WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна полiтика та роль Нацiонального банку - Курсова робота

Грошово-кредитна полiтика та роль Нацiонального банку - Курсова робота

золотого запасу, вільно конвертованої валюти, резервної позиції та "спеціальних прав запозичення".

Основу золотовалютних резервів України сьогодні становлять запаси іноземних вільно конвертованих валют (ВКВ). Вони виступають у формі:

Валютний кошик НБУ складається з доларів США, німецьких марок, французьких франків, швейцарських франків, англійських фунтів, японських єн та ін. Значна перевага у формуванні цього кошика віддається доларам США, німецьким маркам та швейцарським франкам (як найстійкішим "якорним" валютам) з боку Фонду й не обмежене будь-якими строками.

Національний банк України відповідно до своїх функцій регулює приплив іноземних інвестицій у банківську систему України. Основним нормативним документом з цього питання є "Положення про порядок видачі ліцензій на створення комерційних банків за участю іноземних юридичних та фізичних осіб", затверджене постановою Правління НБУ від 7 лютого 1994 р. (відповідні зміни та доповнення внесені постановами Правління НБУ від 17 червня 1995 р. та від 20 червня 1997 р.). Цими документами передбачено, що в Україні можуть створюватися комерційні банки як із 100-відсотковою участю іноземного капіталу, так і з частковою участю іноземних юридичних та фізичних осіб.

Національний банк України здійснює реєстрацію усіх кредитів в іноземній валюті, що їх резиденти отримують від нерезидентів, і видає резидентам реєстраційні свідоцтва встановленої форми. При цьому резидент-позичальник має одержати реєстраційне свідоцтво після

підписання кредитної угоди з банком-кредитором, але до фактичного отримання коштів за кредитом.

Національний банк України не здійснює реєстрацію таких операцій, як одержання резидентом від нерезидента (компанії, фірми) кредиту у формі відстрочення платежу за реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги. Вказані операції регулюються чинним законодавством України та міжнародними угодами.

Політика валютного регулювання реалізується через механізм . валютних обмежень і валютного контролю.

Метою валютного контролю є забезпечення дотримання резидентами та нерезидентами валютного законодавства.

Основним документом, який установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства, є Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. Контроль за дотриманням установленого порядку здійснення валютних операцій покладається на органи валютного контролю. Як визначено у статті 13 Декрету,головним органом валютного контролю в Україні є Національний банк України, який:

здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених Декретом до компетенції інших державних органів;

забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з названим вище Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами через ці банки. До сфери валютного контролю належить усе те, що підлягає валютному контролю відповідно до чинного валютного законодавства, а саме: валютні операції, які здійснюються резидентами України і нерезидентами на її території, а також зобов'язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, що перебувають за межами України.

Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати й одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах своїх повноважень, а також про майно, котре підлягає декларуванню.

Обов'язки щодо здійснення контролю за валютними операціями резидентів України НБУ виконує на основі:

1) здійснення власних, силами працівників центрального апарату та обласних управлінь НБУ, перевірок уповноважених банків стосовно дотримання ними норм і правил валютного законодавства;

2) тісної взаємодії з державними органами, уповноваженими контролювати дотримання резидентами України чинного валютного законодавства;

3) надання інформації державним органам України, що є одним із напрямів співробітництва з метою посилення валютного контролю через узагальнення та аналіз інформації про стан розрахунків за зовнішньоекономічними операціями резидентів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України "Про заходи . щодо забезпечення валютного контролю" від 26 лютого 1995р., Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України для інформування Кабінету Міністрів України та Головної державної податкової адміністрації;

4) адміністративних заходів, спрямованих на посилення валютного контролю через надання пропозицій, розроблення та прийняття нових нормативних актів Національного банку України та доповнень до існуючих, а також через участь у розробленні законодавчих актів з питань валютного регулювання і контролю;

5) аналізу звітності за валютними операціями, форми якої вста-. новлено Національним банком України.

Ступінь відповідальності (фінансові санкції) за порушення валютного законодавства встановлені Декретом КМУ "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" та положенням НБУ від 20 липня 1998 р. "Про порядок застосування ст. 16 Декрету

Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"" від 19 лютого 1993 р.

Підставами для застосування стягнень є:

1. Здійснення комерційними банками або кредитно-фінансовими установами операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії Національного банку України тягне за собою штраф у сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення.

2. Здійснення резидентами та нерезидентами валютних операцій без отримання індивідуальної ліцензії тягне за собою штраф, що обчислюється у порядку, зазначеному в п.1, за винятком операцій з:

вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка раніше була ввезена ними в Україну на законних підставах, або ті самі операції, здійснені фізичними особами-резидентами на суму, що • визначається відповідною інструкцією Національного банку України;

платежів в іноземній валюті, за винятком оплати валютних цінностей, що здійснюються резидентами за межі України на виконання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами, якщо такі зобов'язання оформлені відповідно до діючого законодавства, а також платежів за межі України у вигляді процентів за кредити та доходу (прибутку) від іноземних інвестицій,

вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності;

відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іноземній валюті на час їхнього перебування за кордоном;

відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками за межами України;

відкриття рахунків в іноземній валюті дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філіями та представництвами підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

3. Торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-фінансовими установами без одержання ліцензії Національного банку України та (або) з порушенням порядку і умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківсько-валютному ринку України тягне за собою штраф, що обчислюється у порядку, зазначеному в п. 1, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення.

4. Невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів або ухилення від здійснення функцій органу валютного контролю щодо операцій своїх клієнтів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії НБУ на право здійснення валютних операцій або штраф. Штраф визначається у розмірі 25 % від суми іноземної валюти, що була зафіксована у дорученні резидента, чи у розмірі 25 % від суми валютних операцій, здійснених резидентами і нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства.


 
 

Цікаве

Загрузка...