WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна система України - Курсова робота

Грошово-кредитна система України - Курсова робота

Банк купує у фактичного позичальника визначене ним майно і одночасно зобов'язується продати це саме майно тому ж позичальникові через деякий строк за певну ціну. Юридично така угода являє собою сукупність двох договорів купівлі-продажу, які оформляються єдиним документом. Відрізняються ці договори лише ціною (ціна договору зворотного продажу є вищою) і строками виконання. Таким чином, оплата купівельною ціни за першим договором економічно рівнозначна за змістом видачі кредиту. Різницею між ціною І і ІІ договорів є платою за користування банківським кредитом, тобто відсотком, а тимчасовий інтервал між строками платежів за товар - фактично строком кредитування. Майно, яке є предметом договору купівлі-продажу, виконує функцію забезпечення повернення кредиту, отже, практично таку ж як застава. Договором обов'язково обумовлюється, що у випадку несплати купівельної ціни (фактично неповернення "кредиту" в строк) банк має право відмовитися від договору і розпоряджатися майном на свій розсуд.

Також банком для вдосконалення механізму кредитування важливо налагодити й взаємовигідну партнерську роботу зі страховими компаніями, яка поки що бажає бути кращою1. Між банками і страховиками доцільно розмежувати відповідальність у тристоронніх договорах (банк-позичальник-страховик) усіх учасників за розробку заходів, контроль за їх здійсненням і власність прийняття економічних важелів з недопущенням виплати відсотків або погашення основного боргу внаслідок непрофесійних або зловмисних дій боржника. В такому договорі доцільно виключити можливість таємної домовленості між двома партнерами, спрямованої проти третьої сторони. У разі, коли банк надає кредит клієнту і страхує його в страховій компанії, яка теж є банківським клієнтам, банку невигідно вести політику на розорення страховика, адже він сплачує на його користь страхову суму. Недоцільними будуть і банківські зусилля, спрямовані на розорення позичальника. Вирішити цю проблему можливо на основі взаємовигідного партнерства банку зі страховою компанією і вдосконаленням кредитної роботи з власними позичальниками.

Переймання досвіду роботи зарубіжних банків свідчить про широке застосування ними кредитування по контокорентному рахунку (так званий овердрафт). Основною перевагою овердрафту, окрім економії витрат, пов'язаних з оформлення видач звичайних позик, є те, що клієнт по суті платить за фактичне користування кредитом, оскільки банки, як правило, практикують щоденне нарахування процентів на суму непогашеного залишку. В результаті досягається значна економія коштів, внаслідок короткочасного і перехідного характеру кредиту. Овердрафт є найбільш зручним методом кредитування, що дозволяє клієнту вирішувати проблему фінансування короткострокової заборгованості в періоди, коли його витрати тимчасово перевищують надходження коштів на рахунках.

Як свідчить зарубіжна практика, овердрафт повинен застосовуватись в основному лише у відносинах з найбільш надійними першокласними позичальниками з високим рівнем платоспроможності, яка не викликає у банків сумнівів. В нестабільній економічній ситуації цього правила повинні дотримуватись і вітчизняні банки, запроваджуючи більш прогресивні методи кредитування, що відповідають сучасним вимогам клієнта.

ВИСНОВКИ

Кредит є об'єктивною вартісною категорією, його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин, а передумовою є наявність поточних чи майбутніх доходів у позичальника. Конкретними причинами необхідності кредиту є коливання потреби в коштах та джерелах їх формування як у юридичних, так і фізичних осіб.

Кредитні правовідносини виникають між суб'єктами ринку на основі відповідних договорів і за умови дотримання ними основних принципів кредитування: строковість, поверненість, платність, забезпеченість, цільове використання.

Значення кредиту в економіці будь-якої країни важко перецінити, адже:

 • кредит обслуговує рух капіталу і різних суспільних фондів;

 • завдяки кредиту в народному господарстві ефективно використовуються кошти, що тимчасово вивільняються з обороту;

 • особлива роль кредиту в організації оборотного капіталу сезонних підприємств, не кажучи вже про його значення у відтворенні основних фондів;

 • кредит служить засобом міжгалузевого і міжрегіонального переливу капіталу.

В Україні найпоширенішою формою забезпечення кредиту залишається застава, але не дивлячись на це, механізм застави по суті не діє, а тому при непогашенні боргу банку дуже важко захистити свої права. Звідси випливає нагальна необхідність радикально спростити механізм реалізації заставленого майна підприємств будь-якої форми власності, це саме стосується і механізму оголошення підприємства банкрутом.

На жаль зараз майже кожний 5-й банк України має незадовільний фінансовий стан, що стримує розвиток банківського сектору і економіки взагалі. Основною причиною цього є хиби у кредитній політиці. Внаслідок цього чимало банків, які вели надто ризикову політику тепер мають великі суми простроченої заборгованості за кредити, що ставить їх на межу банкрутства. Ті ж банки, які використовували надто обернену кредитну політику зараз мають великі залишки кредитних активів, які не приносять доходу, а тому теж зазнають збитків. Як наслідок сьогодні гостро стоїть питання зміни стратегії і тактики банків на кредитному ризику, модернізації механізму кредитування взагалі.

Оскільки пріоритетними напрямком у роботі банків є кредитування економіки, то перспективи розвитку банківської системи проглядаються лише за умови зниження простроченої заборгованості за позиками банків, що у свою чергу вимагає від банківських спеціалістів вести постійний пошук методів вдосконалення кредитування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Банки и банковские операции. Учебник для ВУЗов / Под.ред. Е.Ф.Жуковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471с.

 • Банківська енциклопедія / Під редакцією д.ек.н. професора Мороза А.М. – К.: "Ельтом", - 1993. – 327с.

 • Банківський портфель – 3 (Книга менеджера по кредитам) / отв.ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: "СОМИНТЕК" – 1995. – 752с.

 • Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин, - Тернопіль: "Тернопіль", 1996 – 140с.

 • Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1997. – 172с.

 • Кредиты. Инвестиции. – М.: "Приор", 1995. – 144с.

 • Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і тактика законодавство регулювання / М.Олексієнко, В.Ольшинський, Д.Липак, Е.Першиков. – К.: "Козаки", 1996. – 144с.

 • Кристофер А. Блюмфилд. Как взять кредит в банке. англ.изд. – М.: ИНФРА. – М, 1996 – 144с.

 • Панова Т.С. Кредитная политика КС – М.: ИКУ "ДИС", 1997. – 464с.

 • Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для ВУЗов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова и др.: Под.ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479с.

 • Финансово-кредитный словарь. Том І-ІІІ. – М.: Финансы, 1984. – 2005с.

  1 Кредит і кредитні првавовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання /М. Олексієнко, В.Ольшанський, Е. Перинков — К: "Козаки", 1996 — М.

  1 Банківська енциклопедія / Під редакцією д.е.н., професора Мороза А.М. — К: "Ельтом" — 1993 —327 с.

  1Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М.Олексієнко, В.Ольшанський — К: "Козаки", 1996. — 144 с.

  1 Кристофер А. —Блюмфилд. Как взять кредит в банке, англ. изд. — М: ИНФРА; 1996 — 144 с.

  1 Банки и банковские операции. Учебник для ВУЗов / Под ред. Е.Ф.Жуковой — М: Банки и биржи ЮНИТИ — 1997 —441 с.

  1 Банківський портфель – 3 (Книга менеджера по кредитам) / отв.ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: "СОМИНТЕК" – 1995. – 752с.

  1 Дзюблюк О.В. Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин. Тернопіль: "Тернопіль". - 1996. - 1400с.

  3


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...