.С. "Теорія грошей" та інші.

Курсова робота складається з вступу, розділу 1 "Поняття, цілі та види грошових реформ", розділу 2 "Перебудова грошових відносин у країнах, що входили до колишнього Радянського Союзу", розділу 3 "Етапи проведення грошової реформи в Україні та сучасні проблеми стабілізації гривні" та висновків.

Розділ 1. Поняття, цілі та види грошових реформ

Кожна грошова реформа є індивідуальною за своїми характеристиками і специфічною за змістом. Реформи значно різняться за цілями, глибиною реформування грошових систем, методами стабілізації валют тощо. Залежно від мети проведення та глибини перебудови державою наявної грошової системи реформи можна класифікувати так.

1. Становлення нової грошової системи. Реформи такого змісту передбачають ііе лише впровадження в обіг нової грошової одиниці, а й функціональну структурну перебудову всієї системи грошово-валютних І кредитних відносин. Вони булії типовими під час переходу від біметалізму до монометалізму і далі до золотодевізного стандарту та обігу паперових грошей за умов створення нових держав, як це мало місце в період розпаду колоніальних імперій чи виходу окремих республік зі складу колишнього СРСР

2. Часткова зміна грошової системи, коли реформуються окремі її елементи назва і величина грошової одиниці, види грошових знаків, порядок їх емісії та характер забезпечення. Наприклад, грошова реформа в СРСР у 1922-1924 роках - це перехід від бюджетної до кредитної системи емісії, коли замінили в обігу казначейські білети "совзнаки" на банкноти "червінці". Такий підхід прийнятний за зміни влади

3. Проведення спеціальних стабілізаційних заходів з метою гальмування інфляції чи подолання її наслідків.

Нерідко грошова реформа має всі три ознаки, як наприклад, грошова реформа в Україні 2-16 вересня 1996 р. Нова незалежна держава потребувала власної національної грошової сисгеми, а глибока інфляція - проведення ефективних заходів загальної санації економіки і фінансів.

Важливе значення для успіху реформи має правильний вибір методу стабілізації національної валюти. У процесі грошових реформ можуть застосовуватися такі методи стабілізації валют: дефтяція, деномінація, нуліфікація, девальвація, ревальвація1.

Нерідко грошовій реформі передує дефляція - процес призупинення або стримування темпів зростання грошової маси в обігу. За своїм змістом і наслідками дефляція є складовою частиною антиінфляційної програми.

Дефляційна політика проводиться державою за допомогою фінансових та грошово-кредитних заходів: серед фінансових чільне місце займають підвищення податків, скорочення бюджетних витрат, "заморожування" цін та заробітної плати, пожвавлення продажу державних цінних паперів. Монетарні заходи включають скорочення грошової емісії і кредитних вкладень шляхом кредитної рестрикції, підвищення центральним банком дисконтного процента та норм обов'язкових резервів комерційних банків.

За своїм змістом і наслідками дефляція - протилежність інфляції. Інфляція - це процес зростання рівня цін. Дефляція, навпаки, є процесом зниження рівня цін. Попервах дефляція може спричинити негативні наслідки - скорочення ділової активності (виробництва), зниження темпів економічного зростання, збільшення безробіття та ін. У результаті вся економіка може опинитися в стані глибокої депресії.

Деномінація - обмін усіх старих грошових знаків на нові в певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін, тарифів, заробітної плати, пенсій, стипендій, балансової вартості фондів, платіжних зобов'язань тощо. Унаслідок деномінації відбувається укрупнення масштабу цін (стандарту вартості), що веде до швидкого зменшення грошової маси в обігу; спрощуються і здешевлюються всі розрахунки, зменшуються витрати на забезпечення грошового обігу тощо.

У колишньому СРСР деномінації проводились тричі: дві в 1922-1923 рр. і одна в 1961 р. В Україні деномінацію було проведено 1996 р. у співвідношенні 100 000 крб. за 1 гривню.

Необхідність деномінації пояснюється тим, що внаслідок інфляції занадто збільшується масштаб номіналів грошових знаків. А тому вводяться нові грошові знаки з новим антиінфляційним принципом емісії. Доцільність деномінації, тобто "викреслювання зайвих нулів", очевидна, оскільки відпадає потреба в оперуванні надто великими числами як у готівкових, так і безготівкових розрахунках, що потребує меншої кількості розрядів для проведення операцій і дає можливість економніше вводити інформацію. Крім того, обмінні курси національної валюти щодо більшості світових валют матимуть такі самі порядки величин.

Нуліфікація - оголошення державою знецінених грошових знаків недійсними.

У безнадійних випадках, держава вдається до нуліфікації, тобто до анулювання наявних грошових знаків, щоб розпочати все з "чистого аркуша". Проводиться вона за умови надзвичайно великого падіння купівельної спроможності грошей, коли стає недоцільним будь-який обмін їх на нові гроші. Таким заходом користуються за радикальної зміни влади або для створення власної національної грошової системи.

Нуліфікація в такій екстремальній формі трапляється рідко. Зокрема, в кінці XVIII ст. у Франції були оголошені недійсними й вилучені з обігу без викупу повністю знецінені асигнації колишнього королівського уряду. Частіше знецінені гроші вилучаються з обігу обміном на нові знаки в надзвичайно низькій суто символічній пропорції. Наприклад: в СРСР (1922-1923 рр.) 1 крб. новими знаками обмінювався на 1 млн. крб старими, у Німеччині 1924 р 1 нова рейхсмарка - на 1 трлн старих марок, у Греції - 50 млрд старих драхм - на 1 нову

У всіх цих випадках фактично відбувалася нуліфікація знецінених грошей, хоч за формою ця операція мала вигляд деномінації.

Девальвація - знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою чи міжнародними валютне- розрахунковими одиницями. Проявляється вона у підвищенні валютних курсів іноземних валют щодо національної валюти, тобто у зниженні курсу національної валюти.

За золотого стандарту, коли державою законодавче фіксувався золотий вміст валют і існував прямий чи опосередкований їх обмін на золото, девальвація проявлялась у зменшенні їх золотого вмісту та зростанні ціни на золото. Після відміни золотих паритетів девальвація зводиться тільки до зниження офіційного валютного курсу. Девальвація сгимулюс експорт, робить його дешевшим. Проте імпорт дорожчає, що призводить до зниження внутрішнього попиту. Для населення девальвація має однозначно негативні наслідки: значне подорожчання імпортних товарів та зростання реального рівня пін на всі товари.


 
 

Цікаве

Загрузка...