WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Безготiвковi розрахунки - Курсова робота

Безготiвковi розрахунки - Курсова робота

Безакцептну списання коштів - це списання коштів з рахунка платника без його згоди, на підставі документів, поданих банкові, одержувачем коштів.21

Безспірне стягнення коштів з рахунків у банках може бути здійснено:

— за виконавчими листами, виданими судами;

— за наказами арбітражних судів та іншими виконавчими документами, визнаними законодавством України.

Безспірне стягнення коштів здійснюється через банк списанням коштів з рахунка відповідних підприємств (організацій). При цьому до розрахункового документа додається орігінал виконавчого документа або належним чином оформлений дублікат.

Платіжна вимога - це наказ одержувача коштів (постачальника) про переведення йому коштів з рахунка платника. Платіжна вимога із супровідним реєстром подається стягувачем (одержувачем) у банк, в якому він обслуговується. У платіжній вимозі має бути зазначене призначення платежу та відповідна стаття законодавчого акта, якою передбачене право безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

Відповідальність за обгрунтованність і правільність внесення даних у розрахункові документи у разі безпірного стягнення та безакцентного списання коштів несе стягувач.

Розрахунки платіжними вимогами здійснюються за такою схемою:

1) Одержувач коштів виписує і здає в установу банку, що його обслуговує, платіжну вимогу до платника і реєстр вимог;

2) Банк одержувача пересилає платнику вимогу і реєстр банку платника;

3) Банк платника видає платникові платіжну вимогу і повідомляє про платіж;

4) На основі перевіреної платіжної вимоги установа банку списує зазначену суму з рахунка платника;

5) З банку платника надходять документи про перерахування коштів у банк одержувача;

6) Банк одержувача зараховує зазначену суму на рахунок одержувча коштів.

ВИСНОВОК

Розрахункові видносини в Україні так як і національна економіка України знаходиться на етапі становлення. Саме тому, як раз зараз необхідно правильні основи розрахункових видносин, вибрати правильні шляхи їх розвитку і привести у відповідність до нових умов розвитку і життя нормативно-правову базу.

В умовах риноквого господарювання, винекнення підприємств різних форм власності в здійснені розрахунків усунено зайву централізацію, регламентацію, уніфіковано порядок їх здійснення. Однак, здійснюючи розрахунки, як підприємства, так і кредитні установи зобов'занні суворо дотримуватись чинних законодавчих актів, банківських правил, сприяти прискоренню платежів та зміцненню розрахункової дісципліни.

В сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарського життя. Тому всі угоди, які пов'язані з поставкою матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Останні можуть приймати, як готівкову, так і безготівкову форму розрахунку.

Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей є більш переважливою, на відміну від розрахунків із застосуванням готівкових, грошей, оскільки в першому випадку досягається значна економія на "издержках обращения".

Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє розгалуженна гілка банків, а також зацікавленність держави в їх розвитку.

Таким чином безготівкові розрахунки - це грошові розрахунки шляхом запису по рахункам в банках, коли гроші списуються з рахунку платника і зараховуються на рахунок отримувача. Безготівкові розрахунки в господарстві організовані по визначеній системі, під якою розуміють сукупність принципів організації безготівкових розрахунків, вимог, що застосовуються до їх організації, визначених певними умовами господарювання, а також форм і способів розрахунків і пов'язаного з ними обігу документів.

Безготівкові розрахунки - розрахунки, що проводяться без готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу. Безготівкові розрахунки здійснюються за двом 㸀䄄㴄㸄㈄嘄ними грошовими потоками. Це по-перше, надходження грошових коштів на рахунок; по-друге, витрачання коштів з рахунку.

У сучасних умовах використовуються такі основні форми безготівоквих розрахунків:

— платіжне доручення;

— платіжні вимоги - доручення;

— чеки;

— акредитив;

— платіжні вимоги;

— векселя;

— інкасові доручення (розпорядження).

Форми безготівкових розрахунків розрізняють залежно від характеру і змісту відповідних розрахункових документів.

Народногосподарське значення безготівкових розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових коштів, забезпеченні в максимально короткий час грошової компенсації виробникам-власникам поставленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг.

Отже, питання розрахункових документів, є досить актуальним на сьогоднишній час. Воно є дуже важливим для розвитку національної економіки, і потребує більш чіткої законодавчої регламентації. На мою думку в законодавстві треба більше уваги приділяти таким формам безготівкових розрахунків як чеки, акредитив і виксель.

Стабільність фінансової системи України і національної економіки безпосередьо пов'язана зі стабільністю розрахункової системи, тобто з наяністю надійного механізму платежів, що дозволяють безперебійно здійснювати розрахункові операції.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про банки і банківську діяльність".

 • Інструкція Правління НБУ "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, від 2 серпня 1996р.

 • Положення Кабінету Міністрів України і НБУ "Про переказний і простий вексель" від 10.09.97р.

 • Інструкція НБУ "Про порядок ведення касових операцій у народному господарстві України" від 2 лютого 1995р.

 • Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций.-М.: Издательство БЕК, 1994.

 • Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 1996

 • Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие.- М.: Издательство БЭК, 1994

 • Ерліхівській збірник / під ред, Воронової Л.К. і Пацурківського П.С. - Чернівці.: 1994

 • Вексель. Сто вопросов и ответов. Методическое пособие / под ред. З.Е. Шимановой - М.:1994

 • Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 1995

  1 Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие: -К.: Издательство БЕК, 1994.

  2 Там же.

  3 Цивільне право: навчальний посібник. -К: Вентурі, 1996.

  4 Агарнов М.М. Основы банковского права. Курс лекций. -М.: Издательство БЕК, 1994. 62-63с.

  5 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", коо, 1998.

  6 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", коо, 1998

  7 Фінансове право. Під редакцією Ворошилової Л.К. і Берської Д.А. -К.: Вентурі, -1995.

  8 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", коо, 1998

  9 Лагутін В.Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.

  10 Цивільне право: навчальний посібник, -К: Вентурі., 1996р.

  11 Лагутін В.Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.

  12 Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. - М.: Издательство БЕК, 1994

  13 Фінансове право. Під. ред. Воронової Л.К. і Бенерської Д.Н. - К.: Вентурі, 1995

  14 Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 1994

  15 Фінансове право. Під. ред. Воронової Л.К. і Бенерської Д.Н. - К.: Вентурі, 1995

  16 Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное пособие. - М.: Издательство БЕК, 1994

  17 Лагутін В.Д. Гроші та грошовій обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", КОО, 1998.

  18 А.В.Демніковський , Сучасний вексельний обіг: Нав. посібник- К.: тов."Знання", КОО, 1996

  19 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навч. посібник. -К.: Товариство "Знання", коо, 1998

  20 Аогутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998

  21 Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...