WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Мікрокердитування - Курсова робота

Мікрокердитування - Курсова робота

Оцінку специфічного майна (складні цілісні майнові комплекси, великі об'єкти! нерухомості; і т.д„) і майна для кредитів понад 50 000 доларів США здійснює штатний співробітник банку по заставах. Його функцією є спільний з КЗ виїзд до клієнта на місце перебування застави, його огляд, вивчення документації по предмету застави і попередня оцінка юридичної чистоти правовстановлюючих документів. За результатами проведеної роботи експертом по заставах (або КЗ з наступним узгодженням з експертом по заставах) оформляється експертний висновок по оцінці застави. При оцінці майна Ю й експерт по заставах

керується наказом КБ "Приватбанк" № 338 зід 23.03.2001р. (і доповненнями до нього). Обсяг ліквідного заставного майна може перевищувати суму крєди:ту від 1,1 до 2 разів. Коефіцієнт покриття твердою (ліквідною) заставою встановлюється в залежності від ризиків, що супроводжують кожен конкретний кредит І від наявності в Позичальника майна, що представляє інтерес для банку як предмет застави.

З метою зниження обсягу страхових резервів як додаткове забезпечення (для подвійного покриття кредиту) може оформлятися товар в обороті,, або застава майнових прав по контрактах позичальника. Додатковим забезпеченням також може виступати й устаткування. Додаткове забезпечення не вимагає нотаріального оформлення.

Оцінка заставного майна робиться винятково силами банку бо зшігучіеігашмі [нкотщошішж щшжпшічшж, виходячи з існуючої ршшшпшош (а ші бшшшішшші} вартості на конкретний вид застави.

Експертний висновок по оцінці застави повинний містити : о Найменування потенційного позичальника, його реквізити; о Найменування заставника; о Запрошена і запропонована сума кредиту; о Докладний опис предметів застави з обґрунтуванням визначення ринкової І

заставної вартості; о Висновок.

До експертного висновку додаються документи, що підтверджують право власності на майно.

При проведенні оцінки майна експертом! по заставах, останній щютяшм 1 робочого дня (8 годин) оформляє експертний висновок по оцінці застави.

При проведенні оцінки майна кредитним експертом, висновок по оцінці застави оформляє КЗ. Висновок кредитного експерта візується експертом по заставах (термін 4 години -1 робочий день),

Остаточну форму і вид забезпечення, а також його вартість затверджує Малий Кредитний Комітет.

2о4! ф[рмщ@щішші щредшпгуо

Після ухвалення позитивного рішення МКК і надання клієнтом усіх необхідних документів, необхідних для підготовки і нотаріального посвідчення договорів' застави, 'КЗ оформляє проекти всіх документів, ще супроводжують видачу кредиту з відповідними додатками.

Кредитний експерт готує заявку на відкриття позичкового рахунка, Позичкові рахунки відкриваються з залежності від виду кредиту, мети кредиту, суб'єкта. кредитування.

При цьому варто враховувати, що всі кредити, видані по Програмі мікрокредитування, як юридичним, так і фізичним особам, повинні мати наступні аналітичні реквізити:

код бізнесу - 2 (Загальносистемний бізнес корпоративних клієнтів); тип операції -1 (Функціональний);

код операції - 783 (Кредити, видані за технологією ЕБРР за рахунок ресурсів ЕБРР);

код операції - 784 (Кредити, видані за технологією ЕБРР за рахунок ресурсів банку);

вид операції - 516 (Кредити, видані за технологією ЕБРР) Крім того, обов'язковим! аналітичним реквізитом є код експерта. Контроль правильності заповнення цих реквізитів покладається ж кредитного експерта.

Для оформлення видачі мікрокредитів використовуються стандартні затверджені бланки договорів, розроблені спеціально для ПМ, у залежності від виду кредиту (терміновий кредит, кредитна угода, кредитний ліміт на пластикову карту І

та).

Обов'язковіш; є оформлення графіка погашення кредиту як додатка до кредитного договору.

Підготовлені кредитним експертом проекти договорів візуються співробітником юридичної служби (кредити понад 5 000 дол.США)„

Кредитні договори і договори застави, що потребують нотаріального посвідчення, оформляються в двох екземплярах. Договір застави, що вимагає нотаріального посвідчення і договіру поруки оформляються в трьох екземплярах, Договір застави нерухомого майна і транспортних засобів підлягає нотаріальному посвідченню з обов'язковому порядку. Договір застави, що виступає додатковим забезпеченням по кредиту, нотаріальному посвідченню не підлягає,,

Вищевказані договори підписуються в присутності КЗ, Іцо повинен ще раз звернути увагу позичальника і поручителів на найважливіші моменти цех документів.

Видача і-фєджгу відбувається, тільки у випадку, коли клієнт виконав зс: умови, при яких, видача можлива. Ю зобов'язаний перевірити, Іщо всі обговорені вимога виконані. КЗ повинний переконатися, що особи, що підписують договори, саме ті, котрі зазначені в кредитній справі. Щоб переконатися в цьому, КЗ повинний порівняти оригінали посвідчень особи клієнта і його гарантів з копіями в кредитному досьє. Крім того, КЗ повинний упевнитися, що всі підписи збігаються з підписами на офіційних документах підприємства в кредитній справі, а кредитний договір, договір застави і всіх додатків підписані і на них поставлені печатки е встановленому місці.

Підписання договорів застави відбувається уповноваженим співробітником банку.

Для юридичних осіб в обов'язковому порядку оформляються договори поручительств директора/засновника (в залежності від рішення Ікредійітното комітету) підприємства як фізичних осіб, також можливе поручительство третіх осіб (фізичних), для; підприємців - договір поручительства дружини, третіх осіб (в залежності від рішення кредитного комітету).

Майно, передане як ' основне забезпечення, підлягає обов'язковому страхуванню на користь банку. Остаточне рішення по визначенню ризиків, а також переліку майеа, що підлягає страхуванню, приймає МКК. Сплата страхового внеску здійснюється за рахунок позичальника.

Страхування заставного майна відбувається переважно їв СК "Міжнародна страхова група", за умови наданні останньої конкурентноздатних тарифів у порівнянні з іншими СК.

При виставленні завищеш/Іх тарифів, або відсутності системи знижок у СК "МСГ", страхування майна відбувається в СК "Аска" і СК "Оранта",

Перед ухваленням рішення про вибір страхової компанії, кредитний експерт повинний з'ясувати пропоновані тарифи в перерахованих вище страхових компаніях і наданий спектр страхових випадків, що враховуються. Зібрана інформація повинна бути зафіксована на паперовому носії і підшита в кредитне досьє. Перевага віддається тій страхової компанії, у якої більший перелік виплачуваних страхових випадків при найбільш низьких тарифах,

З метою скорочення часу документообігу, кредитні експерти можуть оформлятися як страхові агенти із правом підпису договорів страхування.

Страхування заставного майна відбувається на суму кредиту і відсотків за термін користування кредитом. При цьому застосовується наступна схема роботи: у СК надається перелік заставного майна, що підлягає страхуванню, із вказівкою страхових сум: для кожного предмета застави, рівних у підсумку, сумі кредиту плюс відсотки за весь термін користування кредитом.

При наявності в Позичальника раніше оформленого страхового поліса їв іншій платоспроможній страховій компанії, перестрахування, при видачі кредиту, у СК "МІСГ" не відбувається, але при цьому дотримуються необхідні терміни дії страховки, суми страхового відшкодування, найменування одержувача страхового відшкодування ("Приватбанк").

У випадку повторного страхування заставного майна того самого Позичальника в СК "МСГ" - Позичальнику повинні надаватися додаткові пільга.

Оформлене І майно, що знаходиться в заставі, (на відповідальному збереженні

on ті—Іг /=" ° 034 ° ^* ^

в Приватбанкові ), а також застава товару І майнових прав, а також майно, що виступає додатковим забезпеченням, страхуванню не підлягає,

Кредити в розмірі до 10 000 доларів СІНА звільняються від сплати всіх банківських тарифів, крім внесення предмета застави до єдиного реєстру рухомого майна.

-Для кредитів перевищуючих 10 000 доларів СІНА вважати відповідні банківські тарифи, зв'язані з видачею й обслуговуванням кредиту, що відносяться до категорії "Вільні",

У випадку, якщо забезпеченням кредиту є рухоме майно, КЗ зобов'язане надати Інформацію співробітнику, відповідальному за ведення Єдиного реєстру рухомого майна, для зведення цього забезпечення до реєстру.

При необхідності, матеріально-відповідальне обличчя банку приймає майно в заставу зі складанням акта прийому-передачі.

Документи, юцо підтверджують право власності на закладене нерухоміє майко передаються на відповідальне збереження в "Приватбанк" по акту приймання-передачі Кредитним експертам готуються і надаються бухгалтерські документи ж задачу кредиту - ордер-розпорядження, платіжне доручення, заявка на конвертацію (при необхідності); документи, для відображення забезпечення в позабалансовому обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...