WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредитування в Україні - Курсова робота

Кредитування в Україні - Курсова робота

35

ПЛАН

Вступ

 • Організаційні основи процесу кредитування в Україні

 • Правове забезпечення кредитної діяльності

 • Економічний зміст (умови) процесу кредитування

 • Кредитна угода як обовязковий елемент кредитного механізму

 • Кредитоспроможність позичальника

 • Забезпечення повернення позики

 • Контроль банку в процесі кредитування

 • Вдосконалення кредитних взаємовідносин банків та їх клієнтів в Україні

  Висновок

  ЗМІСТ

  Вступ 4

  1. Організаційні основи процесу кредитування в Україні 5

  1.1. Правове забезпечення кредитної діяльності 5

  1.2. Економічний зміст (умови) процесу кредитування 9

  2. Кредитна угода як обов'язковий елемент кредитного механізму 14

  2.1. Кредитоспроможність позичальника 14

  Забезпечення повернення позики 18

  2.3. Контроль банку в процесі кредитування 24

  3. Вдосконалення кредитних взаємовідносин банків та їх клієнтів в Україні 27

  Висновки 34

  Список використаної літератури 35

  Вступ

  Кредитування – основна функція комерційного банку. Тому чітке розуміння сутності кредитного процесу та принципів його організації, вміле їх використання на практиці має важливе значення для ефективної діяльності банку. Всі питання, що пов'язані з банківським кредитуванням, вирішуються позичальником і банком шляхом укладання кредитного договору. У кредитному договорі визначається також величина відсоткової ставки, від якої залежить розмір прибутку банку.

  Банк повинен вміти ефективно управляти кожною ланкою кредитного процесу.

  Комерційні банки надають кредити всім підприємствам незалежно від їхньої галузевої приналежності, статусу, форм власності. В останні роки розширилися кредитні зв'язки банків з підприємствами альтернативної економіки: малими, середніми, орендними, кооперативними, акціонерними підприємствами, концернами, асоціаціями, товариствами з обмеженою відповідальністю та ін. Підприємства і банки самостійні у виборі партнерів. Причому одне підприємство може одержати позички в різних банках.

  1. Організаційні основи процесу кредитування в Україні

  1.1. Правове забезпечення кредитної діяльності

  Парадоксально, але факт: головна сфера банківської діяльності – кредитування – в Україні фактично не має спеціального законодавчого забезпечення. Нині правовідносини в галузі кредитування регулюються окремими положеннями глав 32 і 33 Цивільного Кодексу України (який, до речі, сам потребує докорінного перегляду) та, як ;кажуть юристи, підзаконними актами, зокрема Положенням "Про кредитування", затвердженим постановою Правління Національного банку України № 246 від 28 вересня 1995 р.

  Отже, норми чинного Цивільного кодексу щодо кредитування не відповідають вимогам сьогодення, а нормативне регулювання кредитних відносин центральним банком не має системного характеру і не забезпечує сталого функціонування та розвитку ринку кредитних ресурсів України. З огляду на це законодавче забезпечення кредитних відносин останнім часом набуло особливої актуальності.

  Серед основних чинників, які зумовлюють необхідність невідкладного прийняття Закону "Про банківський кредит", учасники семінару виділили такі:

  • в Україні триває процес розбудови правової держави та громадянського суспільства, економічною підвалиною яких може бути лише ринкова економіка. Одним із її пріоритетів якраз і є створення законодавчої бази для розвитку ринку кредитних ресурсів, а також сприятливих умов для залучення коштів у економіку України;

  • у процесі трансформації української економіки введено в дію чимало нормативно-правових актів щодо кредитування. Деякі з них недостатньо обґрунтовані, а деякі – суперечать один одному;

  • за міжнародними зобов'язаннями, зокрема, згідно з Угодою про партнерство і співробітництво України з Європейським Союзом, наша країна має узгодити вітчизняне чинне законодавство, у тому числі регулювання кредитних відносин, із європейськими стандартами.

  Пропонований законопроект у цілому наближає регулювання кредитних правовідносин в Україні до європейського.

  Основу законопроекту становить принцип законодавчих гарантій і юридичних умов захисту прав кредитодавців (тобто банків). Реалізація цього принципу може створити передумови для досягнення стратегічної мети – забезпечення захисту прав вкладників, поліпшення юридичних умов для розвитку ринку кредитних ресурсів, удосконалення державного регулювання та контролю за наданням банківських кредитів.

  Практика економічно розвинутих країн переконує: правові основи надання, використання і повернення банківського кредиту мають ґрунтуватися на поєднанні інтересів банку, його акціонерів, вкладників та позичальників із загальнодержавними потребами. Узгодження цих інтересів неможливе без законодавчого закріплення принципу підвищеної відповідальності позичальника за повернення банківського кредиту та без створення умов для запобігання підвищенню кредитних ризиків.

  Із цією метою у проекті Закону України "Про банківський кредит" запропоновано низку принципових нововведень, які стосуються правового регулювання надання, використання і повернення банківського кредиту.

  Зокрема, законопроектом передбачено встановити кваліфікаційні вимоги до суб'єктів кредитних відносин, у тому числі стосовно кредитоспроможності кредитодавця та платоспроможності позичальника. Згідно з проектом банківський кредит може надаватися лише за умови дотримання цих вимог.

  Окреслено також вимоги щодо переддоговірних відносин між кредитодавцем і позичальником, які, зокрема, стосуються таких зобов'язань суб'єктів кредитних відносин, як реалізація комплексу заходів із перевірки платоспроможності позичальника, зобов'язання кредитодавця щодо запобігання кредитних ризиків, перевірка наявності реального та адекватного забезпечення виконання позичальником своїх зобов'язань згідно з кредитним договором, обмеження надання пільгових умов кредитування.

  У законопроекті чітко визначено механізми надання банківського кредиту, контролю за його цільовим використанням та погашення кредиту, а також процедуру стягнення заборгованості позичальника за кредитним договором. Серед заходів, які входять у зазначену процедуру, – оголошення мораторію на відчуження майна позичальника, укладення договору про врегулювання заборгованості позичальника, звернення стягнення на майно боржника.

  Важливо, що у проекті закону визначено ті операції кредитодавців, які не є банківським кредитом, але мають кредитний характер. Передбачається, що норми Закону "Про банківський кредит" поширюватимуться на операції банків, які мають кредитний характер, у частині зобов'язань кредитодавців щодо перевірки платоспроможності боржника, а також – наявності відповідного забезпечення для виконання зобов'язань боржника, його відповідальності перед кредитодавцем тощо.

  Насамкінець зазначимо, що у законопроекті подано чіткі юридичні визначення основних понять зі сфери кредитування. Так, банківський кредит, на думку авторів проекту, – це грошові кошти в національній чи іноземній валюті, які надаються кредитодавцем позичальнику на умовах повернення, платності, строковості, забезпеченості та, цільового використання.

  На двох останніх умовах варто зупинитися детальніше. На думку одного зі співавторів законопроекту – заступника директора Центру банківського права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України Г.Ю.Шемшученка, саме вони відрізняють банківський кредит від позики. Остання надається суб'єктами господарювання за рахунок прибутку, яким вони можуть розпоряджатися на власний розсуд, у тому числі – надавати грошові кошти чи майно, придбане за рахунок прибутку, іншим особам на умовах строковості, платності і повернення. А банківський кредит надається банківськими установами за рахунок власних і залучених коштів, тобто коштів вкладників та інших кредиторів банку. Тож і контроль за використанням і поверненням цих коштів має бути надійним. Це – ще один аргумент на користь прийняття спеціального закону про банківський кредит, проект якого схвалено переважною більшістю учасників семінару в Навчальному центрі Національного банку України.

  1.2. Економічний зміст (умови) процесу кредитування

  Розглядаючи операції банку по кредитуванню, як набір певних дій, що входять послідовними етапами в процес кредитування, слід виділити наступні із них.

  Таблиця 1

  Алгоритм механізму кредитування

  1. Формування портфеля заявок на кредит – збір та аналітична обробка інформації про попит на кредити та вибір оптимальних для банку пропозицій. Розгляд заявок на кредит потенційних боржників

  2. Вивчення кредитоспроможності та фінансового стану потенційного позичальника (фактично оцінка величини кредитного ризику)

  3. Прийняття рішення про доцільність видачі позики та вибір конкретної форми її надання.

  4. Оформлення кредитної угоди, де остаточно визначаються всі умови кредитування

  5. Видача кредиту

  6. Контроль за використанням позики, яким передбачається перевірка фактичного витрачання коштів за їх цільовим призначенням, обумовленим в угоді

  7. Повернення кредиту і сплата процентів за ним


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...