WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Мікрокердитування - Курсова робота

Мікрокердитування - Курсова робота

У випадку, коли видача кредиту передбачається з використанням пластикою! карти, то випуск карти забезпечується підрозділом пластикових карт по звертанню позичальника. При цьому, якщо сума мікрокредиту не перевищує 5 000 доларів ОША, то плата за випуск карти не стягується, при сумі мікрокредиту понад 5 000 доларів СІЛА застосовується стандартний тариф.

У випадку якщо після твердження кредиту він не був виданий протягом 30 днів, КЗ зобов'язаний провести повторний аналіз і надати оновлене резюме по кредиту на МКК, де кредит затверджується повторно.

2.5 Ммпторшішпг та пшгашілетшії пфждшгпуо

Під моніторингом мається на увазі відстеження поточного фінансового стану клієнта з додержанням необхідних фінансових і інших даних, що можуть вгажиута на погашення; кредиту і Ішнтроль за погашенням кредиту. Моніторинг паючного кредиту проводиться в обов'язковому порядку на території позичальника : його бізнесу.,

КЗ готує графік проведення моніторингів кредитів, що надаються начальнику підрозділу мікрокредитування (у випадку відсутності ПМ - начальнику кредитного підрозділу, до складу якого входить КЗ по мікрокредитуванвпю )„

Ціль моніторингу складається в перевірці поточного фінансового етану клієнте, стану застави і перевірці цільового використання кредитних ресурсів. Для підтвердження цільового використання позичальник повинен представити платіжні доручення по оплаті договорів (контрактів), покупки основних засобів, товарів, чи матеріалів сировини, транспортні накладні, митні декларації

Постійний моніторинг потрібний для перевірки того, наскільки добре клієнт виконує умови наданого йому кредиту, даючи можливість КЗ виявити можливі проблеми, і, отже, почати швидкі заходи по їх усуненню. Отримані дані після моніторингу також подають цінну інформацію для оцінки ситуації б цілому, (тобто аналіз ситуації на визначеному ринку).

Під час моніторингу КЗ виконує наступні заходи:

о по перше, КЗ особисто -відвідує бізнес позичальника за тиждень до того, як клієнт зробить першу виплату. Ціль цього відвідування полягає в перевірці стану бізнесу: чи не помінялася адреса, чи відбулися зміни в матеріально-виробничих запасах як результат використання позикових чи засобів по яких=небудь Ін:::;жх

Л. с/ JL

причинах, чи всі в порядку з основними засобами т.д.„ Усі зміни повинні відбиватися в спеціальній формі для моніторингу:

1) У випадку планового (звичайного) моніторингу, що проводиться щомісяця, 2) У випадку погіршення фінансових показників, чи проведенні моніторингу один раз у квартал =

о по друге, за два дні до погашення кредиту кредитний експерт по телефоні нагадує клієнту про майбутнє погашення кредиту.

Додаткові відвідування повинні проводитися негайно, якщо з'являється тривожна інформація про підприємство, така як:

позичальник втратив важливого покупця чи постачальника;

якщо на підприємстві стався випадок, що спричинив за собою перєриви в роботі (наприклад, пожежа);

- якщо відбулися зміни в керівному складі, чи клієнт зробив нештатну заяву в зв'язку з погашенням кредиту;

- підприємство перемінило адресу;

- відбулися істотні зміни в ціновій структурі, наприклад, через збільшення вартості сировини чи збільшення яких-небудь інших витрат;

- відбулися зміни в умовах оплати, що позичальник пропонує своїм покупцям, наприклад, у випадку, якщо товари були виміняні по бартері на інші товари, а не продані за наявні (як звичайно) і т„д.

Після того як КЗ встановив серйозність виниклої проблеми!, він повинний сповістити про це начальнику підрозділу мікрокредінтуванші й в залежності від розміру кредиту - членам МКК, для того, щоб вжити необхідних заходів по усуненню проблеми. У випадку з простроченням процедура моніторингу виглядає в такий спосіб:

протягом іпервшто дня після витікання терміну платежу, КЗ зобов'язаний зв'язатися з клієнтом по телефону, чи ж особисто відвідати його бізнес чи будинок. КЗ повинний домогтися пояснення причини затримки платежу, і разом із клієнтом призначити нову дату погашення на найближчі дні. Якщо клієнт не здійснить платіж у знову призначений термін, офіційне нагадування, підписане Начальником підрозділу мікрокредитування і відповідальним КЗ, направляється клієнту й одночасно його поручителям (гарантам). У цьому листі викладається ситуація з кредитом, невиплачені в термін внески, а також можливі штрафні санок:;,:.:!

якщо вищевикладені міри не приводять до погашення, КЗ зобов'язаний наполегливо відвідувати клієнта і гарантів, щоб забезпечити! погашення. Якщо після 5 днів прострочення погашення не піде, разом з юридичного службою і Керівником відділу безпеки розробляється план заходів щодо усунення прострочення,

Для поліпшення якості заходів вкутріпінього контролю складається списки кредитів, по яких ведеться робота і які знаходяться під контролем, при цьому всі сумнівні кредити повинні знаходитися в одному зі списків.

Наприкінці кожного, місяця звіт про прострочені кредити передається в Головний банк Управління комерційних кредитів Департаменту послуг на внутріпжьому ринку Загальносистемного корпоративного бізнесу.

с/ЛГс/Лс/ JLJL & т, гт з О j.-:au

Моніторинг також включає застосування веж законних способів для того, щоб забезпечити погашенні кредиту. Допущення прострочень І несплат неможливо, повне погашення кредиту завжди необхідно, оскільки це робить зшіив І на інших позичальників, Особлива увага повинна приділятися новим позичальникам і довгостроковим кредитам, а також клієнтам, що одержують третій кредит.

Крім того, Ю забезпечує надання щоквартальної звітності фахівцям Ії-то рівня кредитної роботи з метою перерахування рейтингу для визначення розмиру страхового резерву (за методикою БОБУ).

Погашення внесків по кредиту контролюється кредитним експертом і бухгалтерією. Зведення про погашення заборгованості за кредитом Іфедитний експерт одержує із сальдових відомостей, ЇЖ "SYBRIDGE", ЇЖ "КРІП" і ін. документів, ще відбивають рух засобів по рахунках клієнтів,

Кредитним експертом оформляються документи, необхідні для погашення кредиту і відображення цих операцій у бухгалтерському обліку (інформаційна довідка для покупки валюти, інформація для оформлення прибуткового касового ордера).

У випадку непогашений кредиту і/чи відсотків по ньому з терміни:, зазначені з графіку погашення, наступного дня прострочена частина кредиту і/чи відсотків виносяться на прострочення. Кредитний експерт оформляє документи для відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.

При повному погашенні кредиту кредитний експерт оформляє необхідні документи для зняття з позабалансового обліку забезпечення, виведення! заставного майна з єдиного реєстру рухомого майна.

Кредитним експертом оформляється лист на адресу нотаріальної конторк :::зо зняття заборони з нерухомого майна позичальника. Даний лист підписується керівником РП, скріплюється печаткою РП і під розпис передається заставнжу

Майно прийому-передачі, що знаходилося в заставі по акті, повертається власнику.

Оригінали! правовстановлюючих документів на закладене майно, що знаходилися на збереженні в банку, повертаються власнику по акті прийому-передачі.

У випадку наявності якої-небудь непогашеної суми заборгованості - майно з під застави не звільняється, документи Позичальнику не повертаються до мсмсіпу повного погашення всіх платежів.

Висновки

В даній курсовій роботі була відображена тема , актуальність якої на сьогоднішній день не заперечна. Саме завдяки програмі мікрокредитування їв Україні було прокрсдитовано більше 30000 клієнтів по всій Україні та надано кредитів на суму більше 50000000 доларів США.

Цільова спрямованість програми мікрокредитування – розвиток малого та середнього бізнесу. Можливі розробки схем з коли кредит береться на закупку товарів , відкриття нової торгівельної точки, придбання автотранспорту, обладнання, нерухомості І т„ і.

Клієнти програми - приватні підприємці та фірми , в яких є своя справа 3 чи то з торгівлі 3 сфері послуг ,} або виробництві , в яких не вистачає оборотних коштів І які бажають розвитку (розширення ) власного бізнесу.

В даній курсовій роботі було відображено розвиток Програми мікрокредитування з часу заснування програми в 1999 році, ооль Німецьке-

Л7 ЛГ "' с/ е/ е/ 1LJL ЯГ ~ s ,

Українського фонду в кредитуванні підприємств малого та середнього бізнесу та відображено повний кредитний цикл на прикладі ЗАТ KB "ІПРИВАТБАНК", а саме:

1, Залучення клієнтів та перший контакт Із клієнтом,

2 о Фінансово-економічний аналіз клієнта.

3. Забезпечення кредиту.

4. Оформлення кредиту.

5. Моніторинг та погашення кредиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...