WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Споживчий кредит - Дипломна робота

Споживчий кредит - Дипломна робота

3

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

1.1. Суть, значення і види споживчих кредитів

1.2. Основні умови та принципи кредитування фізичних осіб

1.3. Характеристика окремих видів споживчого кредиту

РОЗДІЛ ІІ. ДІЮЧИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ПОГАШЕНЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

2.1. Комплексна оцінка кредитоспроможності індивідуального позичальника банку

2.2. Особливості кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та на нагальні потреби

2.3. Перспективи розвитку платіжних карток в Україні

2.4. Платіжні картки як інструменти економіки

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

3.1. Контроль за цільовим використанням споживчого кредиту, робота з нестандартними споживчими кредитами

3.2. Особливості кредитування населення за кордоном.

3.3. Основні проблеми та шляхи розвитку споживчого кредиту в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

3

5

5

16

20

28

28

34

43

57

86

86

91

104

114

117

ВСТУП

Актуальність теми магістерської роботи полягає в тому, що розвиток даної сфери банківської діяльності є недостатньою в нашій країні, а також необхідністю нового підходу до організації банківського обслуговування населення в умовах ринкової економіки. Із переходом до ринку проблема розвитку банківської практики, вдосконалення банківського обслуговування населення набула особливої актуальності

Об'єктом дослідження в даній роботі є процес кредитування населення, його особливості, специфіка та принципи.

Предметом дослідження являється практика надання споживчого кредиту та його умови.

Основною метою дослідження є проблеми розвитку споживчого кредиту в Україні та пошук шляхів його розвитку в нашій країні.

В роботі були поставлені слідуючі завдання: дослідити економічну сутність, проаналізувати практику визначення кредитоспроможності індивідуального позичальника, простежити розвиток операцій с платіжними картками в процесі споживчого кредитування, узагальнити прогресивний досвід кредитування населення за кордоном, виявити перспективні шляхи розвитку споживчого кредиту в Україні.

Науковій новизні даної роботи сприяє ряд факторів: по-перше, змінилась структура банківської системи, по-друге, в умовах корінної ломки старої адміністративно-командної системи економіки змінюється зміст банківської політики її пріоритети. В зв'язку з цим особливу увагу в даній роботі надано кредитній політиці банку щодо кредитування населення в широкому плані. По-третє, розвиток національних і міжнародних кредитних ринків передбачає зміну суті банківської діяльності із врахуванням потреб ринку. Виникає необхідність в проведенні банківського менеджменту, маркетингу, впровадження найновіших технологій, вивченні і покритті економічних ризиків з метою найбільш повного задоволення потреб клієнтів банків з мінімальними для останніх витратами.

Практична цінність даного дослідження полягає в тому що запропонована методика оцінки кредитоспроможності позичальника та аналізу його фінансового стану для забезпечення повернення кредиту та зниження кредитних ризиків може практично застосовуватись. Магістерська робота містить також пропозиції щодо покращення споживчого кредиту в Україні спираючись на світовий досвід та останні досягнення в цій галузі.

Структура роботи має такий вигляд в першому розділі розглянуто суть, значення, види споживчих кредитів, умови та принципи кредитування фізичних осіб, розглянуті окремі види споживчих кредитів. Другий розділі включив в себе оцінку кредитоспроможності, особливості кредитування фізичних осіб, платіжні картки як інструмент економіки та перспективи їх розвитку. Третій розділ містить контроль за цільовим використанням споживчого кредиту, зарубіжний досвід кредитування населення, основні проблеми та шляхи розвитку споживчого кредиту в Україні.

Обсяг роботи склав 120 сторінок та 52 пункта використаної літератури, в роботі представлені висновки.

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ

1.1. Суть, значення і види споживчих кредитів

Кредитні відносини опосередковують функціонування і розвиток як виробництва та обміну, так і сфери кінцевого споживання. В цій сфері виникає специфічна форма кредиту – споживчий кредит, призначений для задоволення споживчих потреб фізичних осіб і сімей (домогосподарств). Розвиненість споживчого кредиту характеризує рівень життя населення. Розширення масштабів кредитування сфери кінцевого споживання сприяє формуванню цивілізованих відносин на споживчому ринку країни.

Споживчий кредит – це кредит, який надається фізичний особам на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку. Сутнісна ознака споживчого кредиту – кредитування кінцевого споживання. Споживчий кредит дає змогу населенню споживати товари і послуги до того, як споживачі спроможні їх оплатити. Тим самим споживчий кредит забезпечує підвищення життєвого рівня споживачів. У макроекономічному плані споживчий кредит збільшує сукупний платоспроможний попит на предмети споживання і послуги, що стимулює розширення обсягів їх виробництва.

Головними параметрами споживчого кредиту є:

 • доступність кредиту;

 • величина відсоткової ставки;

 • строки надання і погашення;

 • здатність позичальника повернути кредит.

  Суб'єктами споживчого кредиту є банки і торгівельні заклади (кредитори) та населення (позичальники). Традиційне кредитування фізичних осіб здійснюється переважно ощадним та іпотечними банками.

  У силу специфіки сфери кінцевого споживання виникає необхідність входження у відносини споживчого кредитування такого суб'єкта як торговельні організації, що здійснюють посередницьку діяльність з купівлі-продажу товарів і надання послуг. Споживчий кредит є формою допомоги торговельним закладам у збуті (продажу) товарів. При цьому кожна торгівельна організація має знайти оптимальне поєднання прямого продажу товарів за гроші (готівково чи безготівково) і продажу в розстрочку.

  До числа суб'єктів споживчого кредиту належать також й небанківські кредитні установи.

  Об'єктом споживчого кредиту є витрати, пов'язані із задоволенням потреб населення. Заведено поділяти ці витрати на дві групи:

 • витрати на задоволення потреб поточного характеру (придбання товарів в особисту власність);

 • витрати на задоволення потреб (поточного) капітального або інвестиційного характеру (будівництво житла, утримання нерухомого майна).

  Особливістю споживчого кредиту є те, що основною гарантією його надання виступають сталі постійні грошові доходи даної фізичної особи — позичальника.

  Історично першою формою споживчого кредиту була так звана "талі трейд" – торгівля в розстрочку, яка почала розвиватись в Західній Європі ще у XVIIIст. Мандрівні торговці ("тапімени") періодично (наприклад, щомісячно) поставляли і продавали товари в певній місцевості і певним сім'ям, погоджуючись на часткову регулярну оплату, з відстрочкою кінцевого платежу на певний строк (до наступного свого прибуття).

  В умовах низької торгівельної спроможності більшості населення споживчий кредит здійснювався на користь кредиторів, набуваючи експлуататорського грабіжницького характеру.

  Цивілізованого характеру споживчий кредит набуває в міру зростання заробітної плати і підвищення рівня життя населення. Як результат піднесення життєвих стандартів у споживчій сфері сформувалися рівноправні взаємовигідні відносини між позичальниками і кредиторами.

  Купівля товарів у розстрочку в сучасному розумінні вперше була запроваджена фірмою Зінгера в середині ХІХст. для прискорення реалізації швейних машин. У сучасних умовах у західних країнах споживче кредитування використовується в найрізноманітніших напрямках і цілях. Традиційно вважається, що своєї вищої точки споживчий кредит досягне при продажу в розстрочку найдорожчого товару широкого вжитку – автомобіля.

  У розвинутих країнах світу, як правило, діє спеціальний Закон про споживчий кредит, на основі якого забезпечується державне сприяння розвитку споживчої сфери.

  До споживчих кредитів відноситься надзвичайно широкий набір видів позик. У самому загальному плані виділяють товарні і грошові споживчі кредити. Товарний споживчий кредит пов'язаний із продажем товарів тривалого користування в кредит (з розстрочкою платежу). Грошовий споживчий кредит – це надання банківськими або небанківськими кредитними установами позик фізичним особам на задоволення їх споживчих потреб.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...