WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Функцiї грошей - Курсова робота

Функцiї грошей - Курсова робота

Що буде в майбутньому — "Онікс", "Укркарт" чи якась інша національна міжбанківська платіжна система, — покаже час. Якщо звернутися до досвіду Росії, яка випереджає нас у цьому на 3 — 5рр., то там успішно функціонують З національні платіжні системи: Union-Card, STB-Card та "Золота корона", окрім цього, існує багато регіональних платіжних систем. Без сумніву, в Україні будуть створені 2 чи навіть 3 альтернативні системи, бо кожен банк, який, звичайно, має для цього підстави, хоче бути розрахунковим, щоб мати дешеві ресурси інших банків — учасників системи як депозитів. Не існує центризму щодо цього і в інших країнах. Так, у Франції та Іспанії на рівні національних діють по три платіжні системи. Тож місця вистачить для всіх, аби вдалося вирішити інші важливі проблеми. Серед найголовніших, такі:

низький середній рівень доходів населення, що не дозволяє підтримувати високого рівня залишків на карткових рахунках;

відсутність бажання у населення України тримати гроші в банку;

брак як навичок, досвіду, традицій щодо впровадження карткових систем, так і вміння користуватися ними;

незацікавленість торговельних підприємств приймати до сплати картки (це в деякій мірі кримінально-психологічний момент);

значні капіталовкладення та довгий термін окупності інвестицій у картковий бізнес;

відсутність належної законодавчої бази щодо обігу платіжних карток;

проблема фінансової безпеки банків та клієнтів.

Деякі з цих проблем можуть бути вирішені вже сьогодні, інші вимагають часу. Без сумніву, держава повинна стимулювати впровадження платіжних карток через установлення пільгового режиму амортизації для високотехнологічного обладнання, що використовується для забезпечення випуску та обігу карток; введення податкових пільг для учасників ринку; створення жорстких умов для унеможливлення торговців приховувати виручку. Крім того, потрібне державне регулювання обігу платіжних карток створенням відповідної правової бази.

Додатковий розвиток мережі міжнародних платіжних систем в Україні може відбуватися за рахунок об'єднання їх із національною системою пластикових карток. Досвід колишніх республік СРСР та країн Східної Європи свідчить про те, що системи внутрішніх платіжних карток можуть створюватися та розвиватися досить швидко. Україна в цій сфері серед відстаючих. Деякі банки (Ощадбанк, Промінвестбанк, банк "Україна") випускають картки з обмеженим використанням — у відділеннях самих банків. Розвиваються системи карток видачі зарплати — для працівників великих підприємств, а також для мешканців міст, чия інфраструктура (торгівля, сервіс, зв'язок) зав'язана на такі підприємства. Внутрібанківські, корпоративні й "міські" системи можуть переплітатися. Локальні проекти різноманітних банків можуть бути згодом об'єднані та слугувати основою для створення національної системи, за умови відповідності їх стандартам, які визнано міжнародними системами (наприклад, система U.E.P.S., розроблена і запатентована компанією NET 1 International, з 1991року успішно функціонує в ряді країн; офіційно підтримала поширення стандарту U.E.P.S. в Росії).

Аж до початку 1997року розробкою і впровадженням проекту "Національна смарт-картка" займалося ЗАТ "Укркарт". Проте результатів роботи ЗАТ за ці роки практично немає. І тому ЗАТ "Укркарт" на сьогодні практично припинило своє існування. У червні 1997року Національний Банк України взяв на себе проектування і фінансування робіт із створення Системи масових електронних платежів (СМЕП). Поставленої перед СМЕП мети буде в основному досягнуто, якщо 30–40% наявного обороту буде замінено на безготівковий. З урахуванням світового досвіду, для цього в Україні має бути близько 10 млн. платіжних карт та приблизно 100 тис. точок обслуговування (платіжних терміналів і банкоматів).

У рамках СМЕП НБУ профінансувало й організувало розробку та створення верхнього рівня системи (головний та регіональні процесингові центри). Середній та нижній рівні системи (інфраструктура обслуговування клієнтів) після проходження сертифікації мають реалізовувати комерційні банки й зацікавлені фірми. На сьогодні НБУ розроблено та реалізовано ядро СМЕП, пілотні проекти у трьох регіонах України (Одеса, Чернігів, Харків). У разі успіху пілотних проектів та інтересу з боку комерційних банків СМЕП буде втілено в життя в повному обсязі протягом 2–3років.

Для того щоб успішно конкурувати на ринку банківських послуг з іншими банками, що приймають кредитні картки того ж типу, відділення банку має надавати всім своїм торговцям також розрахункові послуги. Торговець, приймаючи кредитні картки, може уникнути продажу товарів у кредит неплатоспроможним клієнтам, а також підробок, що виникають при оплаті покупок чеками. Для цього використовується визначена схема проходження платежів. Після переведення грошей на рахунок торговця, банк зв'язується з банком власника картки, що знімає відповідну суму з рахунку власника картки і перекладає Її в банк торговця. За це банк торговця виплачує банку власника картки комісійні, які можна розглядати як плату за внесок банку, що видав картку, у факт здійснення купівлі.

Наостанок слід зазначити, що такий сегмент, як робота з платіжними картками, особливо гостро реагує на стан економіки та рівень життя населення країни. Тому про подальший розвиток в Україні платіжних карткових систем можна говорити лише за умови зростання виробництва та підвищення рівня добробуту населення.

Західні економісти схиляються до думки, що в майбутньому паперові гроші – банкноти і чеки повністю зникнуть, їх замінять електронні міжбанківські трансакції. Гроші залишаться, але стануть "невидимими'.

ВИСНОВКИ

У курсовій роботі я намагався простежити основні етапи еволюції грошей, особливо у XX ст., приділив увагу їх основним концепціям. Також я розглянув перспективи розвитку єдиної європейської валюти на світовому ринку і намагання нашої держави активно співпрацювати з розвиненими економічними країнами на шляху соціального прогресу.

На основі матеріалу викладеного у роботі, можна зробити такі висновки:

 суть грошей закладена у 5 функціях, які вони виконують: міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження, світові гроші. Кожна функція розглядається в органічній єдності з іншими.

 виникнення грошей пов'язане з розвитком обміну, торгових відносин. Перші гроші були призначені для здійснення бартерних угод. Благородні метали з часом витіснились паперовими грошима.

 гроші характеризуються ліквідністю, тобто використовуються для придбання товарів чи здійснення послуг. Вони загальноприйнятий засіб обігу.

Знання історії становлення й еволюційного розвитку грошей – ключ пізнання глибинних теоретичних проблем, що розкривають їхню суть і сучасне функціональне застосування.

CПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Гальчинський А. Теорія грошей.-К.:Основи,1996

2.Долан Е.Дж.,Линдсей Д.Макроекономика.-С-Пб.,1994

3.Дорнбуш Р.,Фішер С.Макроекономіка.-К.:Основи,1996

4.Економічна теорія в 2-х кн. Навч.посібник/ За ред. З.Г.Ватаманюка.-К.:Заповіт,1997

5. "Евро и доллар".- "Вопросы экономики", 1999, №1

6.Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг.-К.:Основи,1996

7.Макконнелл К.Р.,Брю С.Л.Экономикс: принципы, проблемы и политика.-М.:Республика,1992

8. Макконнелл К.Р.,Брю С.Макроекономіка (аналітична економія).-Львів:Просвіта,1997

9.Маршалл А. Принципы политической экономики.-Т.1.-М.:1984

10.Сало І.В. Фінансово-кредитна система України иа перспективи її розвитку.-К.,1995

11.Самюелсон П.,Нордхауз В. Макроекономіка.-К.:Основи,1995

12.Тувакова Н.В. Історичний досвід України у творенні національної грошової одиниці.-К.,1997

13.Уткин Э.А.: Новые финансовые инструменты рынка, – М, 1997

1 Маршалл А. Принципы политической экономики.-Т.1.-М.:1984, с.78


 
 

Цікаве

Загрузка...