WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна система України - Курсова робота

Грошово-кредитна система України - Курсова робота

ПЛАН

Вступ

 • Економічний зміст кредитних правовідносин.

 • Види кредиту та їх характеристика.

 • Кредитний процес, його стадії і принципи.

 • Шляхи вдосконалення банківського кредитування.

  Висновки

  Список використаної літератури

  ВСТУП

  Грошово-кредитна система України — важлива сфера національної економіки, де в останні роки відбуваються радикальні зміни. Корінним чином змінюється кредитна система, запроваджуються нові форми кредитування і розрахунків, іншими стають взаємовідносини між банками і їх клієнтами, складаються нові пропорції між фінансами і кредитом. На фоні активного розвитку товарних і фінансових ринків роль грошей різко зростає. Ситуація перехідної економіки, формування ринку вимагають пошуку нових форм грошово-кредитних відносин.

  Основним джерелом задоволення великого попиту на грошові ресурси є кредит, адже навіть при самому високому рівні самофінансування господарюючим економічним суб'єктам не вистачає власних коштів на здійснення інвестицій і поточної основної діяльності. Потреба в кредитних ресурсах стає особливо відчутною у зв'язку з глибоким технічним переозброєнням економіки, що вимагає основних інвестицій, а це в свою чергу викликає необхідність детального вивчення кредитних відносин.

  Актуальність даної теми полягає в тому, що кредит, як відомо, є основною статтею вкладень комерційних банків, до того ж він є чи не найризиковішою банківською операцією, яка привела до банкрутства не один банк.

  А тому надзвичайно великого значення набуває вміння банківських спеціалістів в процесі загострення конкуренції на кредитному ринку вибирати найраціональніші менеджерські рішення, розраховувати ефективність різних варіантів кредитних проектів, робити стратегічні і тактичні прогнози, здійснювати постійний контроль за дотриманням законодавчих норм в проведенні кредитних операцій. А все це можливо лише за умови досконального знання всього механізму надання та погашення позик.

  Актуальність теми заключається також в тому, що кредитування, як будь-який інший процес, не є сталим, а постійно змінюється, модернізується, а тому дослідження вдосконалення кредитного процесу є також важливим з точки зору розробки і впровадження на практиці нових способів надання та погашення позик.

  Головною метою даної роботи є висвітлення економічного змісту кредитних відносин, аналіз механізму банківського кредитування в Україні та пошук шляхів його вдосконалення.

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  Кредит походить від латинського "Kreditum", що дослівно означає "вірю", "довіряю". В широкому розумінні слова кредит — це угода між юридичними і фізичними особами щодо позики. Проте в економічній літературі немає єдиної думки щодо визначення суті кредиту, що пояснюється складністю економічних відносин, що виникають з цього приводу.

  У Положенні НБУ "Про кредитування" зазначається: "Кредит — позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання". Отже, кредит виникає тоді, коли один із партнерів (кредитор) надає іншому (позичальнику) кошти (інколи майно) на визначений строк за умови виплати еквівалентної вартості і процентів.

  В сучасних умовах всі позики оформляються у вигляді грошового кредиту і кредитні відносини є частиною всіх грошових відносин. Головне, що відрізняє грошову позику від всіх інших форм грошових відносин — це зворотній рух вартості.

  Під кредитними відносинами розуміються всі грошові відносини, пов'язані з наданням і поверненням позик, організацією грошових розрахунків, емісією готівкових грошових знаків, кредитуванням інвестицій, використанням державного кредиту тощо1. Сторони, які беруть участь у цих економічних відносинах, називаються їхніми суб'єктами, а ті грошові чи товарно-матеріальні цінності, затрати чи виконані роботи та надані послуги, щодо яких укладається кредитний договір, є об'єктом кредиту.

  Таким чином, кредит — особлива форма руху грошей. Це категорія ринкова, а ринок повинен обслуговуватися спеціальним фондом грошових засобів (позиковий фонд країни), які можуть надаватися економічним суб'єктам на умовах поверненості. Формою руху позичкового фонду і є кредит.

  Говорячи про значення кредитних відносин в розвитку економічних зв'язків між галузями і регіонами, в підвищені ефективності виробництва, необхідно показати його роль в утворенні використання доходів і прибутку. Справа в тому, що кредит обслуговує процес утворення, розподілу і споживання доходів. Кредит і кредитна система, обслуговуючи кругооборот засобів, бере участь в розподілі валового продукту. Необхідність кредиту проявляється в тому, що на його основі здійснюється емісія грошей як платіжного засобу.

  Виходячи із вищевказаного, можна зробити висновок що необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин, а його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника. Конкретними причинами виникнення кредитних відносин є коливання потреби в коштах та джерелах їх формування як у юридичних, так і фізичних осіб.

  В своєму історичному розвитку кредитні відносини пройшли декілька етапів, кожний з яких мав свої особливості.

  Розглянемо ці етапи:

  Первинне становлення. Основною ознакою цього етапу була повна відсутність на ринку позичкового капіталу спеціалізованих посередників. Кредитні відносини встановлювались напряму між власником грошових ресурсів і позичальником. Кредит виступав у формі великого лихварського капіталу, характерними особливостями якого були:

  • повна децентралізація кредитних відносин, що визначалися лише угодою між кредитором і позичальником;

  • обмеженість у використанні (переважно у сфері обігу);

  • надвисока норма проценту.

  Завершення цього етапу було пов'язано зі становленням капіталістичного способу виробництва, що зумовило різке збільшення потреби у позичковому капіталі для виробництва.

  Структурний розвиток. Цей етап розвитку кредитних відносин характеризувався появою на ринку позичкового капіталу спеціалізованих посередників в обличчі кредитно-фінансових організацій. Перші банки виникли на базі крупних лихварських контор, прийнявши на себе функції, які стали традиційним для більшості кредитних інститутів. Зростаючий рівень попиту на послуги спеціалізованих посередників і відповідно висока норма прибутку на ринку позичкового капіталу визначили швидкий розвиток банківської системи за рахунок переливу в неї капіталу із інших сфер діяльності (промисловості і торгівлі). Як наслідок, відносини на ринку позичкового капіталу почали набувати формалізованого характеру, встановлювались типові процедури кредитування, механізм відповідальності сторін. Однак в цілому діяльність кредитних установ мала децентралізований характер.

  Сучасний стан.Основна ознака цього етапу розвитку кредитних відносин — це централізоване їх регулювання з боку держави в обличчі центрального банку. Поява перших загальнонаціональних кредитних інститутів, наділених монопольними функціями по координації, нормативно-методичному забезпеченню кредитно-грошових відносин, сприяла формуванню повноцінної системи безготівкового грошового обігу, а також суттєвому розширенню списку послуг і операцій комерційних банків. В подальшому діяльність центральних банків розвивалась в напрямку перш за все використання кредитних важелів в якості одних з найбільш ефективних регуляторів ринкової економіки. На кінець, розвиток інформаційних технологій в економіці, формування глобальних банківських мереж, комп'ютерних комунікацій та баз даних дозволили винести кредитні відносини на принципово новий якісний рівень, як в частині техніки обслуговування клієнтів, так і в розповсюдженні їх на всі сфери фінансової діяльності, в тому числі і на міжнародних ринках.

  Велика роль кредиту і у відтворенні основних фондів. Адже антинаційна властивість кредиту забезпечує здійснення капітальних вкладень ще до того, як господарюючий суб'єкт накопиче прибуток і амортизацію для інвестицій. Залучення позичкового капіталу у сукупності із власним дозволяє оперативно реалізувати на прогрес технології, швидко запроваджувати новітні наукові дослідження.

  Таким чином, економічний зміст кредитних відносин полягає в тому, що:

  • кредит обслуговує рух капіталу і різних суспільних фондів;

  • завдяки кредиту в народному господарстві ефективно використовуються кошти, що тимчасово вивільняються з обороту;

  • кредит служить засобом міжгалузевого і міжрегіонального переливу капіталу.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...