WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаГроші і кредит → Механізм та методи банківського кредитування - Реферат

Механізм та методи банківського кредитування - Реферат

договору, без виконання яких кредит не може бути наданий, і ті, які можуть підлягати обговоренню. Зближення позицій банку і клієнта є кінцевою метою переговорів. Щоб зменшити ймовірність помилки та полегшити прийняття об'єктивних рішень, банк встановлює межі повноважень окремих посадових осіб щодо укладання кредитних угод.
Потім кредитну справу розглядають юристи банку, звертаючи особливу увагу на вірогідність документів кредитного досьє та їх відповідність чинному законодавству. За наявності позитивного висновку юристів пакет документів перевіряється службою безпеки банку, котра викладає свої міркування щодо кредитного ризику. На підставі висновків усіх спеціалістів банку рада банку ухвалює остаточне рішення.
Процедура надання та погашення кредитів.
Кредити надаються після укладення кредитної угоди, що в ній для кожного позичальника індивідуально визначено конкретні умови кредитування з тим, щоб забезпечити мінімальний ризик. Для здійснення банківського контролю за вчасним погашенням кредиту, а також нара-хуванням процентів кожна конкретна позичка видається з окремого позичкового рахунка на підставі спеціального банківського розпорядження.
Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності переважно у безготівковій формі:
- оплатою платіжних документів з позичкового рахунка;
- переказом коштів на розрахунковий рахунок позичальника в
- іншому банку.
Для розрахунків із населенням домашніми господарствами можуть бути передбачені й готівкові видачі.
Вибір варіанта надання кредиту здійснюється банком, виходячи з особливостей проекту кредитування, за домовленістю з позичальником, а за потреби - з його банком.
Видача кредиту здійснюється разово або поступово за графіком, обумовленим у кредитному договорі. Довгострокові інвестиційні кредити можуть надаватися в міру виконання будівельно-монтажних робіт (поетапно).
Суб'єктам господарської діяльності з безперервним циклом ви-робництва, а також позичальникам з бездоганною репутацією можуть бути відкриті кредитні лінії. Розмір кредитної лінії, строки її використання, періодичність погашення і відновлення обумовлюються у кредитному договорі на її відкриття. За зміни умов виробництва й реалізації продукції (проведення робіт, надання послуг) та через інші об'єктивні причини банк може задовольнити додаткову потребу позичальника у кредиті в межах наявних кредитних ресурсів на умовах, передбачених у додатковій кредитній угоді. За обслуговування кредитної позичальник сплачує банку-кредитору комісію, що нараховується на всю суму відкритого кредиту.
У разі, коли банк не має можливості задовольнити повністю кредитну заявку позичальника через недостатність кредитних .
ресурсів, а відмова в кредиті економічно невигідна обом сторонам, банк може надати позичку спільно з іншим банком на підставі угоди про спільне кредитування.
Порядок погашення позики. Основне фінансове зобов'язання позичальника, яке випливає з кредитної угоди, полягає у своєчасному поверненні боргу.
Порядок погашення бажано встановлювати, виходячи з доходів від інвестиційного проекту. Банки здебільшого віддають перевагу періодичному внесенню коштів на погашення, оскільки він поступово зменшує кредитний ризик протягом періоду кредитування. "Амортизаційний" порядок пов'язаний з меншим ризиком для банку, тому ці позички можуть надаватися під менший процент, ніж позички з разовим погашенням.
Порядок повернення позички визначається у кредитному договорі та здійснюється з дотриманням календарних строків платежів. За домовленістю з позичальником, виходячи з особливостей проекту кредитування і джерел надходження виторгу, погашення позички може здійснюватися списанням коштів з розрахункового (поточного) рахунка позичальника на підставі платіжного доручення позичальника або ордера-розпорядження банку.
Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкрито в іншому банку, погашення кредитного боргу та сплата процентів здійснюється платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником - платіжною вимогою (інкасовим дорученням) його банку. У разі неможливості позичальника сплатити борг його стягують з гарантів (поручителів) у порядку, встановленому чинним законодавством.
Коли позичальник не може повернути борг у встановлений кредитною угодою термін, він зобов'язаний заздалегідь (до настання терміну погашення) повідомити банк про це, обґрунтувавши причини невиконання умов договору, і вказати новий термін погашення позички.
Після розгляду отриманої інформації банк може відстрочити по-гашення позички, як правило, зі збільшенням процентної ставки за користування кредитом. Банк може вимагати від позичальника додаткової інформації, необхідної для прийняття рішення про пролонгацію позички чи віднесення її на прострочку. За результатами аналізу поданої інформації банк готує висновок про доцільність надання відстрочки. При цьому відстрочення погашення позички за відсутності "форс-мажорних" обставин та об'єктивних причин, визнаних банком, має надаватися тільки під підвищений процент.
Рішення про відстрочення повернення кредиту оформлюється у вигляді додатка до кредитного договору. Строкове зобов'язання позичальника переоформлюється на новий термін погашення спеціальним написом із зазначенням нової дати та обгрунтуванням такої зміни.
За деякими видами кредиту (наприклад револьверним) переоцінка простроченого платежу може бути виконана тільки наприкінці терміну дії угоди.
До інших фінансових зобов'язань позичальника, які випливають з кредитної угоди, належать сплата процентів за користування кредитом, комісійні платежі банку, пеня за прострочені виплати тощо. Якщо переказаної суми коштів не вистачає для виконання всіх прострочених і строкових зобов'язань, то платежі, здійснюються у такій послідовності:
- прострочені зобов'язання з виплати процентів та погашенняпозички;
- пеня на проценти та на позичкову заборгованість;
- строкові платежі процентів;
- комісійні;
- строкові платежі на погашення позичкової заборгованості.
Якщо позичальник не повернув кредити у строк, визначений угодою, або порушив інші її умови, банк має право:
o припинити дальшу видачу кредиту;
o використати заставне право;
стягнути заборгованість з гаранта у повному обсязі; достроково стягнути суму заборгованості;
порушити (відповідно до статті 5 Закону України "Про банкрутство") у судових органах справу щодо неплатоспроможних боржників.
Безнадійна кредитна заборгованість погашається за рахунок ре-зервного фонду банку.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. - К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. - К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Гроші та кредит. / За ред.Б. С. Івасіва.- Тернопіль: Карт-бланш, 2000.-510.
4. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
5. Синбченко М. І. Кон'юнктурна теорія грошей. М. І. Туган - Барановського.// Фінанси України. - 2000.- №9.
6. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
7. Жан - Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К.: Основи, 1996. - Розд. 1.
10. Деньги / Сост. А. А. Чухно. - К., 1997.
11. ВСТУП до банківської справи / Відп. ред. М. І. Савлук. - К.: Лібра,
12. 1998.-Розд. 2.
13. Жуков Е. Ф. Обшая теория денег и кредита. - М.: Банки и биржи.
14. Деньги, кредит, банки / Авт. колл. под рук. Г. И. Кравцовой. - Минск: Меркаванне,1994.
15. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. - М.: Прогресе, 1978.
16. Косолапов А. Г. Грошово-кредитна політика - гарант стабілізації економіки України // Фінанси України. - 1997. - № 7.

 
 

Цікаве

Загрузка...