WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

Портфельний кредитний ризик визначається , в основному, такими чинниками *

 • Концентрацією кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі), чутливій до змін в економіці

 • Питомою вагою кредитів, що припадають на клієнтів, які відчувають певні труднощі

 • Концентрацією кредитної діяльності банку в маловивчених нових, нетрадиційних сферах

 • Внесенням частих змін у кредитну політику банку

 • Питомою вагою нових і недавно залучених клієнтів.

Портфельний ризик також залежить від

 • специфіки дебіторів

  • сільськогосподарські

  • промислові

  * Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття //Вісник НБУ.-1997.-№7.-с.39-41.

  • комунальні(державні)

  • персональні

  2)напрямку використання

  • формування оборотних коштів

  • інвестиційні

  • сезонні

  • на подолання тимчасових фінансових труднощів

  • на операції з цінними паперами

  • імпортні та експортні

 • розмірів підприємств позичальників

  • малі

  • середні

  • великі.

  Малі та середні підприємства швидше можуть відреагувати на потреби ринку, клієнта.Їхня структура більш динамічна (гнучка), що дає їм можливість оперативно змінювати напрямки своєї ділової активності, отримувати високі прибутки. Але малі та середні підприємства, як правило, мають невеликий власний капітал, що призводить до банкрутства в умовах жорсткої конкуренції, якигось непередбачених змін політичного та економічного характеру.

  Великі підприємства , навпаки, більш інертні. Вони не реагують швидко на зміни в потребах ринку і конкретного споживача, не часто змінюють напрямок своєї ділової активності, але мають вагомий власний капітал і можуть пережити деякі несприятливі економічні ситуації.

  На підставі всіх цих міркувань можна сформулювати одну з головних складових умов стабільного функціонування комерційного банку - це оптимальна структура кредитного портфеля, яка досягається мінімізацією кредитного ризику за кожною конкретною угодою.

  Таким чином, на підставі викладеного, можна зробити певний висновоккредитний менеджер банку змушений знаходити практичні шляхи зменшення загрози банкрутства позичальника, обирати найефективніші рішення, які забезпечать прийнятний ступінь кредитного ризику щодо кожної кредитної угоди.

  1.2.КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ.

  Оперуючи поданим поняттям кредитного ризику , слід розрізняти такі терміни

  • кредитний ризик щодо позичальника

  • кредитний ризик щодо способу забезпечення позики

  • системний кредитний ризик

  • форсмажорний кредитний ризик.

  Класифікація кредитного ризику 1 ,198 наведена на рис. 1.1. *


  РИС.1.1.ВИДИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ.

  Зупинимося на асортименті та характеристиці джерел кредитного ризику, наведених у таблиці 1.1.

  ТАБЛИЦЯ 1.1.

  АСОРТИМЕНТ І ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННИКІВ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ. **

  1.Асортимент і характеристика чинників кредитного ризику щодо позичальника, гаранта, страховика

  1.1Обєктивний

  Фінансові можливості позичальника , гаранта, страхувальника

  1.2.Субєктивний

  Репутація позичальника, гаранта, страховика в діловому світі, їх відповідальність і готовність виконати взяті зобовязання

  Продовження таблиці 1.1.

  1.3.Юридичний

  Недоліки в складанні та оформленні кредитного договору, гарантійного листа . договору страхування

  2. Системний

  Зміни в економічній системі, які можуть негативно вплинути на фінансовий стан позичальника, гаранта. Страховика (наприклад, переорієнтація економіки , зменшення попиту на продукцію даної галузі, зміни в податковому законодавстві)

  3. Форсмажорний

  Землетруси, повені, катастрофи, смерчі, страйки, військові дії

  4.Асортимент і характеристика чинників ризику щодо застави

  4.1.Неліквідність

  Неможливість реалізації застави

  4.2.Конюктурний

  Можливе знецінення застави за період дії кредитної угоди

  4.3.Загибелі

  Непридатність до зберігання

  4.4.Юридичний

  Недоліки в складанні та оформленні договору застави

  * Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник/В.В. Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред. В.В. Вітлінського.-К.: Т-во"Знання", КОО, 2000.-251с.

  ** Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття //Вісник НБУ.-1997.-№7.-с.39-41.

  Слід зазначити, що більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику щодо позичальника враховували лише один із можливих його чинників - фінансові можливості позичальника (обєктивний ризик, повязаний з позичальником). Практика ж свідчить, що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому, що потрапили в скрутне фінансове становище, а тому, що вони просто не хочуть цього робити (субєктивний ризик щодо позичальника).У таких випадках банк змушений подавати до суду на позичальника за невиконання ним умов кредитного договору.І тут банк може зіткнутися ще з однією неприємністю. Суд може відмовити в задоволенні позову з причини недосконалого складання й оформлення кредитного договору.До речі, це ж стосується й інших юридичних угод, які укладаються в процесі кредитування (договір застави, гарантійний лист, договір страхування). Все це свідчить про те, що при оцінці ризику щодо конкретної кредитної угоди конче необхідно враховувати юридичний ризик.

  Внутрішньобанківський процес управління кредитними ризиками складається з таких чотирьох стадій

  • Робота банку з організації надання кредиту (оцінюється, затверджується та документально відображається кредитний ризик , визначається його категорія)

  • Розгляд кредитного ризику (розробка прогнозу з урахуванням ступеня ризику з мопенту надання кредиту до його повного погашення)

  • Нагляд за боржниками за конкретними угодами, ризиковими кредитами, і рівнем їхньої концентрації за категоріями ризиків

  • Контроль за процесом погашення заборгованості.

  Детальніше ці стадії будуть розглянуті в наступних питаннях.

  Способи (методи), які доцільно й необхідно застосовувати для зниження ступеня кредитного ризику , можна поділити на зовнішні та внутрішні.

  Основні з них наведені на рис. 1.2.


  РИС.1.2.СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

  Зовнішні способи зниження ступеня ризику здійснюються, по-перше, шляхом адміністративного та економічного регулювання банківських ризиків з боку держави, а по-друге, банк здійснює передачу ризику (повністю чи частково) комусь іншому, наприклад, страховій компанії.

  Внутрішні способи зниження ступеня ризику досить різноманітні й реалізуються адекватними внутрішньобанківськими засобами менеджменту й маркетингу.

  Слід також наголосити, що на практиці комерційні банки використовують не окремі способи (методи) зниження ступеня кредитного ризику, а їх раціональну комбінацію (суперпозицію).

  2 Оцінка та мінімізація кредитного ризику у діяльності комерційних банків.

  2.1.ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ.

  Перебудова кредитної системи країни, утворення комерційних банків і перехід до двохрівневої банківської системи, орієнтація на ринковий характер економіки вимагають більщ глибших підходів до пробдеми оцінювання банками кредитоспроможності позичальників.

  Дотепер серед економістів немає єдиної думки з цього питання 13,13.Так, автори однієї з методик розуміють під кредитоспроможністю позичальника "...його здатність вчасно і повно розраховуватися за своїми зобовязаннями" 7,198, що часто звужує поняття кредитоспроможності до платоспроможності. Автори іншої методики вважають, що "...кредитоспроможність являє собою оцінку банком позичальника з погляду можливості й доцільності надання йому кредиту і визначає ймовірність повернення позик та виплати процентів за ними в майбутньому"14,289.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...