WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Модель грошового обороту. Грошові потоки - Реферат

Модель грошового обороту. Грошові потоки - Реферат


Реферат на тему:
Модель грошового обороту. Грошові потоки
Рух грошей в процесі суспільного відтворення, його послідовність, приччинну зумовленість, механізм збалансування, особливості та закономірностті розкриваються в моделі кругообороту доходів та продуктів.
В процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання різних видів зобов'язань в грошовій формі здійснюються розрахунки та платежі, які відбуваються і при розподілі та перерозподілі грошових коштів. Сукупність всіх грошових платежів утворює грошовий оборот.
Класична модель кругообігу товарів та послуг, якими обмінюються підприємства (фірми) і домашні (сімейні) господарства (населення), врівноважена відповідним потоком грошових платежів, що здійснюються при обміні, представлена на рисунках 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.
В розглянутій схемі підприємства і населення, пов'язані між собою двома групами ринків: продуктів та ресурсів.
Ринки продуктів - - це ринки, на яких населення, підприємства купують вироблені іншими підприємствами товари та послуги. Населення витрачає одержані ними доходи на придбання споживчих товарів, а підприємства продають свої продукти населенню та іншим підприємствам з метою одержання виручки, необхідної для продовження процесу виробництва.
Ринки ресурсів - це ринки, на яких населення, підприємства купують ресурси, необхідні для виробництва робочу силу, капітал, природні ресурси. Населення та підприємства продають ресурси, що належать їм, за відповідні грошові платежі, які виступають. у вигляді заробітної плати, процентного доходу, рентних платежів, прибутку.
У наведених рисунках товари і ресурси рухаються за часовою стрілкою, а відповідні платежі в протилежному напрямку. Процеси, показані стрілками, називаються потоками, оскільки вони безперервні та довготривалі, вимірюються в одиницях (в гривнях за певний період: рік, місяць, день). Грошовий потік - це сукупність платежів, які обслуговують окремий етап процесу розширеного відтворення. Грошові потоки пов'язують між собою усі види ринків, забезпечуючи функціонування єдиного ринкового простору країни.
З усіх потоків найбільш важливими є:
- національний (сукупний) продукт, тобто загальна вартість всіх виготовлених виробів та послуг;
- національний доход, що характеризує сукупний доход, одержаний населенням, включаючи заробітну плату, ренту, процентні виплати.
Кількісним вимірником товарних потоків с гроші. Кількість грошей в обігу можна визначити виходячи з наступної залежності:
M*V=P*Y
де, М- кількість грошей (грошова маса),
V- швидкість обігу грошей,
Р - рівень цін,
Y - реальний національний продукт.
На практиці всі показані зв'язки складніші, оскільки до сфери обігу товарів та грошей включаються процеси, пов'язані із заощадженнями, інвестиціями і фінансовими ринками.
Та частина доходу, яка не спрямовується на придбання товарів та послуг, сплату податків, погашення боргових зобов'язань, носить назву заощаджень. Це накопичення у вигляді готівкових коштів, вкладів в банках чи цінних паперах.
Підприємства (фірми) витрачають дещо більше, ніж одержують від продажу своїх продуктів, тому що повинні здійснювати інвестиції.
Інвестиції вкладаються в основний капітал (придбання обладнання, комп'ютерної техніки) і товарні запаси (сировину, матеріали).
Коли до кругообігу залучаються збереження та інвестиції, виникає два шляхи, по яких кошти можуть переходити від господарських суб'єктів до ринків продуктів: прямий та непрямий. Прямий - це безпосередні витрати на споживання, непрямий - це рух засобів через фінансові ринки, заощадження та інвестиції. Оскільки більшість заощаджень здійснюється населенням, а інвестицій - підприємствами, є необхідним набір інструментів, що забезпечує переміщення потоків в грошових коштах від перших до других. Ці механізми діють завдяки функціонуванню фінансових ринків. Фінансові ринки складаються з великої кількості каналів.
До першої групи таких каналів відносяться канали прямого фінансування, по яких кошти переміщуються безпосередньо від власників заощаджень до позичальників шляхом реалізації акцій, облігацій та інших цінних паперів.
До другої групи відносять канали непрямого фінансування, виз-начаючи, що потоки грошових коштів від власників заощаджень до позичальників проходять через фінансових посередників, таких як банки, страхові компанії та інші кредитно-ощадні установи.
В аналіз кругообігу продуктів і доходів слід включати об'єкти державного сектора. Зв'язок державного сектора з економічною системою відбуваються трьома шляхами: через податки, державні закупки та позики. Одним з основних джерел державного впливу на процес кругообігу є податково-бюджетна політика.
Зниження податків стимулює як зростання заощаджень, так і зростання споживання, - зростає національний продукт. Зростання обсягів державних закупок також стимулює зростання національної о продукту.
Грошово-кредитна політика також є засобом державного впливу на кругообіг.
Модель кругообігу доходів і продуктів описує потік товарів та послуг, якими обмінюються сімейні господарства і фірми, збалансований контрпотоком грошових платежів, що здійснюються при цьому обміні. Дана модель ускладнюється, якщо до її елементів включити міжнародні зв'язки (імпорт- експорт товарів, позики, кредити, міжнародні закупки).
Розглянемо простий приклад грошового кругообігу (рис.1).
Сімейні господарства, які безпосередньо чи опосередковано володіють всіма економічними ресурсами, постачають ці ресурси підприємствам. Підприємства мають попит на ресурси, оскільки останні є засобами, за допомогою яких фірми виробляють товари та послуги. Взаємодія попиту та пропозиції великої кількості людських та матеріальних ресурсів встановлює ціну на кожний з них. Платежі, які здійснюють підприємства, купуючи ресурси, представляють собою витрати цих підприємств, але одночасно вони відображають потоки заробітної плати, ренти, відсотків і прибутків сімейним господарствам від продажу ресурсів.
Рис. 1. Грошовий кругообіг продуктів, грошей, товарів
Грошовий дохід, одержаний сімейними господарствами від продажу ресурсів, не мас реальної цінності. В процесі витрачання грошового доходу сімейні господарства виражають свій попит на велику кількість товарів та послуг на ринку продуктів. Одночасно підприємства поєднують придбані ними ресурси для виробництва та пропозиції товарів та послуг на тих же ринках. Взаємодія цих рішень про попит та пропозицію і визначають ціни продуктів. З точки зору підприємств потік розрахунків за

 
 

Цікаве

Загрузка...