WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Суть, форми та види кредитiв - Курсова робота

Суть, форми та види кредитiв - Курсова робота

Як відзначалося раніше, форми кредиту можна також розрізняти в залежності від цільових потреб позичальника. У цьому зв'язку виділяються дві форми: продуктивна і споживча форми кредиту.

Продуктивна форма кредиту зв'язана з особливістю використання отриманих від кредитора коштів. Цій формі кредиту властиве використання позички на меті виробництва і звертання, на продуктивні цілі.

Так само, як у випадку з товарною формою кредиту, можна припустити, що його споживча форма історично виникла спочатку розвитку кредитних відносин, коли в одних суб'єктів відчувався надлишок предметів споживання, в інших виникала потреба в тимчасовому їхньому використанні. Згодом дана форма стала розповсюдженої й у сучасному господарстві, дозволяючи суб'єктам прискорити задоволення потреб населення насамперед у товарах тривалого користування.

Споживча форма кредиту на відміну від його продуктивної форми використовується населенням на меті споживання, він не спрямований на створення нової вартості, має на меті задовольнити споживчі нестатки позичальника. Споживчий кредит можуть одержувати не тільки окремі громадяни для задоволення своїх особистих потреб, але і підприємства, що не створюють, а "проїдають" створену вартість.

Сучасний кредит має переважно продуктивний характер. Як відзначалося раніше, що вирішує питома вага серед різноманітних форм кредиту має банківський кредит. Це означає, що позичальник не тільки повинний повернути позичку, але і сплатити за її використання позичковий відсоток. У сучасному господарстві кредит позичається не просто у формі грошей, а у формі грошей як капіталу. Рух грошей як капіталу, як зростаючої вартості обумовлює продуктивне використання позички, жадає від позичальника такого розміщення позикових коштів, що припускає їх раціональне, продуктивне використання, створення нової вартості, прибутку, надходить частково кредитору у виді плати за тимчасове використання позиченої вартості.

Це не виключає випадки покриття кредитом збитків від діяльності підприємств. Тут форма кредиту вступає в протиріччя з його змістом, у кінцевому рахунку порушуються закони кредиту, порушується хід кредитного процесу, кредит з фактора економічного росту перетворюється в інструмент загострення диспропорцій у розвитку економіки.

Чистих форм кредиту, ізольованих один від одного, не існує. Банківський кредит, наприклад, хоча і надається в грошовій формі, однак на практиці його погашення провадиться у формі товарів. Часто подібна ситуація викликається винятковими обставинами. Так, в Україні в період сучасної економічної кризи 90-х рр. і сильної інфляції банки робили стягнення кредиту за допомогою одержання від позичальника відповідних сум товарів. Відомі випадки, коли підприємства-позичальники розплачувалися з банками за отримані раніше кредити цукром, що працівники банку продавали за подібною ціною клієнтам і знайомим.

Це відноситься і до інших форм кредиту. Банківський кредит, будучи за своїм характером продуктивним кредитом, на практиці здобувають споживчі риси. У свою чергу цивільний кредит - це далеко не завжди споживчий кредит. Громадяни можуть здобувати позичку на чи будівництво ремонт будинку, придбання господарського інвентарю, використовуваного при сільськогосподарських роботах. Кредит громадянам на їхні споживчі цілі деякою мірою може бути спрямований на підтримку їхньої життєдіяльності, відновлення фізичних сил і здоров'я, тому побічно також здобуває своєрідні продуктивні риси.

В окремих випадках використовуються й інші форми кредиту, зокрема:

 • пряма і непряма;

 • явна і схована;

 • стара і нова;

 • основна (переважна) і додаткова;

 • розвита і нерозвинена й ін.

Пряма форма кредиту відображає безпосередню видачу позички її користувачу, без опосередковуваних ланок. Непряма форма кредиту виникає, коли позичка береться для кредитування інших суб'єктів. Наприклад, якщо торгова організація одержує позичку в банку не тільки для придбання і продажу товарів, але і для кредитування громадян під товари з розстрочкою платежу. Непрямим споживачем банківського кредиту є громадяни, що оформили позичку від торгової організації на покупку товарів у кредит.

Непряме кредитування відбувалося при кредитуванні заготівельних організацій. У тій частині, у якій позичка видавалася заготівельної організації на оплату продукції, що заготовлюється, спостерігається пряма форма кредиту, у тій же частині, у який дана позичка йшла на виплату заготівельною організацією авансів під майбутній врожай сільськогосподарської продукції, виникала непряма форма кредиту.

Під явною формою кредиту розуміється кредит під заздалегідь обговорені цілі. Схована форма кредиту виникає, якщо позичка використана на мету, не передбачену взаємними зобов'язаннями сторін.

Стара форма кредиту — форма, що з'явилася спочатку розвитку кредитних відносин. Наприклад, товарна позичка під заставу майна являла собою найстаршу форму, використовувану на ранніх етапах суспільного розвитку. Для рабовласницького суспільства була характерна лихварська форма кредиту, що згодом вичерпала себе, однак за певних умов лихварська плата за позикові кошти може виникати й у сучасному житті. Стара форма може модернізуватися, здобувати сучасні риси.

До нових форм кредиту можна віднести лізинговий кредит. Об'єктом забезпечення стають не тільки традиційне нерухоме майно, але і сучасні види техніки, нові товари, що є ознакою сучасного життя (автомобілі, яхти, дорога відеоапаратура, комп'ютери). Сучасний кредит служить новою формою кредиту в порівнянні з його лихварською формою.

Основна форма нового кредиту - грошовий кредит, у той час як товарний кредит виступає як додаткову форму, що не є другорядної, другосортної. Кожна з форм з урахуванням різноманітних критеріїв їхньої класифікації доповнює один одного, утворити визначену систему, адекватну відповідному рівню товарно-грошових відносин.

Розвита і нерозвинена форми кредиту характеризують ступінь його розвитку. У цьому змісті ломбардний кредит називають допотопним, "нафталіновим" кредитом, що не відповідає сучасному рівню відносин. Незважаючи на це, даний кредит застосовується. У сучасному суспільстві, він не розвитий досить широко, наприклад, у порівнянні з банківським кредитом.

ВИДИ КРЕДИТУ

Вид кредиту — це більш детальна його характеристика по організаційно-економічних ознаках, використовувана для класифікації кредитів. Єдиних світових стандартів при їхній класифікації не існує. У кожній країні є свої особливості. В Україні кредити класифікуються в залежності від:

 • стадій відтворення, що обслуговуються кредитом;

 • галузевої спрямованості;

 • об'єктів кредитування;

 • його забезпеченості;

 • терміновості кредитування;

 • платності й ін.

Кредит, як відзначалося раніше, являє собою категорію обміну. При продажі свого продукту, при покупці сировини, устаткування й інших товарів, необхідних для продовження діяльності, товаровиробники відчувають потребу в додаткових платіжних коштах. Будучи важливим інструментом платежу, кредит застосовується для задоволення різноманітних потреб позичальника. Ці потреби зароджуються не тільки в обміні, де розривши в платіжному обороті найбільше виявляється, але й в інших стадіях відтворення. Господарські організації, що роблять продукт, витрачають отримані позички для придбання засобів виробництва, задоволення потреб по розрахунках по заробітній платі з працівниками, з бюджетними організаціями. Населення одержує кредит для задоволення своїх споживчих нестатків. Виступаючи категорією обміну, кредит використовується для задоволення потреб виробництва, розподілу і споживання валового продукту.

Кредит підрозділяється на види й у залежності від їхньої галузевої спрямованості. Коли кредит обслуговує потреби промислових підприємств, те це промисловий кредит. Буває також сільськогосподарський, торговий кредит. Галузева спрямованість кредиту часто знаходить своє втілення в державній статистиці ряду країн (окремо виділяються кредити промисловості, торгівлі, сільському господарству і т.д.). По галузях поділяють кредити й окремі комерційні банки.


 
 

Цікаве

Загрузка...