WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Споживчий кредит - Дипломна робота

Споживчий кредит - Дипломна робота

Макроекономічна стабілізація в цілому і подолання інфляції також дозволять населенню ширше використовувати банківські позики для вирішення життєво важливих проблем.

Подальший розвиток і вдосконалення кредитних взаємозв'язків банків з населенням можливо і доцільно здійснювати на основі вивчення і впровадження на практиці сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Використання досвіду інших країн в галузі кредитування фізичних осіб може проходити по мірі накопичення комерційними банками досвіду по кредитуванню, зміцненню матеріально-технічної бази, забезпечення необхідними кадрами, в декількох напрямках:

 • вдосконалення нових видів позик, які використовуються і впроваджуються;

 • підвищення якості банківського обслуговування населення;

 • диференціації умов надання позик в залежності від виду позики, строку використання, рівня доходів позичальника і т.д.;

 • уніфікація порядку оформлення і використання кредитів.

  Подальше покращення організації кредитування індивідуальних позичальників потребує вирішення ряду проблем. Споживчі кредити на даний час видаються не тільки кредитними інститутами, але й підприємствами і організаціями, котрим кредитні функції не властиві. Крім того, кредитування споживчих потреб населення багатьма організаціями перешкоджає вирішенню багатьох питань. Наприклад, відсутнє планування споживчих кредитів в цілому по країні. В кредитних планах банків передбачаються лише кредити, які видаються ними.

  Вище сказане підтверджує необхідність рішення питання про поступову концентрацію видачі всіх видів споживчих кредитів в банківській системі, в першу чергу в Ощадбанку, який має широку сітку своїх закладів, максимально наближених до населення.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність".

 • Положення державного Ощадбанку України "Про кредитування фізичних осіб" від 2 вересня 1999 року

 • Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. – М.: Финстатинформ, 1995.

 • Арносов А.И. Активные операции коммерческих банков / Под.ред. А.П.Носко. – М.: Консалтбанкир, 1994.

 • Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др.; Под ред.проф. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471с.

 • Белоглазова Г. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. – Л.: ЛФЭИ, 1991.

 • Васильченко З.М., Демешко А.В. Розрахунки платіжними картками в Україні: стан, проблеми та перспективи // Фінанси України. – 1998, - №10, С.74-83.

 • Вісник Української Академії Державного управління при Президенті України. – 2000. - №4. – С.88.

 • Волынский В.С. Кредит в условиях современного капитализма. – М.: Финансы и статистика, 1991.

 • Гамидов Г.М. Банковское и кредитное депо. – М.: ЮНИТИ, 1994.

 • Гуревич Д. Деньги электронной цивилизации // Финансовая Украина. – 1996, - 3 сентября, С.10.

 • Деньги и кредит в рыночной экономике: Уч.пос. / Авт.кол.: Г.Н.Белоглазова и др. – СПб: СПбУЭФ, 1994.

 • Деятельность банков: Современный опыт США. – М.: Экономист; ISI Bank, 1992.

 • Долан Е.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. / Пер. с англ. В. Лукашевича и др; Под общ.ред. В.Лукашевича, М.Ярцева.– С-Пт. 1994 р.

 • Доровеева Н.В. Планомерная организация денежного оборота в сфере личного потребления и пути ее дальнейшего совершенствования. Автореф. на соиск.уч.степ.канд.экон. наук. – Киев, 1987.

 • Дорошенко І. Проблеми організації та проведення операцій з міжнародними платіжними картками // Банківська справа., 1999, - №5, С.57-59.

 • Захаров В.С. Потребительский кредит в СССР. – М.: Финансы и статистика, 1986.

 • Збірник тез доповідей "Банківська система України". – Тернопіль, 1998.

 • Інструкція "Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті", затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.98 за №527 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 1999. – Вип. 2, - С.4.

 • Інструкція №10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків".

 • Казимагомедов А.А. Услуги коммерческий банков населению: Уч.пос. – СПб.: СПбУЭФ, 1994.

 • Кириленко В.В., Дівеєв О.Р. Електронні гроші та перспективи їх розвитку. Збірник наукових праць під ред. Фаріона І.Д., - вип.І, - Тернопіль, 1997, - С.91-92.

 • Кирилюк С. Валютні операції в комерційних банках // Банківська справа. – 1998, - №1, С.16.

 • Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України: Навч. посібник. – Київ: Київський національний економічних університет, 1999. – С.278-292.

 • Компанієць С., Щербанюк В. Запорука спокою – подорожній чек // Вісник НБУ. – 1996. - №4.

 • Конкретно про банки в Україні: Додаток до газети "Галицькі контракти". – 2000, лютий.

 • Коробкіна С.. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа, - 2000, - №1, с.49-51.

 • Кох Т. Управление банком. / Пер.с англ. – Уфа: Спектр, 1993.

 • Кредитование / Пер.с англ. – Киев: Торгово-издат. бюро BHV, 1994.

 • Кредитоспроможність позичальника та методи її оцінки // Вісник НБУ, квітень 1999. – С.320.

 • Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч.посібю – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 215с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 • Литвин Н. Правові аспекти регулювання валютних операцій комерційних банків України // Вісник НБУ. – 1999, - №11, с.18.

 • Ліпеєва П. Пластикові гроші: вчитись краще на чужих помилках // Фінансова Україна, ринки. – 1997Ю – 8 квітня, С.17.

 • Панова Г.С. "Банковское обслуживание частных лиц". – М.: ДИС, 1994.

 • Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ "ДИС", 1997. – 464с.

 • Пантелеймоненко А.О. Українська кооперація в минулому / Серія "Бібліотечка кооператора" за ред В.В. Гончаренка. – №2 – К.: НАКСУ, 1999 – 61 с.

 • Пластиковые карточки для частного клиента // Банковские услуги. – 1997, - №2, С.8-11.

 • Пластиковые карточки для частного клиента // Банковские услуги. – 1997, - №3, С.18-21.

 • Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні / Вісник НБУ – 1999. – №2.

 • Попфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 624с.

 • Порядок відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) // Вісник НБУ. – 1995, - №4, С.80.

 • Порядок купівлі іноземної валюти на УМВБ і КМВБ. Телеграма НБУ №13-211/2144 від 08.09.98 // Галицькі контракти. – 1998, - №37 (вересень), - С.12.

 • Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу // Банківська справа. – 2000, - №1(31), С.40.

 • Савлук М.І. Вступ до банківської справи. К.: Лібра.– 1998. – 344 с.

 • Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів // Вісник НБУ. – 1999, - №8. – С.3.

 • Система управління кредитною політикою : Збірник метод. матеріалів. – К.: НАКСУ , 1999.

 • Сусіденко В. "Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки" // Банківська справа. – 1999. – С.37-39.

 • Тосуняк Г.А. Банк для клиента. – М.: Златоцвет, 1993.

 • Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. – М.: ИПЦ Вазар-Ферро, 1995.

 • Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. – М.: Все для вас, 1993.

 • Фінанси України. – 1998. - №10. – С.74.

 • Ющенко В.А., Савченко А.С. Цокол С.Л. "Платіжні системи". – Київ.: Либідь. – 1998р.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...