WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту - Реферат

Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту - Реферат


Реферат на тему:
Умови та принципи організації безготівкового платіжного обороту
Грошовий оборот - це рух грошових коштів в готівковій та безготівковій формах, що обслуговують реалізаціютоварів та послуг, а також нетоварні платежі. За допомогою готівкової та безготівкової форм здійснюється обіг товарів, а також рух позикового та фіктивного капіталів. В залежності від форми функціонування грошей в обороті виділяють готівковий і безготівковий оборот. Готівкові гроші використовуються в основному населенням. Сфера використання готівкових грошей в народному господарстві обмежена в порівнянні з безготівковими розрахунками.
Країни з розвинутою ринковою еккономікою прагнуть до скорочення готівкових грошей в обороті.
Значну частину грошового обороту складають платежі підприємств за товари, роботи, послуги, які здійснюються безготівковим шляхом. Сукупність платежів, що здійснюються без використання готівкових грошей, складає безготівковий грошовий оборот.
Безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
Безготівкові розрахунки класифікують за рядом ознак:
- за об"єктом розрахунків або від призначення платежу;
- від характеру економічних зв"язків - внунтрішньодержавні чи міждержавні;
- за способом платежу;
- гарантовані (що забезпечують гарантіюплатежу за рахунок депонованих коштів) та негарантовані);
- шляхом списання коштів з рахунку, чи шляхом заліку взаємних вимог;
- за способом реалізації продукції - прямі розрахунки (безпосередньо між постачальником та покупцями) та транзитні (з врахуванням проміжних ланок).
В основі організації безготівкових розрахунківлежать наступні принципи:
1. грошові кошти суб"єктів господарювання підлягають обов"язковому зберіганню на розрахункових, поточних та інших рахунках в установах банків;
2. грошові розрахунки та платежі підприємстваздійснюються в основному через установи банків чи інші кредитні установи в безготівковому порядку за допомогою документів, що передбачені правилами розрахунків;
3. розрахунки виконуються після відвантаження товарів або надання послуг, одночасно з ними, або ж у порядку , передбаченому умовами угоди;
4. розрахунки виконуються, як правило, за згодою платника після перевірки виконання постачальником умов договору;
5. платежі здійснюються лише при наявності достатньої кількості коштів на рахунках платника; за певних умов банк може надати кредит на оплату рахунків постачальника або взяти на себе фуекцію платника-гаранта на комерційній основі;
6. зарахування коштів на рахунок одержувача виконується, як правило, після списання відповідних сум з рахунку платника.
Учасники безготівкових розрахунків відкривають у будь-яких банках України за власним вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актамиНаціонального банку України та іншими актами чинного законодавства рахунки, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).
Для зберігання грошових коштів та здійснення безготівкових розрахунків підприємство відкриває в банку розрахунковий або поточний рахунок. Для цього в банк надаються такі документи:
- заява на відкриття рахунку за встановленою формою;
- нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
- нотаріально засвідчена копія зареєстрованого статуту;
- копія реєстраційного документу органами податкової служби;
- картка із зразками підписів осіб, яким дається право розпоряджатися коштами на рахунку та підписувати розрахунково-касові документи;
- нотаріально засвідчена копія документа про реєстрацію підприємства підприємства в органах Пенсійного фонду України.
Безготівкові розрахунки мають ряд наступних переваг:
- по-перше, зменшуються витрати обігу, тобто затрати праці, пов"язані з використанням готівкових грошей (карбування, друк, перевезення, зберігання та інш.);
- по-друге, сприяє безперервному обігу коштів.
Між готівковим та безготівковим оборотом існує тісний взаємозв"язок: гроші постійно переходять із однієї сфери в іншу, змінюючи форму готівкових знаків на депозит в банку і навпаки. Таким чином, безготівковий платіжний оборот та обіг готівкових грошей тісно пов'язані між собою і створюють разом єдиний грошовий оборот країни.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.// Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.
15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 1978.
16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика - гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. - 1997. - № 7.
17. Долан Э, Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная полика СПб: Оркестр, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...