WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Система грошового обiгу та еволюцiя її типiв - Курсова робота

Система грошового обiгу та еволюцiя її типiв - Курсова робота

Раціоналізація грошового обігу полягала в тому, якомога скоротити готівковий обіг і збільшити безготівковий. З цією метою було прийнято Указ Президента "Про заходи щодо скорочення готівкового обігу". Втілення його в життя дозволяло певною мірою нормалізувати грошовий обіг, стримати темпи зростання грошової емісії.

І все – таки оцінюючи введення купона – карбованця на початку 1992 років треба зазначити, що це неоднозначне явище. Перш за все, це був важливий крок у створенні власної грошової системи, що сприяв встановленню економічної незалежності. Разом з тим, з самого початку внаслідок швидкого знецінення, він не міг виконувати функцію нагромадження, а з набуття цим процесом обвального характеру

купона – карбованець втратив здатність бути мірою вартості. Ось чому необхідний був перехід до нової грошової одиниці.

Отже, щоб провести грошову реформу необхідно було створити стабільну ситуацію і в економіці, і в політиці, і в фінансовій сфері. Першочерговим завданням було передусім подолання інфляції. Другою важливию передумовою введення нової національної валюти було формування стабілізаційного фонду, який мав бути гарантом дієздатності гривні. Третьою необхідною передумовою було завершення створення потужностей в Україні для карбування монет, друкування грошей, виготовлення спеціального паперу. І , нарешті, основною передумовою грошової реформи було ефективне здійснення економічних реформ. Це роздержавлення і приватизація власності.

Другий період грошової реформи на весь зріст ставив проблему співвідношення приватизації та реформування грошової системи. Згідно із законами ринкової економіки, сталість і конвертованість грошей визначаються співвідношенням їх маси з товарною масою. При чому, оскільки гроші обертаються швидше ніж товари, то кількість грошей має бути меншою від суми цін товарів. Нажаль, у нас економічна криза поглиблювалася, виробництво товарів падало, товарний дефіцит зростав, пропозиція товарів зменшувалася. І водночас зростали ціни, тривала інфляція, що зумовило емісію грошей, збільшення їх в обігу, перетворення іх на інфляційні гроші.

За цих умов грошова реформа мала бути нерозривно зв'язана з приватизацією власності. З цією метоє що наприкінці 93 – х рр. був прийнятий Указ Президента "Про індексацію номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів". А Указом Президента "Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів" було встановлено, що у 1994р. платежі за придбані обєкти приватизації здійснювалися з приватизаційних депозитних рахунків, або на бажання громадян України, приватизаційними майновими сертифікатами. Вже з 1995р. єдиною формою такого платежу були приватизаційні майнові сертифікати.

Поряд з використанням в готівковому обігу приватизаційних сертифікатів як цінних паперів введення гривні шляхом обміну купоно – карбованців дозволило безпосередньо залучити частину грошей на цілі приватизації.

Згідно Указу Президента України Леонідом Кучми "Про грошову реформу в Україні" від 25 серпня 1996р. було проведено, починаючи з 2 вересня, грошову реформу – введення в обіг визначеної Конституції іншим законодавством України національної валюти України, якою була гривня і її сота частини копійки. Національному банку України наказувалося випустити в обіг банкноти вартістю 1,2,5,10,20,50,100 гривень та розмінну монету номінально ювартістю 1,2,5,10,25 і 50 копійок, припинити емісію українських карбованців, які підлягали обміну на гривні(банкноти та розмінну монету) за курсом 100.000 крб на 1грн.

Органом виконавчої влади , юридичним особам та іншим особам субєктам господарювання всіх форм власності відповідно до встановленого курсу обміну українського карбованця на гривню було наказано провести до другого вересня 1996року перерахування у гривні без будь – яких обмежень, вилучень і конфіскації:

 • Цін, тарифів, а також заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших грошових виплат населенню з їх округленням до одної копійки;

 • Коштів юридичних осіб і інших субєктів господарювання (резидентів і деризедентів), що знаходяться на рахунках в установах банків і в цінних паперах;

 • Усіх видів заощаджень населення на депозитних та інших рахунках, у депозитних сертифікатах, страхових полісах, а також акціях та інших цінних паперах, в тому числі приватизаційних паперах;

 • Активів і пасивів балансів, укладених угод.

  Виплата заробітної плати, стипендій, пенсій, допомог, інших грошових виплат населенню проводилося з другого вересня 1996р. лише у гривнях без будь – яких змін в порядку і строків такої виплати.

  Національний банк України визначив офіційний валютний (обмінний) курс гривні виходячи з валютного обмінного курсу. Національного Банку України, що діяв на передодні проведення грошової реформи, та курсу обміну українського карбованця на гривню. Купівля – продаж іноземної валюти здійснювалися в установленому порядку лише за гривню.

  З розвитко реформи у банках України зосереджено значні суми гривневої валюти, вона виконує функції засобу нагромадження та засобу платежу і зараз використовується, як єдиний платіжний засіб.

  Таким чином другий етап грошової реформи привів до утвердження грошової системи в Україні в адекватній ринковій економіці. Вона спирається на повноцінну національну валюту – гривню, яка забезпечує нормальні умови для функціонування економіки.

  Проте перед грошовою системою України постають такі завдання:

 • Вироблення чітких концепцій функціонування самостійно ефективного грошового механізму, участі в прискоренні процесів виходу з кризи;

 • Створення механізму ефективних, чітких і швидких розрахунків між субєктами господарювання;

 • Вдосконалення системи валютного регулювання, міжнародних валютних відносин і розрахунків;

 • Здійснення кількісного контролю за динамікою грошової маси, встановлення межі її приросту (24%), що відповідає реальній зміні ВВП і має забезпечити помірний темп інфляції;

 • Забезпечення купівельної спроможності національної валюти до рівня, який давав би змогу збалансувати інтереси як державні, так і субєктів національної економіки, включаючи зовнішньоекономічну діяльність.

  Висновоки.

  В даній курсовій роботі досліджується суть грошової системи і дається характеристика окремих її елементів, і функцій , проводиться диференція грошових систем, характеризуються її типи, визначаються причини переходу від одного типу до другого, їх переваги й недоліки. Історія грошових систем дає величезний матеріал для застосування його при вирішенні сьогоденних проблем.

  Отже, основні тези курсової роботи викладені нижче.

  Грошова система – це форма організації грошового обігу, що історично склалась в даній країні і закріплена законодавчими актами. Включаючи в себе такі основні елементи: певну грошову одиницю (її найменування і масштаб цін), види державних кредитних і паперових грошових знаків, розмінної монети, що мають законну платіжну силу, форми і умови безготівкового платіжного обігу, порядок обміну національної грошової одиниці на іноземні і валютні курси, органи, що віддають організацію грошового обігу.

  Історично існували такі типи грошових систем:

 • Система металістичного обігу при якій грошовий товар безпосередньо виконував всі функції грошей, а кредитні гроші були розміняні на метал і система обігу кредитних і паперових грошей при яких золото витіснене нерозмінними банкнотами, чеками, казначейськими білетами з обігу вскарб.

 • Для металістичного обігу характерні два типи грошових систем : біметалізм і монометалізм. Але на цьому еволюція грошової системи не закінчується, відбувається перехід до системи "електронних" грошей.

  Розкрито в курсовій роботі етапи формування грошової систеим України і перехід здобуття незалежності і перспективи розвитку на сучасному етапі.

  Список використаної літератури:

 • Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М. :Финстатинформ, 1995г.

 • Банківська енциклопедія / За ред. А.М.Мороза. – Київ : Ельтон, 1993р.

 • Гальчинський А.С.Теорія грошей. Навч.посібник – Київ : Либідь 1992р.

 • Гревеник Н. Основні напрямки грошово – кредитної політики на 1998р. Вісник НБУ 1998р., №3

 • Гроші та кредит : - Підручник /під ред. М.І. Савлука. – Київ: Либідь, 1992р.

 • Денежное обращение и кредит при капитализме. Учебник/ под ред. Л.Н. Красавиной. – М. Финансы и статистика 1989г.

 • Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит – Київ : Лібро, 1996р.

 • Кошик О. Грошово – кредитна політика та інституційна реформа / Вісник НБУ, 1997р., №9.

 • Общая теория денег и кредита. Учебник/ под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Банки и биржа, 1995г.

 • Указ Президента "Про грошову реформу в Україні" / Голос України, 26 квітня 1996р.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...