WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

Ризик кредитних операцій кредитного банку - Реферат

посередників
8. Екологічні проблеми
9. Зміна моди , уподобань та ін.
10. Зміна валютних курсів
11. Виникнення обмежень на імпорт сировини
12. Диверсифікація постачальників
13. Стабільність цін на сировину
Виробництво
На протязі цієї фази основними факторами ризику є
1. Вік, потужність та коефіцієнт використання основних фондів.
2. Робоча сила . Людський фактор через свою непостійність чинить влив і підсилює дію інших факторів ризику .
Процес продажу
Ризики на цій стадії найбільш невизначені і непрогнозовані . Це пояснюється дуже високою залежністю цієї стадії від зовнішніх факторів таких як попит та пропозиція , рівень конкуренції , демографічні проблеми , проблеми каналів розповсюдження продукції та інших ..
Але на цій стадії не завершується діловий цикл . Важливо не тільки поставити продукт але й добитися оплати поставлених товарів для того щоб завершити обіг активів.
Поряд з факторами ризику ділового циклу існує такий небезпечний фактор як менеджмент компанії .
Якість управляння компанії , що звернулася за кредитом до банку є критичним при оцінці кредитного ризику . Вплив цього фактору напряму відображається на діяльності компанії . Дуже важливою є компетентність менеджменту , вік керівників , їх попередній діловий досвід , а також доля капіталу фірми , що знаходиться у власності менеджерів . Але ще більше важлива чесніть та порядність керівників.
2.3 Забезпечення кредиту
Забезпечення кредиту - це остання лінія оборони для банку і рішення про надання кредиту повинно завжди базуватися на привабливості проекту , що фінансується , а не на привабливості забезпечення . Якщо сама основа кредитної угоди пов'язана з підвищеним ризиком , було б великою помилкою видавати кредит під гарне забезпечення , маючи на увазі використати її як джерело погашення боргу.
Тому питання про забезпечення повинно вирішуватися вже після того як кредитна угода визначена як прийнятна для банку.
Без забезпечення кредит може надаватися тільки коли джерело погашення суди високо надійний . Взагалі питання про наявність або відсутність забезпечення є дуже дискусійним . Якщо при видачі кредиту банк вирішив , що позичальник є високонадійною особою і кредит видається без забезпечення , то забезпеченням фактично є ім'я , репутація позичальника . Якщо репутація фірми є дуже високою в діловому світі , то будь-які проблеми з поверненням кредиту , підірвуть її і створять перешкоди для подальшого отримання кредитів .
Забезпечення може виступати в таких формах :
1) застава
2) поручительство
Застава - це певні цінності які банк має право реалізувати у випадку неповернення позичальником процентів та/або основного боргу для відшкодування своїх збитків.
Застава повинна виконувати дві функції . Перша і основна - це спонукати позичальника повернути борг та виплатити проценти , і друга - гарантувати банку повне або часткове відшкодування збитків , які понесе банк у випадку невиконання зобов'язань позичальником.
Найбільш прийнятною заставою для банку є високоліквідні цінні папери , особливо державні , а також вільноконвертована валюта . Товарно-матеріальні цінності також можуть бути заставою , але у цьому випадку банк має нести витрати на їх зберігання при якому можуть виникнути певні проблеми пов'язані з вичерпанням терміну зберігання , псуванням та ін..
При вирішенні питання про заставу необхідно враховувати наступні фактори :
1. Ліквідність застави
2. Унікальність застави
3. Особливі умови зберігання застави
4. Ступінь зносу
5. Ринкова вартість застави , як часто вона змінюється , чи мають зміни сезонний характер
6. Відношення ринкової вартості та суми кредиту
7. Попит на заставу на ринку
8. Захист застави від інфляції
9. Чи може застава бути відчуженою
10. Чи є претензії на активи з боку інших осіб
11. Чи є можливість періодично перевіряти стан застави , якщо банк не візьме на себе її зберігання
12. При зберіганні застави банком треба ретельно обрахувати вартість зберігання
Треба також зазначити , що в більшості розвинутих країн прийнята практика , що сума кредиту разом з відсотками не повинна перевищувати 80 % від суми застави у найкращому з випадків.
Наступною формою забезпечення є поручительство. Це договір з одностороннім зобов'язанням поручителя перед кредитором оплатити в разі необхідності заборгованість кредитора. Треба зазначити , що поручительство є додатком до основної угоди і пов'язана з нею юридично.
Особливим видом поручительства є гарантія .
Вона відрізняється тим , що є самостійною угодою за якою гарант зобов'язується виплатити певну суму при настанні гарантійного випадку. Гарантію може видати будь-яка особа . Але в більшості випадків банки вимагають гарантії іншого банка , при умові що цей банк з надійною репутацією і стабільним фінансовим положенням .
Виходячи з вищесказаного на мою думку застава може виступати як позитивний фактор впливу на рівень ризику лише у випадках коли вона виступає у формі безумовної банківської гарантії . У всіх інших випадках рівень ризику повинен визначатися через оцінку клієнта, його проекту та інших факторів .
2.4 Економіко-статистичний аналіз рівня кредитоспроможності
2.4.1 Розрахунок фінансових коефіцієнтів
Цінність цього аналізу полягає в порівнянні різноманітних цифр , що стосуються угод на певну дату , але необхідно пам'ятати , що бізнес це діяльність яка знаходиться в постійному русі , в той час коли фінансова звітність показує стан речей на певну дату .
Тому для визначення реальної картини а також тенденцій розвитку необхідно застосовувати статистичні методи , що базуються на порівнянні , тих самих цифр тієї ж діяльності з даними минулих періодів . Статистичне порівняння одного звіту з іншим називається відношенням . або коефіцієнтом , порівняння коефіцієнтів різних періодів визначає тенденцію розвитку.
В світовій практиці виділяють п'ять груп фінансових коефіцієнтів :
1. Ліквідності
2. Ефективності або активності
3. Фінансового левераджу
4. Операційні та прибутковості
5. Ринкові
1. Коефіцієнти ліквідності
Якщо прийняти , що :
1. Оборотний капітал = Поточні активи - Дебіторська заборгованість
2. Оборотний капітал = Гроші + Товарно-матеріальні запаси
то можна отримати , що :
1. Поточні активи = Оборотний капітал + Дебіторська заборгованість
2. Поточні активи = Гроші + Товарно-матеріальні запаси + Короткотермінова поточна дебіторська заборгованість
3. Високоліквідні активи = Поточні активи - ТМЗ
Звідси можна знаходити коефіцієнти ліквідності , які показиватимуть ступінь мобільності різних активів клієнта , що забезпечать своєчасну оплату ним власної заборгованості . Тобто в чисельник формули можуть бути поставлені :
1. Поточні активи
2. Оборотний капітал
3. Високоліквідні активи
Суть підстановки різних активів полягає в з'ясуванні залежності ліквідності підприємства від певного виду активу . Це робиться шляхом або простого порівняння отриманих значень показників ліквідності або вирахування дисперсії або середньоквадратичного відхилення цих значень .
Але при використанні цього показника в аналізі можна стикнутися з

 
 

Цікаве

Загрузка...