WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

фінансових коефіцієнтів є те що фактично самі по собі вони несуть обмежену інформацію . Повністю виконати свої функції вони можуть лише у порівнянні.
На мій погляд існує 4 напрямки порівняння :
1. З аналогічними показниками основних конкурентів
2. З середніми показниками по галузі
3. З показниками найкращих та найгірших фірм галузі
4. З власними показниками за попередні періоди
Для аналізу кредитоспроможності клієнта аналітику банка найважливішим буде порівняння з середніми показниками по галузі та власними показниками фірми за минулі періоди .
При порівнянні з власними попередніми показниками дуже важливим є виявлення тенденції яка сформувалася у клієнта за останні 3-5 років . На основі цих даних можна за допомогою кореляційно-регресійного аналізу встановити прогнозні показники на найближче майбутнє . Для виконання такого аналізу дуже зручним є набір фінансових та статистичних функцій табличного процесора Excel фірми Microsoft. ( приклад такого аналізу поданий в Таблицях 1,2,3,4 та Інструкції по користуванню )
При порівнянні з середніми показниками по галузі можна виявити ефективність використання власних та залучених ресурсів клієнтом у порівнянні з аналогічними підприємствами .
Взагалі треба зазначити , що тільки на основі отриманих показників не можна приймати рішення про рівень ризиковості кредитної операції . Ці показники повинні бути однією зі складових частин інформаційного комплексу , що використовується при визначені рівня ризикованості кредитної операції .
Інструкція
по користуванню
таблицями розрахунку фінансових коефіцієнтів діяльності фірми при оцінці її кредитоспроможності
1. Для розрахунку фінансових коефіцієнтів необхідно внести первинні балансові данні у відповідні клітини листа " Данні фінансових звітів " за відповідні періоди діяльності фірми
2. При цьому в листі " Фінансові коефіцієнти " будуть автоматично розраховані коефіцієнти для яких є достатньо даних . При відсутності частини чи повного обсягу даних для певного коефіцієнту в його клітинці заявиться напис " Відсутні початкові дані "
3. У стовпчику "Дисперсія" листа " Фінансові коефіцієнти " буде обраховане значення дисперсії певного показника за всі півріччя всіх періодів. Цей є показником стабільності діяльності фірми , чи менше це значення тим стабільніше фірма . Також стовпчик "Зміни" покаже зміну в коефіцієнтах починаючи з 1 півріччя першого періоду до 2 півріччя останнього.
4. Також автоматично будуть розраховані прогнозні дані коефіцієнтів на майбутній період . Це буде зроблено за допомогою функції Тенденція . Треба зазначити , що ці данні дуже умовні , тому що при прогнозуванні треба враховувати данні на якомога більшому проміжку часу , а фактично можна використати данні лише за 2-5 років.
5. Для порівняння з середніми показниками коефіцієнтів по галузі їх необхідно внести у відповідні клітини листа " Порівняльні дані з середніми по галузі та прогноз на наступний період " . У стовпчику " Відхилення від середнього " автоматично буде прораховано абсолютне відхилення показників фірми від показників галузі
Пам'ятайте , що ці таблиці лише допоміжний матеріал і не дадуть готового рішення чи є клієнт кредитоспроможнім чи ні . Відповідь на це питання може дати лише експерт використавши обраховані в таблицях показники та іншу додаткову інформацію.
Таблиця Дані фінансових звітів
№ Стаття 95 96 97
1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя
1 Кількість акцій
2 Балансова вартість акції
3 Середня ринкова ціна акції
4 Дивіденд на акцію у відсотках
5 Нарахований дивіденд на акцію
6 Сума нарахованих дивідендів
7 Основні фонди
8 Товарно-матеріальні запаси
9 Короткотермінова дебіторська заборгованість
10 Гроші
11 Поточні активи ( 8 + 9 + 10 )
12 Оборотний капітал ( 8 + 10 )
13 Високоліквідні активи ( 9 + 10 )
14 Реалізація
15 Валовий дохід
16 Дохід до вирахування відсотків та податків
17 Чистий прибуток
18 Загальна кредиторська заборгованість
19 Платежі по відсотках
Таблиця Фінансові коефіцієнти
№ Показники '95 '96 '97
1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя Дисперсія Зміни
1 Ліквідності
1.1 Загальна ліквідність
1.2 Ліквідність оборотного капіталу
1.3 Термінова ліквідність
2 Управління активами
2.1 Обіговість товарно-матеріальних запасів
2.2 Кількість днів до отримання заборгованості
2.3 Обіг основного капіталу
2.4 Обіг загальної вартості майна
2.5 Товарно-матеріальні запаси в днях обороту
3 Фінансового левереджу
3.1 Ступінь залежності від кредиторів
3.2 Покриття плат. по відсотках прибутком
4 Прибутковості
4.1 Дохідність по збуту
4.2 Основний показник прибутковості
4.3 Показник прибутковості майна
5 Ринкові
5.1 Дохід на 1 акцію
5.2 Дивідендний дохід на 1 акцію у відсотках
5.3 Ціна акції до прибутку на неї
5.4 Відношенняринкової та баланс. вартості акції
Таблиця Порівняльні дані з середніми по галузі та прогноз на наступний період
№ Показники Власні поточні Середні по галузі Відхилення від середнього Власний прогноз
1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя 1 півріччя 2 півріччя
1 Ліквідності
1.1 Загальна ліквідність
1.2 Ліквідність оборотного капіталу
1.3 Термінова ліквідність
2 Управління активами
2.1 Обіговість товарно-матеріальних запасів
2.2 Кількість днів до отримання заборгованості
2.3 Обіг основного капіталу
2.4 Обіг загальної вартості майна
2.5 Товарно-матеріальні запаси в днях обороту
3 Фінансового левереджу
3.1 Ступінь залежності від кредиторів
3.2 Покриття плат. по відсотках прибутком
4 Прибутковості
4.1 Дохідність по збуту
4.2 Основний показник прибутковості
4.3 Показник прибутковості майна
5 Ринкові
5.1 Дохід на 1 акцію
5.2 Дивідендний дохід на 1 акцію у відсотках
5.3 Ціна акції до прибутку на неї
5.4 Відношення ринкової та баланс. вартості акції
Розділ 3 Кількісний аналіз кредитного ризику
3. 1 Метод аналогій
Для аналізу ризику яким обтяжена кредитна операція , корисними можуть стати дані про наслідки впливу несприятливих чинників ризику подібних за суттю кредитних операцій , що були виконані раніше .
Так на Заході регулярно публікуються коментарі до тенденцій у найважливіших зонах ризику . За цими даними можна зробити певні висновки загального характеру .
При використанні аналогів застосовують бази

 
 

Цікаве

Загрузка...