WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Походження та суть кредиту - Реферат

Походження та суть кредиту - Реферат


Реферат на тему:
Походження та суть кредиту
Наявність товарного виробництва i грошей об'єктивно зумовлює існування та функціонування кредиту. 3 розвитком товарного виробництва кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання. Виробництво продукції як товарів означає, що в процесі відтворення відбувається відрив моменту відчуження товару від одержати грошового еквіваленту відносно відокремлення руху грошової форми вартості від товарної форми, виконання грошима функції засобу платежу i викликають кредитні відносини. Це відносне відокремлення проявляється в розбіжності у часі руху матеріальних та грошових потоків, які виникають при розподілі, об'ємі та споживанні сукупного суспільного продукту. Якщо рух товарних потоків випереджає гротові, то споживачі матеріальних цінностей в момент їх оплати не .мають достатніх грошових коштів, то може зупинити нормальний рух пронесу відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасово вільних грошові кошти, вимикає суперечністю між безперервним вивільненням грошей у кругообігу коштів i потребою у постійному використанні матеріальних i грошових ресурсів в iнтереcax прискорення пронесу відтворення. Ця суперечність, може бути усунута за допомогою кредиту, який дав можливість отримувати позичальникам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг , або придбати їх з розстрочкою платежу.
Отже, кредит є об'єктивною вартісною категорією, складовою часткою товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин.
Неодмінною економічною передумовою існування кредиту е функціонування виробників на засадах комерційного розрахунку. Кредити відносини між суб'єктами не можуть виникнути, якщо авансовані у виробничу сферу грошові кошти не здійснюють кругообігу, або, якщо той, хто хоче скористатись кредитом, не має постійного доходу. Bapтicть, що передбачається кредитором позичальнику, віддається лише на визначений час, a потім вона повинна бути повернена з виплатою відсотків. Тобто, за кредитною угодою до позичальника переходить у тимчасове користування лише споживча вартість грошей чи речей без зміни їх власника. Кошти у позичальника мають вивільнятися у розмірі, що забезпечує повернення кредитору не тільки запозичень. У вартості, а и відсотків за користування нею. Без одержання кредитором від позичальника доходу у вигляді відсотку у кредитора не буде зацікавленості позичати гроші. Варто зазначити, що у ряді випадків кредит може бути повернений кредитору третьою особою - гарантом, поручителем чи страховиком, якщо позичальник неспроможний сам це зробити. Якщо надана в позику вартість до кредитора не повертається, то кредит втрачає свою економічну сутність.
Потреби в кредитах також виникають у зв'язку з особливостями !індивідуального кругообігу коштів госпрозрахункових підприємств та організацій. Ці особливості проявляються у розбіжності в часі між вивільненням з обороту вартості в грошовій формі авансуванням грошових коштів у новий кругообіг. Зазначені розбіжності при кругообігу фондів окремих підприємств та організацій відбуваються передусім, через сезонність виробництва. Сезонність виробництва зумовлює в одні періоди випереджуюче наростання виробничих затрат порівняно з надходженням грошових коштів і викликає додаткову потребу в коштах. В інші періоди витрати виробництва зменшуються або зовсім припиняються. Відповідно збільшується вихід готової продукції та надходження грошової виручки, частина якого виявляється тимчасово вільною.
Таке чергування зростання додаткових потреб у грошових коштах ! створення тимчасово вільних залишків їх на одному и тому ж підприємстві або організації створюють економічну основу для використання кредитів на формування його виробничих фондів i фондів обігу та погашення їх через певний час. У масштабах економіки країни сезонні потреби в додаткових коштах одних галузей народного господарства супроводжуються виникнення вільних коштів в інших галузях, що створює економічну основу для перерозподілу грошових коштів між різними галузями народного господарства за допомогою кредиту.
Розбіжності між надходженням грошових коштів і витрачанням їх виникають і в сфері особистого споживання населення. Вільні грошові кошти у населення з'являються внаслідок перевищення поточних грошових доходів громадян над поточними витратами і виступають у формі грошових збережень як у готівковій, так і безготівковій формах.
Економічною основою заощаджень є добровільне відкладення населенням грошей па деякий час після задоволення своїх поточних потреб. На певний час припиняється рух вартості, і вона вивільняється з обороту у грошовій формі. Відповідні грошові кошти, в основному, осідають на рахунках у банківських установах і частково резервуються в готівковій формі у громадян.
Грошові нагромадження треба відрізняти від поточних резервів грошей як купівельних і платіжних засобів, які утворюються у підприємств і населення внаслідок короткострокової розбіжності між поточними грошовими надходженнями і втратами. Наприклад, виплата заробітної плати два рази на місяць зумовлює створення резерву платіжних і купівельних засобів у громадян. У них такий резерв виникає також внаслідок поступової витрати одержаної заробітної плати та інших доходів на поточні потреби. Однак відомо, що у населення може виникнути потреба в кредиті.
Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин, а його передумовою є наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника. Конкретними причинами необхідності кредиту є коливання потреб в коштах та джерелах їх формування у юридичних і фізичних осіб.
Економічні відносини між кредитором і позичальником виникають під час одержання кредиту, користування ним та його поверненням. Сторони, які беруть участь у них економічних відносинах, називаються їх суб'єктами, а грошові чи товарні матеріальні цінності або виконані роботи та надані послуги, щодо яких укладається кредитний договір, с об'єктом кредиту. Кре-дитні відносини виникають між різними суб'єктами Найбільш поширеними є кредитні відносини між банками, одного боку, і підприємствами з іншого. Вони характеризуються в залежно ті від того, хто із суб'єктів кредитної угоди в кожному окремому випадку с кредитором, а хто -- одержувачем кредиту.
В сучасних умовах кредитні відносини набувають широкого розвитку між господарюючими суб'єктами, що, насамперед, пов'язано з розширенням комерційного кредиту і вексельних розрахунків.
Кредитні відносини між банками і державою виникають тоді, коли, наприклад, комерційні банки купують облігації внутрішньої державної позики, а також коли при розміщенні державних облігацій Міністерство фінансів України може укласти з Національним банком України окрему угоду щодо купівлі останнім цих облігацій.
Набувають подальшого розвитку кредитні відносини між банками та населенням.Населення кредитує банки через вклади в них, купівлю ощадних сертифікатів тощо. Водночас банки надають населенню споживчі кредити, серед яких значний обсяг мають кредити на придбання, будівництво житла, на поліпшення житлових умов та створення підсобного домашнього господарства, а також на невідкладні потреби.
Дедалі важливішого значення набувають кредитні відносини між підприємствами, організаціями, господарюючими суб'єктами, з одного боку, та населенням з іншого. Відповідно до чинного законодавства кредитуванням громадян як видом діяльності можуть займатися не тільки банки, а й інші організації: ломбарди, кредитні спілки, фонди тощо.
Кредитні відносини між фізичними особами не дуже поширені, але ігнорувати їх не варто, оскільки недоліки у відносинах між банками і населенням можуть призвести до їх розвитку у спотвореному вигляді.
Зовнішньоекономічні кредитні відносини, коли суб'єктами кредитної угоди виступають держави, банки та окремі господарюючі суб'єкти, реалізуються як нормами права держав, що в них вступають, так і нормами міжнародного права.
Економічні відносини між сторонами кредитної угоди мають своїм об'єктом І ротові кошти або речі, що втілюють певну вартість і які позичальник використовує як для задоволення потреб виробництва, так і своїх власних. Тому об'єкт кредитних відносин має для позичальника не тільки вартість, а й споживчу

 
 

Цікаве

Загрузка...