WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Споживчий кредит - Дипломна робота

Споживчий кредит - Дипломна робота

Якщо вирученої від реалізації застави (закладу) суми коштів недостатньо для погашення нарахованих процентів, пені та основного боргу, банк має право пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна боржника (або майнового поручителя), що необхідно зазначити в кредитному договорі та договорі застави.

В разі, якщо кредит переходить у категорію проблемних у відповідності з тимчасовим положенням про проблемний кредит і взаємодію установ (підрозділів) банку по роботі з ним, подальші заходи щодо повернення такого кредиту мають узгоджуватись та проводитись разом зі спеціалістами підрозділів по роботі з проблемними кредитами.

3.2. Особливості кредитування населення за кордоном.

В закордонній практиці споживчими кредитами називають кредити, які пропонуються населенню для придбання споживчих товарів тривалого користування. Приватні особи користуються також іншими кредитами (в т.ч. на будівництво та придбання житла, на нагальні потреби та інші). Ця практика складалась десятками років і відрізняється різноманітністю. Перш за все для неї характерна різноманітність кредитів: банківські споживчі позики; позики торгових організацій: споживчі позики небанківських установ (ломбарди, пункти прокату, кредитні спілки, будівельні організації, пенсійні фонди і т.д.); власні та приватні споживчі позики (що пропонуються приватними особами); споживчі позики, що пропонуються позичальником безпосередньо на підприємствах і в організаціях за місцем роботи.

Наприклад, в США велику частину споживчих позик пропонують американцям комерційні банки (44%), але з ними активно конкурують фінансові компанії (біля 24%), кредитні спілки (39,9%) і спеціалізовані ощадні інститути (10,7%). Правда, роль позичково-ощадних закладів після кризи1980-го різко знизилась. Є і інші можливості отримати позику. (див.табл.3.1).

Аналогічна практика спостерігається і в країнах Західної Європи, де практично всі кредитні інститути від універсальних комерційних банків (наприклад, в Німеччині) до спеціалізованих ощадних інститутів, які виконують різноманітні послуги з кредитування індивідуальних позичальників.

Таблиця 3.1

Дані про надання споживчих позик в США

Вид кредита

Комерці-йні банки

Фінансові компанії

Кредитні спілки

Підпри-ємства роздрібної торгівлі

Ощадні інститути

Інші

Усього

Позики на придбання автомобіля

16,4

15,3

5,9

1,9

39,8

Револьверні кредити (овердрафт, кредит по кредитній картці)

14,0

6,3

1,1

0,6

22,0

Кредити на купівлю (дачі на колесах)

1,6

1,6

1,3

4,5

Усього

44,0

23,8

13,9

7,1

10,7

0,6

100,0

Враховуючи різних кредиторів можна виділити форми прямого та побічного кредитування населення на споживчі потреби.

При наданні прямого банківського кредиту укладається кредитний договір між банком і позичальником-користувачем позики. Непрямий банківський кредит передбачає наявність посередника в кредитних відносинах банку з клієнтом. Таким посередником частіше за все виступають підприємства роздрібної торгівлі. Кредитний договір в такому випадку укладається між клієнтом та магазином, який в наступному порядку отримує позику в банку. Про розповсюдженість подібної форми кредитування свідчить, наприклад, той факт, що на даний момент понад 60% позик, які видають американцям на придбання автомобіля, являють собою непрямий кредит.

Пряме і опосередковане банківське кредитування споживчих потреб населення має свої переваги і недоліки. Перше, що відрізняє пряме банківське кредитування від опосередкованого – це простота організації кредитного процесу, котра дозволяє точно оцінити об'єкт кредитування, вияснити економічну доцільність видачі позики та організувати дієвий контроль за її використанням і погашенням. Все це безумовно, відіграє неабияку роль в організації кредитних відносин банку з позичальником. З іншого боку, до негативних факторів, з точки зору банку, пов'язаних з прямим банківським кредитуванням, зазвичай відносять більш високий рівень ризику, ніж при опосередкованому банківському кредитуванню.

Іншою особливістю сучасної системи кредитування індивідуальних позичальників є різноманітність видів позик. Найбільш розповсюдженими видами банківських позик, які надаються населенню є такі:

Овердрафт. В індустріально розвинутих країнах Заходу з ринковою економікою укладення договору між банком і клієнтом на відкриття єдиного активно-пасивного поточного рахунку потребує, як практично єдину умову, "добре знання матеріальних умов клієнта" на протязі 6 місяців. На практиці вирішення питання про видачу кредиту по поточному рахунку може прийматися в межах 1-3 місяців. Якщо клієнт має свій рахунок в банку більше 6 місяців і отримує в основному регулярні доходи (наприклад заробітну плату, пенсію, стипендію, або інші виплати), то клієнт має право автоматично отримати кредит у формі овердрафту.

Для відкриття поточного рахунку клієнт банку доповнює аплікаційну форму (стандартизована заява) і направляє її в банк. Аналіз інформації, яка знаходиться в заяві дозволяє працівникам банку зробити висновок про платоспроможність клієнта і доцільності відкриття йому поточного рахунку з можливістю овердрафта. Визначивши фінансовий стан клієнта задовільним і отримавши від клієнта підписаний договір, банк відкриває поточний рахунок і зараховує на нього кошти клієнта. Поточний рахунок, який передбачає можливість овердрафту, відкривається, як правило, особам, які досягли 18-річного віку, і мають можливість здійснювати платежі від погашення овердрафта.

Клієнт банку може користуватись кредитом за поточним рахунком у випадку нестачі власних коштів без попередження банку і без додаткового оформлення документів на видачу позики. Ця проста і зручна клієнту форма кредитування передбачає оформлення документів один раз лише при відкритті поточного рахунку. Надалі клієнт банку має можливість використовувати позики в межах ліміту кредитування, який визначений в угоді. Кредит видається в розмірі 4-6 щомісячних регулярних доходів, тобто ліміт кредитування звичайно встановлюється в цих межах. Таким чином, кредит за поточним рахунком може використовуватись для фінансування не тільки таких, але і відносно великих затрат.

Ця форма кредитування на даний час є найбільш розповсюдженою формою короткотермінового кредитування населення практично у всіх країнах Заходу. Наприклад, у Великобританії, відкриваючи поточний рахунок, позичальник отримує в банку безкоштовно чекову книжку, чекову гарантійну пластикову картку, платіжну картку, а також можливість отримувати звіт про рух коштів на рахунку до запитання: замовити чекову книжку або пластикові картки: баланс рахунку і користування кредитом за рахунком у формі овердрафта. Даний вид кредиту за методом видачі відноситься до револьверних.

У Великобританії споживчий кредит надається клієнту для придбання практично будь-якого товару або оплати послуг: позика на споживчі цілі (consumer loan), формування власного кредитного плану (personal credit plan); позика з погашенням в розстрочку (installment loan); споживча грошова позика із разовим погашенням; позика страховий поліс; позика приватній особі на нагальні потреби та інші. Позики видаються після аналізу кредитоспроможності клієнта на суми, які перевищують 500ф.ст. кратні 100, причому верхнього ліміту кредитування не існує. Банк самостійно визначає можливості клієнта до погашення позики.

Іншим видом цільових споживчих позик є іпотечні позики. За допомогою іпотечних позик в першу чергу фінансується банками купівля клієнтами будинків, земельних ділянок і приватних квартир. Іпотечний кредит надається клієнту під забезпечення нерухомим майном. В якості забезпечення може використовуватись будинок, квартира, земельна ділянка позичальника. В Німеччині єдиною умовою надання іпотечного кредиту є надання в банк копій документів, які підтверджують право власності на майно, яке виступає забезпеченням позики. Кредит надають в сумі забезпечення.

У Великобританії іпотечні позики включають такі: позики фізичній особі на купівлю будинку до моменту продажу позичальником його старого будинку (bridging loan); позика на купівлю будинку (housing loan), що пропонована фізичним особам, як правило, які не володіють на момент видачі позики будь-якою нерухомістю; позика на покращення (ремонт) будинку (home improvement loan), яка подається власнику будинку, який планує реконструкцію, будову або ремонт будинку, який йому належить: позика фермеру на покращення земельних угідь (improvement loan) та інші.


 
 

Цікаве

Загрузка...