WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

Кредитний ризик оцінка та методи його мінімізації - Курсова робота

5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Кафедра банківської справи

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

"КРЕДИТНИЙ РИЗИК: ОЦІНКА ТА МЕТОДИ ЙОГО МІНІМІЗАЦІЇ"

Виконав:

ст.гр.БСс-51

Савич С.О.

Перевірив:

к..е.н. Довгань Ж.М.

Тернопіль-2002

ЗМІСТ

ВСТУП.......................................................................................................................3

1.ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНОГО

РИЗИКУ....................................................................................................................4

2.ОЦІНКА ТА МІНІМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

У ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ.......................................................10

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО

ДОСВІДУ.................................................................................................................32

ВИСНОВКИ...............................................................................................................36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................37

ВСТУП

В умовах реформування економіки України та формування ринкової інфраструктури, розвитку різних форм власності посиленої уваги заслуговує ухвалення раціональних рішень як на державному рівні, так і на рівні підприємницьких структур.Ризик стає невідємною частиною нашого життя, невідємною складовою в будь-якій сфері економічної діяльності. Недостатнє усвідомлення цього нерідко призводить до сумних наслідків. Що ж до банківської справи. То її неможливо уявити без ризику. Тобто для функціонування комерційного банку ризик є іманентно притаманною складовою. Будь-яке рішення в банківській діяльності, що заслуговує на увагу, обтяжене ризиком, бо фінансова сфера взагалі, а банківська справа зокрема, є дуже чутливою до різноманітних соціально-економічних, політичних, природно-кліматичних чинників.

Розмаїття чинників ризику призводить до появи ризиків, що повязані практично з усіма сферами банківської політики. Це кредитний, відсотковий, валютний та інші види ризиків. Ступінь їхнього впливу настільки значний, що це ставить комерційні банки перед необхідністю шукати ефективні методологію, методики та інструментарій щодо раціональної стратегії ризику, засобів його регулювання.

Як відомо, ризик з точки зору банківської установи-це ймовірність зазнати збитки у випадку реалізації певної ситуації. Серед інших видів комерційних ризиків в даній роботі нас цікавить саме кредитний ризик -це ризик понесення збитків від кредитної діяльності комерційного банку, тобто ризик неповернення позичальником вчасно та в повній сумі кредитних коштів , які він отримав від банку, внаслідок певних обставин, в основному свого незадовільного фінансового становища.

Кредитна діяльність комерційного банку - це одне з основних джерел його доходів та збитків. А отже кредитні ризики - головна проблема банку .

Багаторічний досвід роботи комерційних банків у сфері кредитування на українському ринку обєктивно свідчить , що при наданні банківських кредитів завжди існує певна ймовірність того, що кредитні кошти, які були надані банком позичальнику в тимчасове користування, вже ніколи не будуть повернені банку разом із платою за кредит, оскільки наша ментальність у такий непростий час - в тому, що в кожному з нас сидить Ємеля (з усім відомоі казки) , який хоче все відразу і без будь-яких зусиль зі свого боку. В бізнесі так не буває - за все потрібно платити.

Якщо в банку не приділяється достатньої уваги грамотній організації кредитної політики, якщо кредитна та претензійно-позовна робота з позичальниками ведеться на низькому рівні, якщо в структурі кредитного портфеля банку постійно зростає питома вага сумнівних та безнадійних кредитів, такий банк рано чи пізно спіткає сумна, але закономірна фінансова катастрофазбитки від неправильної організації кредитування швидко зростуть у багато разів і перекриють всі доходи від комерційної діяльності банку , а це примусить банк або відмовитися від надання кредитів, або взагалі навіть припинити своє існування.В останньому випадку неодмінно постраждають також багато клієнтів банку - як юридичних так і фізичних осіб, адже їз фінансові інтереси знаходяться в безпосередньому звязку з фінансовим станом банку.

Отже важливими складовими політики банку та головними аспектами даної роботи є

 • раціональне управління кредитним ризиком

 • правильне та адекватне оцінювання структури і міри(ступіню) ризику

 • здійснення тієї чи іншої операції, яка б знизила ступінь ризику до допустимого (мінімального) рівня.

 • Економічна характеристика кредитного ризику

  1.1.ПОНЯТТЯ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ.

  У даній роботі нас цікавить саме кредитний ризик . *

  У низці праць 8, 44 зазначається, що кредитна діяльність комерційних банків є одним з основних джерел їхніх доходів, а кредитні ризики - головна проблема ("головний біль") комерційних банків.

  Сутність стратегії кредитного ризику полягає, зокрема, в тому, що кожного разу, коли банк прагне придбати прибутковий актив (у вигляді кредиту), він бере на себе ризик того, що позичальник може виявитися неплатоспроможним, тобто не зможе (чи не схоче) своєчасно погасити основну суму боргу й відсотки, та при цьому банку не вдасться скористатися забезпеченням позики. 8, 56

  Існують такі різновиди кредитного ризику:

  КРЕДИТНИЙ РИЗИКза конкретною угодою - тобто ймовірність збитку для банку внаслідок невиконання позичальником конкретної угоди;

  КРЕДИТНИЙ РИЗИКза портфелем угод - це середньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфеля.

  Характерною причиною виникнення кредитного ризику для вітчизняної банківської справи є проведення ризикової кредитної політики,а саме:

  • неправильна оцінка ризиків , повязаних з позичальником

  • кредитування, що базується на можливих подіях у майбутньому

  • надання кредиту на основі обіцянки клієнта виставити великий депозит

  • непрофесійно проведений фінансовий аналіз чи його непроведення

  • неякісне оформлення документів на позику та недостатня їх кількість

  • неможливість скласти план погашення за кожним кредитом

  • видача надто великих сум позичальнику

  • висока частка кредитів, виданих позичальникам, які працюють поза межами території обслуговування банку

  • недостатньо вимогливе ставлення до боржника

  • недостатнє, неліквідне забезпечення

  • брак належного контролю за програмою кредитування

  • ігнорування можливого негативного впливу змін стадій ділового циклу

  • кредитування спекулятивних операцій

  • кредитування інсайдерів

  * Гроші та кредит:Підручник/ За ред. Проф. Б.С. Івасіва.-К.:КНЕУ,1999.-404с.

  • недостатня чутливість до змін економічних умов.

  Звичайно, політика розумного кредитного ризику теж не може повністю усунути питання проблемних кредитів. Адже значною мірою вони зумовлюються неефективною роботою позичальника поганим керівництвом погіршенням якості продукції та витісненням її з ринку, тим, що немає маркетингу чи його неефективністю, неякісним контролем за фінансами, а також всілякими форсмажорними обставинами. Але, безумовно, те, що немає внутрішніх факторів (більш доступних для управління) кредитного ризику значно зменшить частку позик із неприємними для банку характеристиками.

  До найважливіших зовнішніх факторів належать такі

  • Загальний стан економіки країни, темпи інфляції

  • Грошово-кредитна політика Національного банку

  • Регіональна та галузева специфіка функціонування банку 

  • Рівень конкуренції

  • Рівень цін на банківські продукти та послуги

  • Соціальна напруженість.

  За даними Всесвітнього банку , на внутрішні чинники ризику комерційних банків Заходу припадає 67% збитків за позиками, а на зовнішні чинники ( по відношенню до банку), відповідно, 33% збитків банків. 8, 57.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...