WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

 • рентабельність(прибутковість) роботи підприємства:

 • рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку позичальника до загальної суми його активів і показує, який прибуток одержить підприємство з кожної гривні, вкладеної в майно;

* Банківська справа:Навчальний посібник/За ред. Проф. Р.І.Тиркала.-Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314с.

 • рентабельність продажу - відношення чистого прибутку до обсягу реалізації продукції, робіт, послуг відображає, скільки прибутку одержить підприємство на кожну гривню реалізованої продукції;

 • рентабельність власних коштів, що розраховується як відношення чистого прибутку до власних джерел коштів підприємства, характеризує ступінь дохідності його власного капіталу(наприклад, акціонерного).

Показники рентабельності відображають глибинний, якісний бік роботи підприємства, тому для оцінювання здатності клієнта вчасно погашати свої платіжні зобов'язання ці показники слід розраховувати у динаміці за низку років.Це зумовлюєнеобхідність ддя банку з'ясувати загальні тенденції в ефективності роботи позичальника та впливу їх на використання банківських позик.

 • Аналіз грошового потоку підприємствабазується на зіставленні банком обсягів припливу й відпливу коштів позичальника за певний період.Елементами припливу коштів є прибуток,нарахована амортизація, вивільнення коштів із запасів, дебіторської заборгованості, з інших активів, прирріст акціонерного капіталу.Елементи відпливу коштів - це додаткові вкладення в запаси, дебіторську заборгованість, основні засоби, інші активи, погашення позик, сплата податків, процентів дивідендів.

Оцінювання кредитоспроможності позичальника здійснюється шляхом зіставлення фактичного значення коефіцієнтів і показників з їхніми критеріальними рівнями.Унаслідок такого зіставлення встановлюється клас підприємства, відповідно до якого банк організовує з ним кредитні відносини.

Оцінку фінансового стану селянського фермерського господарства "Мрія", яку проводить ТОД АППБ ''Аваль'', наведено в додатку №3.

Оцінка фінансового стану позичальника-комерційного банку здійснюється на підставі:

 • Дотримання обов'язкових економічних нормативів та оціночних показників діяльності комерційного банку , передбачених інструкцією №10 НБУ та змінами до неї;

 • Наявність прибутків та збитків;

 • Аналізу якості активів та пасивів;

 • Створення резервів;

 • Виконання зобов'язань комерційним банком у минулому;

 • Якості банківського менеджменту;

 • Інформації про надані та одержані міжбанківські кредити;

 • Щорічного аудиторського висновку.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи , мають бути враховані:

 • соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості, цінних паперівтощо, постійної роботи, сімейний стан;

 • наявність реальної застави;

 • вік та здоров'я клієнта;

 • загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати;

 • інтенсивність користування банківськими позиками ку минулому та своєчасність їх погашення і відсотків по них, а також користування іншими б їівськими послугами;

 • зв'язки та репутація клієнта у діловому світі.

На підставі проведеної аналізу(системи показників, основного виду діяльності та форми власності) кредитоспроможності позичальника комерційному банку доцільно визначити клас надійності позичальника[8;109-111]:

КЛАС А - фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати оснновну суму позики та відсотків за неї у встановлені строки;ї

 • не менше 5 років з часу державної реєстрації;

 • не менш 1 року з часу останньої структурної реорганізації, зміни складу акціонерів;

 • наявність повністю позитивних аудиторських висновків за останні 3 роки діяльності;

 • наявність перспективного бізнес-плану;

 • відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення позик ;

 • відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих відсотків за позиками;

 • прибуткова діяльність за останні 3 роки.

До цього класу відносяться позичальники , стосовно яких немає жодних сумнівів щодо своєчасності та повноти погашення позики й відсотків за неї.

КЛАС Б-фінансова діяльність добра аба дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні впродовж тривалого часу;

 • не менше 3 років з часу державної реєстрації;

 • не менш 1 року з часу останньої структурної реорганізації, зміни складу акціонерів;

 • наявність повністю позитивних аудиторських висновків за останні 3 роки діяльності;

 • наявність перспективного бізнес-плану;

 • відсутність фактів неповернення чи несвоєчасного повернення позик ;

 • відсутність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих відсотків за позиками;

 • прибуткова діяльність за попередній господарський рік, але рівень прибутку порівняно з минулим роком зменшився.

До цього класу відносяться позичальники, до яких щодо здатності до своєчасного й повного погашення позик та сплати відсотків за ними на момент класифікації немає претензій, але передбачена реорганізація, диверсифікація виробництва, зміна профілю діяльності, району роботи иощо, чи зовнішні чинники(загальний стан галузі основної діяльності) не дають можливості віднести їх до вищого класу .

КЛАС В -фінансова діяльність задовільна,але спостерігається чітка тенденція до погіршання;

 • менше 3 років з часу державної реєстрації;

 • менше 1 року з часу останньої структурної реорганізації, зміни складу акціонерів;

 • наявність повністю позитивного чи позитивного аудиторського висновку за останній рік діяльності;

 • наявність бізнес-плану чи його розробка;

 • наявність фактів періодичного затримання повернення позик та сплати нарахованих відсотків за нею;

 • чітко простежується поява негативних чинників щодо первісних джерел погашення позик.

До цього класу відносяться позичальники, стосовно яких якість джерел погашення позики(виручка від реалізації продукції, робіт та послуг тощо) більше не влаштовує банк внаслідок появи періодичної затримки ногашення позики та відсотків за нею.

КЛАС Г-фінансова діяльність погана, спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу;

 • менше 1 року з часу державної реєстрації, останньої структурної реорганізації, зміни складу акціонерів;

 • наявність частково негативного, чи негативного аудиторського висновку , відсутність аудиторського висновку;

 • відсутність бізнес-плану ;

 • наявність фактів неповернення позик чи несвоєчасного повернення позик;

 • наявність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих відсотків за позиками;

 • збиткова діяльність за попередній рік, негативні фінансові результати у поточному році;

 • відсутність повного покриття суми позики розміром застави чи іншого забезпечення;

 • нестабільна динаміка показників на квартальні дати, значення показників погіршуються.

До цього класу відносяться позичальники, які не можуть повернути повної суми позики в строк та на умовах, передбачених кредитним договором (відсутність повного забезпечення позики заставою та забезпечення, негативні фінансові результати тощо).

КЛАС Д-фінансова діяльність свідчить про збитки, і очевидно, що ні основна сума позики, ні відсотки за нею не можуть бути сплачені;

 • менше 1 року з часу державної реєстрації, останньої структурної реорганізації, зміни складу акціонерів;

 • наявність негативного аудиторського висновку , відсутність аудиторського висновку;

 • відсутність бізнес-плану ;

 • наявність фактів неповернення позик чи несвоєчасного повернення позик;

 • наявність фактів несплати чи несвоєчасної сплати нарахованих вілсотків за позиками;

 • відсутність повного покриття суми позики розміром застави чи іншого забезпечення;

 • позичальника визнано банкрутом чи проти нього ведеться справа в арбітражному суді;

 • збиткова діяльність за останні 3 роки, негативні фінансові результати у поточному році.


 
 

Цікаве

Загрузка...