WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Система грошового обiгу та еволюцiя її типiв - Курсова робота

Система грошового обiгу та еволюцiя її типiв - Курсова робота

Міністерство освіти і науки України.

Тернопільська академія народного господарства.

Інститут аграрного бізнесу.

Кафедра

Економічної теорії

Курсова робота

На тему:

"Система грошового обігу, та еволюція її типів"

Виконав:

Ст.гр.ОСГ-13

Цибульська М.В

Перевірив:

Тернопіль – 2002.

План.

Вступ.

 • Поняття грошової системи та її елементи.

 • Еволюція типів грошових систем.

 • Грошова система України.

  Висновок.

  Вступ.

  Гроші складають один з найбільш цікавих аспектів економічної науки. Вони відіграють важливу роль у забезпеченні процесу розширеного відтворення. На їх використанні грунтується більшість економічних інструментів господарювання : ціноутворення, оплата праці, комерційний розрахунок, фінанси, податки, розрахунково-платіжні відносини, інвестиційна діяльність, страхування. З урахуванням закономірностей функціонування грошей формується економічна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

  Гроші, крім того, один з найбільш важливих розділів економічної науки. Вони представляють собою дещо більше, ніж пасивний компонент економічної науки. Вони представляють собою динамічність систем, ніж простий інструмент, що допомагає роботі економіки. Класична політекономія заходу по суті виросла з дослідження фундаментальних проблем грошей, що були поставленні у працях: А. Смідта і Д. Рікардо. Наукові розробки цих вчених стали джерелом теорії грошей К.Маркса, яка займає важливе місце у марксиській економічній науці. Багато уваги проблемам грошей приділили у своїх процесах відомі економісти заходу 19-20ст. –Дж.С.Міль, Д. Патінкін, М.Фрідмен та ін.

  Дуже важливим є вивчення грошової системи. Правильно діюча грошова система впливає на життєдійну силу в кругообіг прибутків і витрат, який відображає стан всієї економіки.

  Добре працююча грошова система сприяє повному використанню потужностей, повній зайнятості. І навпаки, поганофункціонуюча грошова система може стати головною причиною різких коливань рівня вирибництва, зайнятості і цін в економіці, створити розподіл ресурсів, який є нераціональним.

  В даній курсовій роботі йдеться про функціонування грошової системи, еволюцію і її типів, формування і проблеми розвитку в Україні на сучасному етапі.

  1. Поняття грошової системи та її елементи.

  В кожній державі існує функціональна грошова система – форма організації грошового обігу в країні, яка склалась історично і закріплена законом. Її складовою частинию є національна валютна система, хоча вона відносно самостійна. Грошові системи сформувалися в 16-17ст. Хоча окремі її елементи з'явилися в більш ранньому періоді, з утвердженням централізованих держав.

  Грошова система формується історично, що позначається на структурі та змісті її елементів. Основними з них є:найменування грошовоїодиниці,масштаб цін, валютний курс і режим зовнішньо-валютного обігу, види готівкових знаків, які мають платіжну силу, регламентація безготівкового обороту, державний апарат, який здіснює регулювання грошового обігу.

  Кожна країна визначає для себе грошову систему, в тому числі валютний метал, грошову одиницю, порядок чеканки монет і емісії грошових знаків, золотий ( або інший) вміст.

  Найменування грошової одиниці (національної валюти), як правило, виникає історично. До введення власної валюти в Україні функціонувала грошова одиниця колишнього СРСР – карбованець(рубель), сотою долею якого була копійка. Найменування "рубель" закріпилося за грошовою одиницею Росії відносно пізно в 17ст. Становлення держаної незалежності України обумовлює перехід до найменування стародавньої грошової одиниці, що використовувалась в Київській Русі – гривні, що була грошовою одиницею УНР в 1918р. В зв'язку з проголошенням в 1991р. акту про незалежність України було законодавчо закріплено рішення назвати гривнею власну грошову одиницю Української держави.

  В окремих країнах діють такі грошові одиниці: Австралія – Австралійський шилінг, Бразилія – крузейро, Великобританія – фунт стерлінгів, Греція – драхма, Данія – датська крона, Німеччина – марка, США – долар США, Франція – французький франк.

  Одним з важливих елементів грошової системи є масштаб цін.

  Масштаб цін – історично обумовлений елемент грошової системи, що визначає вміст у грошовій одиниці металу, який у відповідний період виконував роль грошей . Масштаб цін служить для вимірювання різних кількостей золота, його маси, а золото, міра вартості служить для вимірювання вартості всіх інших товарів. Держава в законодавчому порядку фіксує масштаб цін , але ця фіксація як правило не пов'язана із зміною вартості золота. Спочатку грошові одиниці та їх назви були пов'язані з певною вагою благородних металів наприклад, фунт стерлінг означає фунт срібла. Але з часом масштаб цін все більше відривається від валового вмісту грошової одиниці. Спричинено це переходом від срібла до золота, як грошового металу і витіснення срібла золотом у функції міри вартості, псуванням і зношуванням монет.

  З припиненням обміну паперово – кридитних грошей на золото ( до поч. 2 Світової Війни майже всі країни заходу відмовилися від такого обміну) та їх знецінення , масштаб цін, по суті втратив свій економічний зміст.

  В кінці 70-х років у результаті міжнародної валютної реформи в провідних країнах заходу офіційна ціна золота і золотий вміст грошових одиниць були відміненні.

  Валютний курс – співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій. Зовнівиступає як ціна валюти однієї країни, виражена в валюті іншої країни чи в міжнародних розрахункових одиницях (ECU.SDR). Використовуєтьсявалютний курс при купівлі і продажувалюти в зв'язку з експортом товарів чи послуг, надходженняв країнукапіталів,доходів і кредитів, наданні кредитів іншим країнам, вивозу за кордон капіталів та прибутків.

  Валютний курс виконує ряд важливих економічних функцій.

  Таблиця.1

  Функція валютного курсу

  Засіб

  Інтернаціо

  налізації грошових відносин

  Зіставлення цінових структур в рез. виробничого відтворення

  Зіставлення

  ітернаціональної

  та національної

  вартості цін нац.

  та світового ринків

  Перерозподіл

  нац. продук. між країнми,

  що здійснюють

  зовн.економ.

  зв'язки

  По-перше, за його допомогою долається національна обмеженість грошової одиниці певної країни. Локальна її цінність перетворюється в інтернаціональну. Відповідно до цього валютний курс виступає як засіб інтернаціоналізації грошових відносин, утворення цілісної світової системи грошей.

  По-друге на основі валютного курсу здійснюється й зіставлення цільових структур окремих країн, умов і результатів виробничого відтворення – продуктивності, витрат виробництва, заробітної плати, темпів економічного зростання, а також торгівельного і платіжного балансів.

  По-третє, за допомогою валютних курсів зіставляються національні умови виробництва, зокрема національної вартості товарів та послуг з інтернаціональними цінами та інтернаціональною вартістю. На його основі національні витрати прирівнюють до єдиного вартісного еквівалента – суспільно інтерніціональних витрат праці відповідно до цього – до інтернаціональної вартості.

  По-четверте, через механізм валютних курсів відбувається перерозподіл національного продукту між країнами, що здійснюють зовнішньоекономічні зв'язки.

  Необхідність встановлення валютного курсу визначається тим, що національні гроші за межами внутрішнього ринку не можуть виступати законними, платіжними і повинні бути обміняні. Правильне визначення валютного курсу має вирішальне значення для забезпечення еквівалентності, взаємної вигоди в відносинах економічних субєктів різних країн. В сучасних умовах в основі курсів валют лежить співвідношення їх купівельних спроможностей. Проте цілий ряд факторів може спричинити значне відхилення валютних курсів від їх основи. Це насамперед, зміна попиту і пропозиції іноземної валюти в країні, яка визначається перш за все, зміною стану платіжного балансу. Крім того, зміна валютнихкурсів може визначитись і позаекономічними факторами – ускладненням політичної ситуації в країні, посилення недовіри юридичних іфізичних осіб доуряду та існуючих державних структур, загостренням соціальних та національних протиріччь.

  Слід відрізняти офіційно всановлений, фіксований, валютний курс від гнучкого ринкового. Фіксовані курси втратили свою вирішальну роль. Зараз курси своїх валют фіксують лише деякі країни по відношенню до більш міцних валют чи міжнародних валют, та тільки на рівні, що фактично склалися на валютному ринку. Тому найважливішими є гнучкі валютні курси, які поділяються на плаваючі та коливні.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...