WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Грошово-кредитна полiтика та роль Нацiонального банку - Курсова робота

Грошово-кредитна полiтика та роль Нацiонального банку - Курсова робота

Необхідною умовою використання операцій з ОВДП для регулювання грошового ринку є досягнення необхідної стабільності цінових умов реалізації угод, що укладаються на вторинному ринку. Така стабільність у даний час забезпечується завдяки введенню на біржовому ринку уповноважених осіб НБУ. Їм надається право:

подавати заявки на участь у біржових торгах у ролі покупців та продавців державних облігацій;

припиняти біржові торги у разі значного відхилення цін на облігації порівняно з цінами, що були встановлені на попередніх торгах.

Згідно з положенням, затвердженим Національним банком, операції РЕПО поділяються на три види залежно від терміну дії і порядку встановлення процентної ставки:

нічне РЕПО. Термін дії становить 1 день. Процентна ставка є фіксованою на весь період проведення операції;

відкрите РЕПО. Термін операції в угоді не визначається. Кожна із сторін угоди може вимагати виконання операції РЕПО у будь-який час, але з обов'язковим повідомленням про завершення операції. Процентна ставка не є фіксованою;

строкове РЕПО. Термін операції визначається в угоді. Ставка є

постійною протягом усього терміну проведення операції. У разі невиконання умов договору РЕПО до порушників застосовуються санкції, що визначені угодою.

Основними монетарними інструментами регулювання грошово-кредитної політики, які Національний банк України планує використовувати у 2000 -2001роках, є:

нормативи обов'язкового резервування коштів банківською системою (норма, період та механізм резервування можуть змінюватися за рішенням Правління Національного банку України залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку);

облікова ставка Національного банку України (рівень облікової ставки повинен бути позитивним відносно рівня інфляції і може змінюватися за рішенням Правління залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку);

депозитні сертифікати Національного банку України (залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку, від тенденції його розвитку Національний банк може розміщувати депозитні сертифікати серед комерційних банків);

операції прямого та зворотного РЕПО з комерційними банками;

операції на валютному ринку;

операції на відкритому ринку.

Рефінансування комерційних банків планується здійснювати через операції РЕПО, ломбардне кредитування.

Прогнозні монетарні параметри в ході реалізації грошово-кредитної політики у 2000 році можуть змінюватись як у бік збільшення, так і в бік зменшення, що залежить від економічних процесів, які відбуватимуться в державі, та стану грошово-кредитного ринку.

3. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА БАНКІВСЬКИЙ МЕХАНІЗМ

КОНТРОЛЮ

НЕОБХІДНІСТЬ І ЗАВДАННЯ БАНКІВСЬКОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ

Нині банківська система України переживає не найкращі часи. Вона першою серед секторів економіки здійснила перехід до ринкових відносин. Але в подальшому загострилася суперечність між ринковою банківською системою та іншими секторами економіки з нерозвиненими або слаборозвиненими ринковими відносинами.

Використання законодавства у визначенні порядку обігу іноземної валюти на території України з урахуванням необхідності забезпечення пріоритету грошової одиниці України, захисту її купівельної спроможності та врегулювання інших факторів, які впливають на конвертованість національної грошової одиниці. Система валютного регулювання в Україні формувалась у складних і суперечливих соціально-економічних умовах.

Нормативно-правові передумови управління валютною сферою в Україні як незалежній державі були закладені прийняттям 16 квітня 1991 р. Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". (4; с.8)

Обов'язковому розподілу підлягав виторг в іноземній валюті від зовнішньоекономічної діяльності всіх суб'єктів цієї діяльності, які мали постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території

України (резиденти) незалежно від місця реєстрації та форм власності, крім тих, що створені за участю іноземного капіталу.

Валютний контроль в Україні почав здійснюватися відразу після проголошення її незалежності та виходу з рублевої зони у листопаді 1992 р. І саме у листопаді 1992 — березні 1993 рр. почала формуватися в . Україні власна система валютного регулювання.

На першому етапі валютного регулювання обмінний курс карбованця визначався переважно адміністративними методами, що пояснювалося існуючими економічними й політичними умовами, а саме :

— в Україні зберігалася значна частка державної власності в промисловості, колективізоване сільське господарство, слабо розвинута кредитно-банківська система, низькі темпи "малої" приватизації;

"перехідні" уряди лише проголошували реформи і перехід до принципів регульованої економіки, що насправді означало відсутність реформ;

не було достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів з питань валютного регулювання та не завжди ефективно використовувався досвід.

Другий етап розвитку валютного регулювання в Україні розпочався Зжовтня 1994 р. Суть його полягала в подальшій лібералізації валютного ринку, встановленні єдиного обмінного курсу для готівкових розрахунків, у підготовці передумов для введення нової грошової одиниці — гривні. Підвалини цього етапу закладалися Указом Президента України від 22 серпня 1994 р., котрий визначав правові рамки функціонування міжбанківського валютного ринку і передбачав у II півріччі 1994 р. Постановою Правління Національного банку України "Про уніфікацію курсу українського карбованця до іноземних валют та лібералізацію валютного ринку України

Досягнення фінансової стабілізації у 1996 р., у тому числі завдяки відповідному валютному регулюванню, дало змогу у вересні цього самого року здійснити грошову реформу, яка стала початком третього етапу . розвитку валютного регулювання в Україні.

Юридичною основою механізму та принципів валютного регулювання, повноважень і функцій державних органів у регулюванні валютних операцій в Україні є Конституція України, Укази Президента України, Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативні документи Національного банку України. З часу прийняття зазначених вище законодавчих актів економіка України зазнала значних макроекономічних зрушень, чим і була викликана потреба у новому Законі України "Про валютне регулювання".

Отже, за роки незалежності нашої держави система валютного регулювання та контролю пройшла звивистий і тернистий шлях

формування. Та попереду — не менш складний і відповідальний шлях її вдосконалення, виведення на сучасний міжнародний рівень.

МЕТОДИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Основними методами валютного регулювання є:

валютні інтервенції;

девальвація та ревальвація валют;

дисконтна (облікова) політика;

управління валютними резервами (диверсифікація);

валютні обмеження.

Валютна інтервенція — це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці.

Банк скуповує іноземну валюту, коли існує надлишкова пропозиція і валютний курс перебуває на достатньо низькому рівні, та продає її, коли пропозиція іноземної валюти недостатня і валютний курс високий. При цьому відбувається урівноваження попиту та пропозиції на іноземну валюту та обмежуються рівні коливань курсу національної грошової одиниці.

Досить часто валютні інтервенції використовуються не тільки з метою забезпечення стабільності валютного курсу, а й для підтримування його на штучно заниженому рівні з метою підвищення конкурентоспроможності експорту. Недостатня ефективність регулювання валютних курсів засобами валютних інтервенцій може викликати валютні кризи.

Девальвація — офіційне зниження курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць.

За умов золотого стандарту, коли законодавче фіксувався золотий вміст валют та був прямий чи опосередкований їх обмін на золото, девальвація виявлялася в зменшенні їхнього золотого вмісту та зростанні ціни на золото.


 
 

Цікаве

Загрузка...