WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Мікрокердитування - Курсова робота

Мікрокердитування - Курсова робота

4

ПЛАН

Вступ

1. Німецько-український фонд, як засновник програми мікрокредитування малих та середніх підприємств в Україні, особливості програми.

2. Кредитний цикл мікрокредитування малих та середніх підприємств (на прикладі "Приватбанк")

2. 1 Залучення клієнтів та перший контакт Із клієнтом.

2.2 Фінансово-економічний аналіз клієнта.

2.3 Забезпечення кредиту.

2.4 Оформлення кредиту,

2.5 Моніторинг та погашення кредиту.

Висновок

Список літературні

Вступ

На сьогоднішній день однією з головних проблемі працюючих підприємців і підприємств в нашій країні є відсутність доступу до фінансових ресурсів – банківським кредитам. І при цьому не секрет, що майже всі підприємці кредитуються один в одного або в приватних осіб, тому що мають потребу в розширенні свого бізнесу.

В той же час в провідник країнах світу саме підприємства малого та середнього бізнесу відіграють вирішальну роль при формуванні BBП Для прикладу в Великобританії 80% ВВІП припадає саме на підприємства малого та середнього бізнесу, а в Польщі кількість малих фірм в декілька разів вища ніж в Україні.

Саме для підприємств малого та середнього бізнесу була запроваджена Програма мікрокредитування по лінії міжнародних фінансових організацій (Європейський Банк Реконструкції і Розвитку, Німецько – Український фонд), яка на сьогоднішній день працює з Україні вже три роки.

Європейським Банком Реконструкції і Розвитку в 1999 році було надано 50 млн. німецьких марок Німецьке Українському фонду для кредитування підприємств малого та середнього бізнесу. Серед українських комерційних банків були обрані банки-партнери, через які і впроваджується програма мікрокредитування: ЗАТ "Приватбанк", "Аваль", "Ажіо", "Форум", "Фінанси і кредит".

Перевагами програми є:

1 Можливість отримання суми від 100 до 125 000 USD.

2.МІЕІмальний розмір застави 125% від вартості отриманого кредиту.

3 .Мінімальний пакет документів, необхідний для отримання кредиту.

4.Термін розглядання заявки на отримання кредиту 3 – 5 робочих днів.

5. Можливість отримання грошей в касі готівкою.

Тому саме через важливість інформації про кредитування підприємців та малих підприємств, мною була обрана ця тематика написання курсової роботи.

В даній курсовій роботі показана роль Німецько-Українського фонду , як засновника програми мікрокредитування в Україні, а також відображено кредитний цикл на прикладі КБ "Приватбанк": від залучення клієнтів та першого контакту з ними до проведення моніторингів та остаточного погашення кредиту.

1. Німецько-український фонд, як засновник малих та середніх підприємств в Україні

Німецько-Український фонд (далі НУФ) є фінансовою установою особливого виду, створеною на виконання Указу Президента України від І черви" 1998 р. N 574 ( 574/98 ) "Про Німецько-Український фонд" для підтримки малого та середнього підприємництва в Україні.

Офіційна назва фонду:

українською мовою - "Німецько-Український фонд";

німецькою мовою - "Deutsch Ukrainischer Folds".

Згідно із законодавством України НУФ є юридичною особою з 04.1999, має самостійний баланс, рахунки в Національному банку України, свою печатку.

НУФ може від свого імені укладати договори, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції та арбітражних судах. НУФ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке можна звернути стягнення згідно із законодавством Україну

НУФ у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Юридична адреса НУФ:

252008, Київ-8, вул. Інститутська, 9

Засновниками НУФ є Європейський Банк Реконструкції та Розвитку за дорученням Федеративної Республіки Німеччина, Кабінет Міністрів України в особі Мінфіну та Національний банк України

Юридичні адреси засновників:

Європейський банк реконструкції і розвитку:

Пальменгартенштрассе, 5=9,

Д-50325 Франкфурт - на - Maйні

Мінфін:

252008, Київ-8, вул. Грушевського, 12/2

Національний банк України: 252008, Київ-8, вул. Інститутська, 9

Учасниками НУФ можуть стати установи, підприємства, організації будь-якої форми власності, як українські, так й іноземні. Вступний внесок для учасників не може бути меншим 2 500 000 німецьких марок.

Основними напрямами діяльності НУФ є посилення конкурентоспроможності приватних малих і середніх підприємств шляхом їх фінансування через надання визначеними українськими комерційними банками кредитів за рахунок коштів НУФ.

НУФ не має на меті одержання прибутку і не розподіляє між своїми засновниками (учасниками) можливий прибуток. Для досягнення своїх цілей НУФ:

1. визначає кваліфіковані українські комерційні банки виключно за технічними і фінансовими критеріями;

2. розміщує кошти у визначених банках відповідно до укладених з ними договорів, за яшми банки відзначають кінцевих позичальники та несуть ризик за видані кредити.

НУФ може залучати кошти українських, іноземних та міжнародних кредиторів, для провадження своєї основної діяльності.

Комерційні банки за рахунок коштів НУФ надають кредити таким позичальникам:

а) фізичним особам суб'єктам підприємницької діяльності, що не є юридичними особами та підприємствам з кількістю зайнятих не більш як 20 працівників і приватною часткою у статутному капіталі понад 50 відсотків. При цьому може фінансуватися лише діяльність у сфері виробництва, послуг та торгівлі за умови, що максимальна сума кредиту не перевищує 15 000 німецьких марок;

б) фізичним особам – суб'єктам підприємницької діяльності, що не є юридичними особами та підприємствам з кількістю зайнятих не більш як 250 працівників, у яких приватна частка в статутному капіталі перевищує 50 відсотків. При цьому може фінансуватися лише діяльність у сфері виробництва і послуг за умови, й максимальна сума кредиту не перевищує 50 000 німецьких марок;

в) німецько-українським підприємствам, у яких приватна частка в статутн-капіталі перевищує 50 відсотків, а німецький І українським паотнер тримають відповідно від ЗО до 70 відсотків статутного капіталу підприємства. Кількість зайнятих на цих підприємствах не повинна перевищувати 500 працівників. При цьому може фінансуватися лише діяльність виробничої сфери за умови, що максимальна сума кредиту не перевищує 500 000 німецьких марок.

Валюта, з- якії -комерційні банки, видають тзедити гсзігіегшпіикак, визначається наглядовою радою НУФ окремо за кожною програмою,,

Відсоткова ставка, яку мають сплачувати комерційні банки на адресу НУФ, визначається у відповідному договорі та розраховується на базі ставка пропозиції на лондонському міжбанкївському ринку за депозитом (LBBOR) з урахуванням маржі НУФ, що включає плату за управління коштами НУФ.

Максимальний розмір процентної ставки за кредитами, що надаються банками позичальникам, установлюється у відповідному договорі між банком та НУФ,.

Кошти та майно НУФ утворюються за рахунок: 1. внесків засновників та учасників;

2.КОШТІВ від одержаних відсотків на авуари на рахунках НУФ в Національному банку України;

З „коштів від одержаних відсотків, що сплачуються банками за наданим:/ кредитами;

4.ІНШИХ джерел, не заборонених законодавством України.

НУФ може використовувати свої кошти тільки для фінансування позк - іників, тзІм відсотків. Іде підлягають сплаті кредиторам за залученими. КУФ :гаєдитам?:

Майно, кошпги та прибуток НУФ звільняються від оподаткування на підставі відповідного Закону Украйни.

Статутний фонд НУФ становить 32 000 000 німецьких марок і має такі складові:

12 000 000 німецьких марок, наданих Європейським! Банком Реконструкції та Роззитхуза дорученням Федеративної Республік:/: Німеччина;

10 000 000 німецьких марок, наданих Кабінетом Міністрів України, в оо,: Мінфіну;

10000000 німецьких марок, наданих Національним банком України.

вшжуюю с':га'Іу::;;:о;;о фонду НУФ є німецька марка, а після запроваджєІ-: євро як національної валюти Федеративної Республіки Німеччина - євро згідно з обмінним курсом, установленим законом Федеративної Республіки Німеччина.

с/ ІІГ 7 с/ ' Л. с/

Колегіальним органом управління НУФ є наглядова рада.

До складу наглядової тзади входять по одному представнику засновників. Для кожного члена наглядової ради призначається засігупник, який може брати участь у засіданнях.

Члени наглядової ради призначаються відповідним засновником! строком на два роки. У разі передчасної ротації представників засновників останній призначає нового представника.

Головою наглядової ради е Голова Національного банку України.

Наглядова рада засідає щонайменше двічі на рік. Про її засідання виконавчий директор повідомляє письмово' її членів, щонайменше к:к за 1^ 7;: : tiej Засідання наглядової ради може відбутися і без дотримання цієї процедури, якщо в засіданні беруть участь усі члени наглядової ради.

Для обговорення балансу НУФ у І кварталі кожного фінансового року проводиться засідання наглядової ради. Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні представлені щонайменше як дві третини засновників, які мають не менше двох третин голосів. кожне! засновник має право голосу в обсязі, що відповідає його частці у капіталі, внесеному до статутного фонду. За знесену суму в розмірі і 000


 
 

Цікаве

Загрузка...