WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Споживчий кредит - Дипломна робота

Споживчий кредит - Дипломна робота

Наприклад, українські банки поки не надають позик: з індивідуальними умовами, по кредитних картках, в формі овердрафту за поточним рахунком клієнта, цільових позик на освіту дітей, студентам та ін. Розширення практики платної освіти в нашій країні ставить питання про впровадження позик на освіту.

По-друге, складна ситуація в країні (політична та економічна нестабільність) накладає свій відбиток на розвиток кредитних відносин банків з населенням. Аналіз ринку, проведений нами з точки зору рівня доходів населення, купівельної спроможності, забезпечення банківськими з установами в регіональному аспекті показав, що питання розвитку несе в собі певні ризики: ризик різкого знецінення цінних паперів, прийнятих в забезпечення позики, втрати майна клієнта в результаті стихійного лиха і т.д., шахрайства з боку позичальника, вибуття останнього з постійного місця проживання в невідомому напрямку і т.д. Тим не менше, в умовах платіжної кризи, яка вразила банківську систему, важливою характеристикою сучасного стану ринку кредитів є можливість забезпечити велику поверненість за споживчими позиками, ніж по позиках, наданих підприємствам і організаціям.

Вивчення показало, що сучасна українська практика кредитування індивідуальних клієнтів на споживчі цілі потребує свого вдосконалення як з точки зору розширення об'єктів кредитування, так і диференціації умов надання позик. Відомо, що більшість комерційних банків в нашій країні сьогодні зводять "обслуговування фізичних осіб" до залучення коштів по вкладах. З нашої точки зору необхідно вдосконалювати комплексне банківське обслуговування населення, надаючи останнім широкий вибір банківських кредитів і послуг, збільшуючи доходи, формуючи ресурсну базу банку, розширювати кредитні взаємовідносини з населенням. Макроекономічна стабілізація в цілому і подолання інфляції також дозволять населенню ширше використовувати банківські позики для вирішення життєво важливих проблем. Все, що вказує на необхідність подальшого розвитку і вдосконалення кредитних зв'язків комерційних банків з населенням на основі вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду.

За останній рік в Україні комерційними банками надано кредитів на суму 699,3млн.грн. (48% від кредитного портфеля) тобто на 34,1% більше порівняно з 01.01.1999р. Майже все кредити надані фізичним особам 92,1% в національній валюті.

Подальший розвиток і вдосконалення взаємозв'язків коштів з населенням можливо і доцільно здійснювати на основі вивчення і впровадження на практиці сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду. Використання досвіду інших країн в галузі кредитування фізичних осіб може проходити по мірі накопичення комерційними банками досвіду по кредитуванню, зміцненню матеріально-технічної бази, забезпечення необхідними кадрами, в декількох напрямках:

а) вдосконалення нових видів позик, які використовуються і проваджуються;

б) підвищення якості банківського обслуговування населення;

в) диференціації умов надання позик в залежності від виду позики, строку використання, рівня доходів позичальника і т.д.;

г) уніфікація порядку оформлення і використання кредитів;

Подальше покращення організації кредитування індивідуальних позичальників потребує рішення ряду проблем. Споживчі кредити на даний час видаються не тільки кредитними інститутами, але й підприємствами і організаціями, котрим кредитні функції не властиві. Крім того, кредитування споживчих потреб населення багатьма організаціями перешкоджає вирішенню багатьох питань. Наприклад, відсутнє планування споживчих кредитів в цілому по країні. В кредитних планах банків передбачають лише кредити, які видаються ними. Невизначеність перспектив подальшого розвитку споживчих кредитів.

Вище сказане підтверджує необхідність рішення питання про поступову концентрацію видачі всіх видів споживчих кредитів в банківській системі, і, в першу чергу, в Ощадбанку, який маж широку сітку своїх закладів, максимально наближених до населення.

Зосередження в Ощадбанку видачі споживчих кредитів, поряд із розвитком даної сфери банківських послуг в інших комерційних банках на альтернативній основі повинно сприяти подальшому розвитку їх основної функції – організації ощадної справи. Тому умови видачі кредитів доцільно органічно пов'язати із зберіганням коштів населення за вкладами, державних цінних паперів, цінних паперів місцевих органів влади і самого банку. Одночасно в перспективі доцільно розвивати різні форми кредитування фізичних осіб (поточного та інвестиційного характеру), враховуючи при цьому зарубіжний досвід.

У зв'язку з цим є доцільним суттєво розширити перелік видів позик, які надаються клієнтам на освіту, на організацію власного бізнесу, а також надавати різноманітні послуги, в тому числі інформуючи клієнтів про програми стимулювання інвестицій і підприємництва.

Крім того, позитивний ефект для розвитку кредитування індивідуальних позичальників мало б також:

  • введення цільових житлово-будівельних вкладів та надання на цій основі першочергового права на отримання інвестиційного кредиту власникам вкладів після дотримання встановлених умов, строку зберігання і необхідної суми накопичення коштів по вкладу;

  • проведення маркетингових досліджень банків з метою виявлення потрібних населенню нових видів позик;

  • підвищення рівня інформованості власних клієнтів банків про нові види кредитів і банківських послуг;

  • максимальний облік інтересів клієнта, індивідуальний підхід при кредитуванні.

Розвиток кредитних відносин населення з банками — це питання не тільки економічне, але й політичне та соціальне. Попри необхідну економічну та політичну стабілізацію, розробки комерційними банками соціально-орієнтованої кредитної політики у взаємовідносинах з населенням, він потребує також модернізації форм і методів кредитування, вдосконалення процентної політики в умовах надання і погашення кредитів, використання досвіду зарубіжних країн з ринковою економікою.

ВИСНОВКИ

Розкриваючи основні питання роботи, було зроблено спробу визначити необхідність та суть, проблеми, знайти шляхи розвитку споживчого кредитування в Україні в умовах переходу до ринкової економіки.

Аналіз практики кредитування індивідуальних клієнтів в Україні дозволив зробити ряд висновків. Перш за все сучасна практика кредитування населення різними комерційними банками маж ряд загальних особливостей, які властиві початковому етапу розвитку споживчого кредитування в Україні.

По-перше, відомо, що в умовах монобанківської системи ні банки, ні тим більше ощадні каси кредитуванням населення не займались. Як наслідок відносно нова практика кредитування фізичних осіб насичена проблемами. До числа останніх можна віднести:

  • недоліки процесу кредитування (наприклад, аналіз кредитоспроможності індивідуальних позичальників, якщо він взагалі проводиться носить, як правило, формальний характер; складність процедури оформлення видачі позики; складності із забезпеченням поверненості; нерідність випадків нецільового використання позик або несвоєчасного погашення населенням заборгованості перед банком);

  • використання готівкових коштів при видачі і погашенні позики, що не сприяє економії витрат обігу;

  • відсутність економічно обґрунтованої процентної політики;

  • проблеми законодавчого характеру (відсутність необхідних законів і наявність законів невисокої якості) та ін;

  • відносно вузький (в порівнянні із західною практикою) спектр видів споживчих послуг.

По-друге, складна ситуація в країні (політична та економічна нестабільність) накладає свій відбиток на розвиток кредитних відносин банків з населенням. Аналіз ринку, проведений нами з точки зору рівня доходів населення, купівельної спроможності, забезпеченості банківськими установами в регіональному аспекті показав, що питання розвитку несе в собі певні ризики, ризик різного знецінення цінних паперів, які прийняті в забезпечення позик, втрати майна клієнта в результаті стихійного лиха і т.д., шахрайство з боку позичальника і т.д. Тим не менше, в умовах платіжної кризи, яка вразила банківську систему, важливою характеристикою сучасного стану ринку кредитів є можливість забезпечити велику поверненість за споживчими позиками, ніж по позиках наданих підприємствами і організаціями.

Вивчення показало, що сучасна українська практика кредитування індивідуальних клієнтів на споживчі ціни потребує свого вдосконалення як з точки зору розширення об'єктів кредитування, так і диференціації умов надання позик. Відомо, що більшість комерційних банків в нашій країні сьогодні зводить "обслуговування фізичних осіб" до залучення коштів по вкладах. З іншої точки зору, необхідно вдосконалювати комплексне банківське обслуговування населення, надаючи останнім широкий вибір банківських продуктів і послуг, збільшуючи доходи, формуючи ресурсну базу банку, розширювати кредитні взаємовідносини з населенням.


 
 

Цікаве

Загрузка...