WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Мікрокердитування - Курсова робота

Мікрокердитування - Курсова робота

000 німецьких

марок засновник одержує один голос.

Рішення наглядової ради приймаються двома третинами голосів, за винятком рішень про збільшення! або зменшення! статутного фонду та визначених організації, яха провадить поточну діяльність з управління коштами КУФ, ще - иймаються одностайно.

На кожному засіданні наглядової ради ведеться протокол, як/.л підписується всіма присутніми членами наглядової ради,,

До виняткової компетенції наглядової ради належить:

прийняття нових програм підтримки приватних малих і середніх підприємств;

перевірки;

прийняття рішень про прийом чи виключення засновників і учасників НУФ;

призначення виконавчого директора НУФ;

збільшення та зменшення статутного фонду;

вибір організації, що має провадити поточну діяльність з питань управлінв коштами НУФ і встановлення умов для залучення такої організації;

установлення розмірів адміністративної маржі;

залучення коштів від українських, іноземних та міжнародних Ікредж -до компетенції наглядової ради також належить:

прийняття рішення про вибір комерційних банків, через які НУФ провадить свою діяльність;

визначення! розмірів відсоткової ставки, яку мають сплачувати: комег: банки на користь НУФ;

визначення максимальних розмірів маржі для комерційних банків;

визначення основних умов, передачі коштів комерційним банкам: для надання кредитів позичальникам;

визначення складу консультаційної ради;

вибір аудитора.

Вищою посадовою особою НУФ є виконавчий директор КІУФ, який забезпечує здня всіх питань поточної діяльності НУФ, представляє БУФ у

взаємовідносинах з вітчизняними та іноземними державними і недержавними

1 тановами та організаціями з питань організації виконання конкретних програм І проектів, щорічно звітує перед наглядовою радою, підписує угоду з організацією, що має провадити поточну діяльність з плигань управління коштами йому наглядовою радою.

5.Можливість отримання грошей в касі готівкою.

При аналізі кредиторської спроможності позичальника беруться де уваги :: офіційні дані, а дані "Чорного" обліку.

Вирішальним при наданні кредитів є не прононуємий розмір застави, s, фінансовий стан позичальника для розрахунку якого проводиться фінансовий аналіз з виїздом кредитного експерта на місце проведення бізнесу. Таким чином гроші по цій програмі може отримати, як і виробниче підприємство , так і торгівець з ринку.

Свою програму мікрокредитування малих та середніх підприємств Н ме І ":ш-Український Фонд розпочав в квітні 1999 року. Серед українських комерційних банків на конкурсній основі були обрані банки-партнери, за посередництва яких і розпочалося кредитування: підприємств малого бізнесу. Серед банків партнерів Німецько-Українського Фонду є:55Приват5анк", "Аваль", "Ажіо", "Форум35 та інші Найбільший за розмірами кредитний портфель по цій програмі має "Приватбанк"5 яким з 1999 року було прокредитовано 5 000 фірм та підприємців на суму ЗО 000 000 доларів США. На прикладі Хмельницької області (3 місце по Україні за кредитним портфелем по програмі мікрокредитування) можна побачити динаміку розвитку програми мікрокредшування(рисЛ). Програма діє з 26 містах Украши(в Західній Україні -- всі областні центри крім Тернопіля та Івана-Франківського; кредитуванням: тернопільських підприємців займалися кредитні експерти Хмельницького областного управління "Приватбанку")

Для контролю та координації дій в кожному регіональному відділенні банків-партнерів діє хоЕсультаБпг від Німецько-Українського Фонду. Консультант володіє правом вета на затвердженні кредитні. Крім цього консультант займається відбором та навчанням нових кредитних експертів. 'L Кредитами пдішшп мж[ржф@джтіушішіінш машгшх та єередвіж швдшріжмот!в(шв іїпршиаіаді ШБ 66П[ржжшгбя!Інж99)о

/оі Залучення клієитіта таї шершні пшшпгатг h шшєшгамо

Пошук І залучення нових клієнтів застосовується як додаток до звичайних маркетингових методів {рекламні матеріали, оголошення в газетах). Креди

експерти (далі КЗ) повинні особисто контактувати (пряме рекламування) з потенційними клієнтами, надаючи підприємствам і приватним підприємцям, ще знжодяться з зоні дії регіонального підрозділу, повну інформацію про умози кредитування в рамках Програми мікрокредитуївання "Приватбанку", тим самим залучаючи нових клієнтів. Час для проведення КЗ маркетингових заходів повинен бути погоджений з начальником підрозділу мікрокредитування і довгостроковим консультантом ЕРС

Для залучення потенційних позичальників доцільно проводити; зустрічі з керівниками фірмнклієнтів РП, а також потенційно цікавих для банку клієнтів, відвідувати наради І семінари, що проводяться місцевими держ. адміністраціями, бізнс-центрами, аудиторськими фірмами, відвідувати різні виставки з метою інформування клієнтів про послуги банку І надання їм рекламної продукції банку, Для залучення приватних підприємців, що, як правило, не мають рахунків у банках І практкчно не користаються банківськими послугами, можна використовувати! такий спосіб залучення клієнтів, як оголошення по радіо на великих ринках, плакати в торгових центрах і великих магазинах.

Перший контакт є визначальним для встановлення довгострокових взаємин між банком і потенційним клієнтом. Під час першого контакту в клієнтів складається думка про те, чи пропонує КЗ необхідні їм послуги. Перше спілкування дозволяє КЗ оцінитиі потенційних клієнтів, тобто яшайшвидІІІє визнач:/:1/^ відповідає позичальник критеріям прийнятності для фінансування в рамках Програми мікрокредитування ( це заощаджує дорогий час, який у противному випадку витрачається на непотрібні аналізи).

Бесіду про деталі конкретного кредиту проводить КЗ, У розмові по ч:я телефоні в кредитному відділі, КЗ повинен пояснити потенційним позичальникам!, що зацікавилися, основне! умови кредитування, вимоги банку до повного пакету документів І описати процедури подачі заявки І отримання кредиту „їїеріш. ; І і повинне проводитися в дружній манері, так, щоб клІє:::;. й не думали, Іцо їх допитують;

Мінімальний комплект документів, наданий клієнтом для розмова з КЗ в банку (після якого приймається рішення про доцільність фінансового аналізу), включає:

о Свідоцтво про реєстрацію о Статут

о Баланс І звіт про фінансові результати за останній звітний період о Список пропонованого забезпечення і правові документи на нього,,

За час першої бесіди КЗ повинен зібрати наступну Інформацію: підтвердження тому, що клієнт відповідає основним критеріям на одержання кредиту;

бажаний розмір і термін ікредиту, цільове використання;

форма власності і вид діяльності підприємства;

місце проживання клієнта і дислокація його бізнесу;

основні фінансові показники;

досвід у бізнесі потенційного позичальника;

технічна й управлінська компетенція;

загальна економічна і соціальна ситуація на підприємстві;

перспективи розвитку даного бізнесу;

пропоноване забезпечення;

визначити дату і час проведення фінансового аналізу.

У х . бе . КЗ уточнює зид і суму запрошеного зфедиту. У випадку невідповідності умов запиту можливостям банку, КЗ повинен з' ясувати можливість коректування данідх умов і пояснити їх клієнту.

КЗ необхідно з'ясувати загальні деталі про поточне фінансове положення, про ділові якості потенційного позичальника, про поточну ситуацію в тому сектою:, ринку, в якому діє підприємство клієнта. Доцільно з'ясувати, яка структура бізнесу позичальника. Структура бізнесу позичальника включає, у першу чергу, структуру підприємства. Тому необхідно довідатися:

- хто здійснює реальне керівництво підприємством (фірмою) (директор, злае:;;::ж, один.із засновників);

- скільки структурних підрозділів (відділів, ділянок) включає підприємство, роль і підпорядкованість кожного з них;

- чи є дочірні чи "зв'язані" структури;

- яка формга поточної звітності в середині підприємства;

хто володіє усією фінансовою інформацією на підприємстві (директор, засновник, головний бухгалтер).

Крім того, необхідно довідатися про основних конкурентів, а також переваги даного підприємства перед ними.

Важливо також з'ясувати можливість клієнта погашати кредит рівними частками.

Технічні і еоціально-економічні фактори, що можуть негативно зшіюети на здатність клієнта погашати' кредит, повинні бути заздалегідь зафіксовані КЗ, п; ( перевірити їх при наступному відвідуванні місця бізнесу і місця прожизанж клієн' . (особливо це стосується приватного підприємця). Швидкий аналіз отриманої інформації дозволить КЗ прийняти рішення про доцільність подачі клієнтом заявки на одержання кредиту. У будь-якому випадку, КЗ повинний проінформувати клієнта про своє рішення негайно. Перший контакт є першим "фільтром" у кредитному процесі.

Інформацію, оігрйману г.:ри першому контакті, згодом порівнюють з інформацією, отриманою при аналізі. Це допомагає правильно оцінити клієнта: Чи має клієнт реальне уявлення про власний бізнес чи він переоцінює (недооцінює) його;


 
 

Цікаве

Загрузка...