WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна полiтика та роль Нацiонального банку - Курсова робота

Грошово-кредитна полiтика та роль Нацiонального банку - Курсова робота

1 РОЛЬ НБУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Підтримка з боку провідних міжнародних кредитно-фінансових організацій політики економічних реформ створює умови для повноцінної участі України в операціях світового ринку позичкових капіталів.

Державна макроекономічна політика і політика в галузі платіжного балансу, її реалізація та прогнозування потребують контролю за всіма зовнішніми довгостроковими зобов'язаннями країни. Відповідальність за складання прогнозу платіжного балансу покладена на Національний банк України.

Національний банк України є:

центральним банком, який проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту та забезпечення стабільності національної грошової одиниці;

емісійним центром;

валютним органом;

органом банківського нагляду;

державним банком;

організатором міжбанківських розрахунків.

Слід зазначити, що банківська система України починала свою роботу в надзвичайно жорсткому економічному середовищі — в умовах стрімкого падіння виробництва, цінової лібералізації, руйнівної гіперінфляції та повного дисбалансу економічних процесів. Це перешкоджало формуванню банками власної ресурсної бази та капіталу, стримувало розвиток довгострокового кредитування.

Банківська система України як незалежної держави, що прагне до створення розвиненої ринкової економіки, є дворівневою. До першого рівня належить Національний банк, що являє собою "банк банків", центральний банк країни, а до другого — система комерційних банків.

Процес створення сучасної банківської системи, яка відповідала б умовам ринкової економіки, в Україні ще триває і триватиме довго. Це пов'язано з тим, що в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою. (7;с.230)

Незважаючи на це, вже зараз можна стверджувати, що підвалини банківської системи ринкового типу в Україні побудовані.

Банківська система незалежної України і відповідно НБУ створювались протягом 1991 року у зв'язку з дезінтеграцією бувшої радянської банківської системи.

Правовою основою банківської системи нашої держави став Закон України "Про банки і банківську діяльність", ухвалений Верховною Радою України 20 березня 1991року. Відповідно до постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність", цей законодавчий акт було введено в дію з 1 травня 1991року. Пунктом 3 постанови Верховної Ради України організаційно було вирішено питання про створення центрального банку незалежної держави - України. ( 1;с 5)

Статус і принципи діяльності НБУ визначені Основним Законом держави-Конституцією. Статті, які стосуються функціонування НБУ, вміщені у двох розділах, присвячених законодавчій і виконавчій владам, оскільки центральний банк держави, очолює національну валютну та фінансово-кредитну системи. (6; с 10)

НБУ за своїм правовим статутом є однією з найважливіших інституцій держави. Він не входить до жодної з гілок влади.

Рада НБУ відповідно до статті 100 Конституції України розробляє .основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради НБУ визначається законом.

НБУ наділений правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді, що свідчить про вищий ступінь його значущості у системі державних " інституцій. НБУ, також, як орган держави є рівноправним партнером державного органу виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.

Як центральний банк держави Національний банк, здійснюючи грошово-кредитну політику, використовує такі засоби: впливає на процентні ставки шляхом регулювання облікової процентної ставки рефінансування комерційних банків, встановлення обов'язкових резервів, що розміщуються комерційними банками у Національному банку, обмеження кредитів шляхом встановлення "кредитних стель".

Національний банк веде Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ.

Комерційні банки України та іноземні банки можуть здійснювати банківські операції тільки після реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків.

Національний банк представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн, міжнародними банками та фінансово-кредитними організаціями.

Національному банку України належить монопольне право на емісію грошей в обігу, а також випуск національних грошових знаків (банкнот, монет). Для друкування та карбування грошей за ініціативою НБУ створено власну Банкнотне - монетну фабрику, а для їх зберігання -Центральне сховище.

Національний банк створює і організує діяльність Державної скарбниці України, нагромаджує золотовалютні резерви, які зараховуються на його баланс.

Національний банк України є головним органом, який визначає валютну політику.

Національний банк України у сфері валютної політики та валютного регулювання має такі повноваження:

установлює правила проведення в Україні резидентами і нерезидентами валютних операцій;

ю

визначає структуру валютного ринку України, а також порядок та умови торгівлі валютними цінностями на ньому;

установлює порядок переведення, ввезення, пересилання в Україну та з неї валютних цінностей;

визначає порядок відкриття резидентами рахунків у банках за межами України та нерезидентами рахунків в уповноважених банках України;

установлює загальні правила видачі резидентам та нерезидентам ліцензій та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, видає ці ліцензії і приймає рішення про їх скасування;

установлює єдиний порядок визначення і використання курсу грошової одиниці України відносно іноземних валют та розрахункових (клірингових) одиниць;

установлює спільно з Кабінетом Міністрів України порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях та неконвертованій валюті, які використовуються у торговельному й неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України;

нагромаджує, зберігає і використовує золотовалютні резерви з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України;

складає за участю Кабінету Міністрів України платіжний баланс України;

бере участь у визначенні ліміту валового зовнішнього боргу України та контролює дотримання цього ліміту після його затвердження Верховною Радою України тощо.

НБУ організовує на території України купівлю-продаж конвертованих валют за гривню. При цьому він використовує золотовалютний резерв, здійснюючи валютні інтервенції з метою впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют. Це дає можливість резидентам — позичальникам іноземних кредитів, отримувати іноземну валюту, необхідну для виконання платежів з обслуговування зовнішнього боргу. Забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності національної валюти дає змогу резидентам - позичальникам іноземних кредитів знизити ризики, пов'язані із коливаннями курсу національної валюти відносно іноземних валют, і з більшою вірогідністю спрогнозувати потреби у національній валюті для забезпечення планових платежів у іноземній валюті в рахунок обслуговування цих кредитів. (Додаток №1)

За станом на 01.07.2000р. у Реєстрі банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ Національним банком України зареєстровано 196 банків (203 — на початок 2000 року). Серед них — 2 державних банки (Ощадний та Укрексімбанк), 167 акціонерних товариств (118 відкритих та 49 закритих) і 27 товариств із обмеженою відповідальністю. В їх числі зареєстровано ЗО

комерційних банків, створених за участю іноземного капіталу (15.3% від загальної кількості), серед яких 8 банків зі 100-процентним іноземним капіталом. Процент участі іноземного капіталу в банківській системі становить 14.5%. На ринку банківських послуг функціонує 158 комерційних банків, із яких 151 має ліцензію Національного банку України на здійснення операцій із валютними цінностями (за станом на 01.01.2000 р. зазначену ліцензію мали 153 банки зі 164).

Банківська система України на чолі з Національним банком бере участь у економічних процесах держави в умовах загальноекономічної кризи, низьких темпах ринкових перетворень. Національний банк України докладає зусиль для реалізації основної стратегічної мети, визначеної для нього законодавством, — забезпечення стабільності національної валюти шляхом проведення цілеспрямованої монетарної політики, зорієнтованої на макроекономічну стабілізацію та зниження темпів інфляції. Втілення монетарної політики НБУ відбувається за участі другого рівня вітчизняної банківської системи — комерційних банків, які виконують опосередковану роль у регулюванні процесу наповнення економіки платіжними засобами. Здійснення Національним банком постійного контролю за пропозицією грошей в економіці дало змогу підтримувати протягом останніх років відносну фінансову стабільність, що створювало умови для поступового пожвавлення ділової активності та зниження темпів падіння ВВП.


 
 

Цікаве

Загрузка...