WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Поняття валюти, її призначення та сфери використання. Види валют та їх характеристика. Суть валютних відносин. Валютні курси та конвертованість валют. - Реферат

Поняття валюти, її призначення та сфери використання. Види валют та їх характеристика. Суть валютних відносин. Валютні курси та конвертованість валют. - Реферат


Реферат на тему:
Поняття валюти, її призначення та сфери використання. Види валют та їх характеристика. Суть валютних відносин. Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення конвертованості валюти
Валюта - це грошова одиниця що використовується як світові гроші тобто як міжнародна розрахункова одиниця засіб обігу і платежу.
Види валют
Залежно від емітента валютних коштів розрізняють такі види валют:
§ національна валюта - платіжний засіб (грошова одиниця) певної держави (гривня, долар, марка, фунт стерлінгів тощо);
§ іноземна валюта - грошові знаки зарубіжних держав, а також кредитні та платіжні засоби (чеки, векселі) в іноземних грошових одиницях, що використовуються в міжнародних розрахунках;
§ колективна валюта - міжнародні грошові одиниці, емісію яких здійснюють міжурядові валютно-кредитні організації (євро, СПЗ).
Залежно від режиму використання:
§ конвертована валюта (повно або частково);
§ неконвертована.
Залежно від сфери і мети використання:
§ валютна оплати - валюта, якою здійснюють фактичну оплату товарів і послуг згідно із зовнішньоекономічною угодою чи погашенням міжнародного кредиту;
§ валюта кредиту - валюта, якою за угодою кредитора та позичальника надається кредит;
§ валютні угоди (ціни) - валюта, в якій встановлюється ціна товару або послуг у зовнішньоторговельному контракті або визначається сума надання міжнародного кредиту.
Міжнародна торгова валюта - це валюта, що використовується для оцінки міжнародних торгівельних операцій (експорт й імпорт товарів, послуг, капіталу), або валюта як товар, що є предметом купівлі-продажу.
Міжнародна резервна валюта - це валюта, що використовується для покриття дефіциту платіжного балансу надання позик, кредиту, фінансування допомоги тощо. Її головною функцією є створення валютних державних резервів.
Типовою міжнародною торговою і, водночас, резервною валютою є долар США (2/3 міжнародної торгівлі здійснюються за його допомогою).
Валютні відносини - це сукупність валютно-грошових і розрахунково-кредитних відносин у міжнародній сфері (рис. 13 .1.1.).
Рис. 13. 1.1. Схема валютних відносин
Учасники валютних відносин:
- держави;
- міжнародні організації;
- юридичні особи;
- фізичні особи.
Валютні курси та конвертованість валют. Механізм забезпечення конвертованості валюти.
Валютний курс - це співвідношення між грошовими одиницями двох країн, що використовуються для обміну валют при здійсненні валютних та інших економічних операцій вартісна категорія, що притаманна товарному виробництву і виражає виробничі відносини між товаровиробниками і світовим ринком.
Чинники від яких залежить валютний курс:
- попит і пропозиція на валютному ринку, що встановлюється в кожному конкретному випадку;
- стан платіжного балансу держави;
- рівень інфляції;
- різниця процентних ставок у різних країнах;
- ступінь довіри до валют на світових платіжних ринках;
- міждержавна і соціальна стабільність держави, напрям її зовнішньополітичного курсу, міжнародний авторитет.
Види валютних курсів:
- офіційний (фіксований) валютний курс - встановлені урядом постійні фіксовані пропорції обміну національної валюти на іноземну і навпаки;
- ринковий (гнучкий) валютний курс - курс, що формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції;
- змішаний - контрольований курс, що застосовується до експорту й імпорту, при погашені зовнішнього боргу тощо.
Залежно від механізму формування і функціонування розрізняють такі валютні курси:
- коливні - курси, що змінюються залежно від попиту чи пропозиції на валютному ринку, але коригуються валютними інтервенціями центрального банку з метою вирівнювання тимчасових різких коливань;
- плаваючі - це режим вільного коливання валютних курсів, що самостійно формуються на ринку під впливом попиту і пропозиції (характерні для долара США, німецької марки, англійського фунта стерлінгів, швейцарського та французького франта тощо).
В основі курсів лежить співвідношення купівельних спроможностей.
Купівельна спроможність валюти - це сума товарів і послуг, які можна придбати за певну грошову одиницю.
Паритет купівельної спроможності (РРР) це співвідношення купівельної сили валют. Методика визначення РРР:
- на основі порівняння рівня цін споживчого кошика;
- на основі співвідношення витрат виробництва;
- на основі співвідношення ефективних виробничих витрат.
,
де Рj - рівень за відповідний період;
А,В - країни, що порівнюються.
Функції валютного курсу:
- порівняння цінових структур і результатів виробничого відтворення окремих країн;
- виступає як засіб інтернаціоналізації грошових відносин;
- порівняння вартостей (цін) національного та світового ринку;
- перерозподіл національного продукту між країнами, що здійснюють зовнішньоекономічні зв'язки.
Конвертованість може бути:
- повна або часткова;
- зовнішня або внутрішня;
- за поточними операціями або за переміщенням капіталів і кредитів.
Повна конвертованість валюти - це можливість вільного обміну на іноземну валюту для всіх категорій власників у будь-якій формі та в усіх операціях без обмежень.
Часткова конвертованість - обмін дозволяється тільки для певних власників або за окремими операціями.
Внутрішня конвертованість - вільний обмін національної валюти на іноземну для резидентів і вільні платежі за кордон.
Зовнішня конвертованість - вільне нагромадження валюти на рахунках нерезидентів, переказ за кордон.
Конвертованість за поточними операціями - дозвіл на обмін національної валюти лише для забезпечення зовнішньоекономічної діяльності учасників міжнародних відносин за поточними операціями.
Умови конвертованості:
1 високорозвинена грошова і банківська системи;
2 чітко налагоджений ринковий механізм;
3 нагромадження певних золотовалютних резервів;
4 свобода експортно-імпортних відносин.
Валютне котирування - визначення і встановлення курсу іноземної валюти до національної.
Методи котирування: прямий - при якому курс одиниці іноземної валюти виражений у національній; непрямий (зворотній) - за одиницю приймається валюта курс якої виражений у певні кількості іноземних грошових одиниць (застосовується зрідка).
Крос - курс - певне співвідношення двох валют; яке випливає з курсу щодо третьої валюти.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.// Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М.Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.
15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 1978.
16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика - гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. - 1997. - № 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...