WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

3.Визначення ( вибір ) виду застави.

Тут мета полягає в тому, щоб обрати такий вид застави, який найповніше відповідає умовам конкретної кредитної угоди.

По-перше вибір можна зробити між звичайною заставою та закладом. В останньому випадку у банку з'являються деякі особливі зобов'язання:

 • вживати заходи щодо забезпечення зберігання предмета застави, не допустити його псування;

 • застрахувати предмет в обсязі його вартості за рахунок та в інтересах заставодавця.

Сфера застосування закладу невелика.Це пов'язано з недостатністю у банків приміщень для зберігання відповідних цінностей, і тим , що даний варіант передбачає зняття даного майна з корисного господарського обороту.Окрім того, не кожний предмет застави за своїми природними, натурально-речовими характеристиками може стати предметом закладу.Тому в сферу закладу потрапляють коштовне каміння й вироби з нього , валютні цінності, предмети мистецтва, деякі види рухомого майна.

Як свідчить практика, більшість предметів застави залишається у заставодавців.Але і в цьому разі можливі різні режими володіння, зберігання та користування предметами застави заставодавцем, які повинні бути чітко зафіксовані в договорі застави.

По-друге, вибір слід зробити між варіантами застави та способом володіння предметом застави( варіант обумовлюється в договорі ):

 • без права продажу;

 • з правом продажу;

 • з правом надання в оренду.

У другому випадку має бути передбачене зобов'язання позичальника достроково погасити основний борг і % або перевести такий борг на особу, яка купила предмет застави.У третьому випадку слід передбачити в договорі пункт про обов'язок заставодавця повідомити банк про здійснену орендну угоду.

По-третє, слід зробити вибір між варіантами застави та місцем зберігання та користування предметами застави:

 • тверда застава;

 • предмет застави на відповідальному зберіганні у заставодавця.

Перший вид застави означає, що застава зберігається в банку, або залишається в заставодавця, але зберігається під замком і печаткою банку.

За другим видом предмет застави може залишатися у володінні,користуванні та розпорядженні заставодавця.Він може замінювати товари іншими, але так, щоб маса вартості товарів не стала меншою.Даний вид застави застосовується у разі кредитування торговельних,постачальницько-збутових організацій, МП.При цьому потрібно вести облік предметів застави, які вибувають і надходять на заміну вибулим.

4.Контроль за збереженням об'єкта застави. *

Такий контроль здійснюється у попередньому та подальшому порядку відносно укладання кредитної угоди.

Основними напрямками попереднього контролю є:

 • перевірка права власності позичальника на предмет застави;

 • визначення якості, вартості та порядку майбутнього зберігання предмета застави, способів забезпечення його збереження;

 • перевірка того, чи не заставлене дане майно за іншим договором застави.

У подальшому контроль потрібен для того, щоб:

 • слідкувати за точністю виконання заставодавцем умов договору;

 • своєчасно отримувати достовірну інформацію про склад і вартість реально наявних предметів застави;

 • стежити за ринковою кон'юктурою, яка показує можливість продажу предметів застави.

В договорі слід передбачити пункт про характер і періодичність даних (про фактичний обсяг і вартість заставлених цінностей), що надаються заставодавцем банку.

5.Стягнення на предмет застави.

Договір застави обов'язково має містити пункт , що стосується того, коли і як банк може скористатися правом стягнення для забезпечення позики.Крім цього, в ньому може бути обумовлено пільговий строк(30днів), упродовж яких клієнт може і повинен вжити додаткових заходів для пошуку необхідних джерел погашення свого боргу.Лише після закінчення цього терміну,якщо результат не змінився можна звертатися до арбітражного суду.

До арбітражного суду банк повинен подати таку документацію:

 • заяву з позовом;

 • кредитний договір;

 • договір застави.

Процедура звернення до арбітражного суду і задоволення позову , включаючи його розгляд і процес реалізації заставленого майна, - справа трудомістка і вимагає значного часу.В Японії, наприклад, така процедура триває близько 6 місяців.[8;155]

Якщо сума, виручена від продажу заставленого майна, недостатня для погашення боргу банкові, останній має право отримати суму, якої не вистачає, з іншого майна боржника, але вже на загальних підставах, не користуючись перевагами заставотримача.

* Сахарова М.О. К вопросу о кредитоспособности предприятий //Деньги и кредит.- 1989.-№3.-с.19-26.

Таким чином, застава як спосіб забезпечення позики - це, по-перше, конкретизація та посилення права кредиторської вимоги, а по-друге - права переваги.Для застави характерною є властивість підпорядкованості чинності основного боргового зобов'язання.

2.3.2.ГАРАНТІЯ (ПОРУКА).

Згідно зі статтею196 ЦК України гагантія та порука, є по суті , тотожними способами забезпечення виконання кредитних зобов'язань.Відмінність між ними полягає лише в порядку їх юридичного оформлення.Для оформлення поруки обов'язковим є укладання договору поруки банком і поручителем (додаток 7), а гарантія може оформлятися гарантійним листом гаранта (додаток 8).Враховуючи це, дамо характеристику гарантії, хоча все викладене буде справедливим і для поруки.

Згідно зі ст.191 Цк України гарантія(порука) - це зобов'язання гаранта(поручителя) перед кредитором боржника відповідати за виконання боржником свого зобов'язання в повному обсязі або частково.

Гарантія(порука) може забезпечувати лише дійсну кредитну угоду, вона є підпорядкованим зобов'язанням по відношенню до основного зобов'язання, яке забезпечується.Тому дія гарантійного зобовязання ліквідується, якщо дія основного зобов'язання закінчилась у зв'язку з виплптою боргу або з інших причин, вказаних в законі(новація, залік, прощення боргу).Зменшення суми основного зобов'язання тягне за собою зменшення обсягу відповідальності гаранта(поручителя).Якщо основне зобов'язання з якихось причин виявиться недійсним (юридичний ризик щодо позичальника) , гарантійний лист( доровір поруки) також не спричинить ніяких правових наслідків.Це дуже важлива обставина, яку обов'язково слід враховувати пр розрахунку кредитного ризику щодо угоди, яка забезпечена гарантією(порукою) .

Існує абсолютно інший вид гарантії - банківська гарантія, яка поширена в міжнародній практиці[8;145].Аналіз уніфікованих правил про договірні гарантії(редакція Міжнародної торговельної палати, 1978 р.) дає можливість зробити висновок, що банківська гарантія - самостійне одностороннє зобов'язання банку-гаранта, незалежне від забезпечуваногго ним кредитного договору. Остання її особливість полягає в тому, що зменшення або втрата зобов'язання позичальника не тягне за собою зменшення або втрати обсягу відповідальності гаранта.

У ЦК України банківська гарантія окремо не виділяється, і тому для неї характерні всі властивості звичайної гарантії.

Банк приймає гарантії(поруки) тільки від надійних, фінансово стійких юридичних і фізичних осіб.Тому передусім він повинен переконатися в їх спроможності як у фінансовому плані, так і з погляду готовності виконати свої зобов'язання при настанні гарантійного випадку.

Гарантії бувають двох видів:

 • незабезпечені ;

 • забезпечені.

Перший вид означає, що гарантія(порука) даної особи приймається на підставі довіри, оскільки зв'язки з нею підтримуються давно, а її репутація не викликає нарікань. Від усіх інших контрагентів необхідно вимагати доказів надійності і надання забезпечення.Якщо фінансове становище гаранта викликає сумніви, банк повинен забезпечити його гарантії заставою майна.

Що ж до з'ясування готовності гаранта виконати у разі необхідності своє зобов'язання , то практикується використання 2 засобів:

 • по-перше, збір якомога ширшої та об'єктивної інформації про гаранта;

 • по-друге, попередні зустрічі та бесіди з ним , у ході яких слід з'ясувати його умови та реальні наміри.

Необхідною вимогою до гарантії як способу забезпечення повернення кредитів є правильне оформлення відповідного документа (підписи, печатки тощо).

Особливо ретельно слід перевіряти достовірність гарантії отриманням підтвердження від її емітента за стандартною процедурою.Такою перевіркою повинна займатися служба економічної безпеки банку.


 
 

Цікаве

Загрузка...